Ξεκινά τον Οκτώβριο η «Αποκατάσταση Βατότητας Αγροτικού Οδικού Δικτύου Ψαρών»

Δευ, 12/09/2022 - 17:09

Υπογράφηκε η Σύμβαση μεταξύ της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου και της αναδόχου εταιρείας «Πυλώνας Α.Ε.» για την υλοποίηση του έργου: «Αποκατάσταση Βατότητας Αγροτικού Οδικού Δικτύου Ψαρών», συμβατικού προϋπολογισμού 92.876,19 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α).

Το συγκεκριμένο έργο χρηματοδοτείται από το Π.Δ.Ε της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, έχει χρονοδιάγραμμα υλοποίησης οκτώ (8) μηνών ενώ η έναρξη των εργασιών αναμένεται εντός του Οκτωβρίου.

Το αντικείμενο των εργασιών εστιάζει στη βελτίωση της βατότητας και της ασφάλειας του βασικού οδικού άξονα από τον οικισμό προς τη θέση «Διασέλι». Οι εργασίες θα εκτελεστούν σε μήκος 305,00μ. και περιλαμβάνουν τη διάνοιξη του πλάτους της οδού από 3,50μ. σε 6,00μ, την τοποθέτηση χαλύβδινων στηθαίων ασφαλείας και τη γεωμετρική αναδιαμόρφωση τμήματος 70,00μ για την άρση κινδύνων λόγω ορατότητας.

Με στόχο τη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος του έργου, ο όγκος των προϊόντων εκσκαφής θα χρησιμοποιηθεί για τη διόρθωση των κλίσεων της οδού και η περίσσεια αυτών θα διαστρωθεί στην οδό προς «Καμίνι» με τρόπο που θα αποτρέπει τη συγκέντρωση υδάτων στο κατάστρωμά της.

Τέλος, στο έργο προβλέπεται η τοποθέτηση χαλύβδινων στηθαίων ασφαλείας στο αρχικό τμήμα της οδού προς «Βίγλα».

Ο Δήμαρχος Ηρωικής Νήσου Ψαρών Κωνσταντίνος Βρατσάνος χαρακτηρίζει πολύ θετική εξέλιξη για το Δήμο την υπογραφή της σύμβασης και ευχαριστεί θερμά τον Προϊστάμενο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Χίου, κύριο Χρήστο Καρτάλη, καθώς και τα στελέχη της υπηρεσίας για την άψογη συνεργασία και τη πολύ σημαντική συμβολή τους στην υλοποίηση του εν λόγω έργου.

Σχετικά Άρθρα