Ζητούνται εθελοντές για αντιμετώπιση θαλάσσιας ρύπανσης

Πέμ, 28/05/2020 - 09:50

Εθελοντές στα πλαίσια της επικαιροποίησης του τοπικού σχεδίου έκτακτης ανάγκης για την αντιμετώπιση περιστατικού ρύπανσης αναζητά το Λιμεναρχείο Χίου, απευθυνόμενο σε συγκεκριμένες υπηρεσίες, εκπαιδευτικές δομές (π.χ. ΑΕΝ, Πανεπιστήμιο), συλλόγους (ναυταθλητικούς και μη) και κάθε ενδιαφερόμενο.

Αναλυτικά στην πρόσκληση η Λιμενάρχης, Ειρήνη Αργύρη, αναφέρει τα παρακάτω:

«1. Για όλους εμάς και ιδιαιτέρα για τους ανθρώπους που ζουν και εργάζονται στην θάλασσα, η προστασία και η διαφύλαξη του θαλασσίου περιβάλλοντος από την αδιαφορία, την ασυνείδητη εκμετάλλευση και την εσκεμμένη ρύπανση που προκαλούν οι ανθρώπινες δραστηριότητες, αποτελεί όχι μόνον επιθυμία αλλά και υποχρέωση. Στα πλαίσια της επικαιροποίησης Τοπικού Σχεδίου Έκτακτης Ανάγκης για την Αντιμετώπιση Περιστατικού Ρύπανσης (L.C.P.) της Υπηρεσίας μας απευθυνόμαστε σε όλους εσάς, επικαλούμενοι την ευαισθησία  σας  σε  θέματα  περιβάλλοντος, ευελπιστώντας ότι θα  συμμετέχετε ενεργά  σε μια κοινή προσπάθεια για τη διατήρηση καθαρών θαλασσών και ακτών.

2. Με το παρόν έγγραφο σας αποστέλλουμε το επισυναπτόμενο «Δελτίο εθελοντή» και παρακαλούμε όπως ενημερωθείτε και ενημερώσετε σχετικά το προσωπικό σας, προκειμένου συμπληρωθεί και κατατεθεί στην υπηρεσία μας είτε ιδιοχείρως, στο γραφείο Προστασίας Θαλασσίου Περιβάλλοντος (Ισόγειο του Κ.Λ. Χίου) είτε τηλεομοιοτυπικά (fax.2271044432) ή ηλεκτρονικά (email:  chios@hcg.gr) το αργότερο μέχρι την 15-06-2020. Επισημαίνεται ότι κάθε δελτίο συμπληρώνεται και υποβάλλεται ατομικά.

3. Με  την  ενέργεια  σας  αυτή  θα  καταχωρηθείτε  στη  λίστα  εθελοντών  της  Υπηρεσίας  μας,  ενώ  θα ακολουθήσουν ενημερώσεις από πλευράς μας σχετικά με το ρόλο που θα διαδραματίσετε σε αντιμετώπιση περιστατικών θαλάσσιας και παράκτιας ρύπανσης.

4. Σε  περίπτωση  που  έχετε  υποβάλει  στην  Υπηρεσία  μας  «Δελτίο  εθελοντή»  προηγούμενα  έτη  δεν χρειάζεται να υποβάλετε εκ νέου έκτος της περίπτωσης που έχει αλλάξει η πρόθεση σας. Σε περίπτωση όμως που υπάρχουν αλλαγές στοιχείων επικοινωνίας, διεύθυνση κατοικίας κ.τ.λ. θα πρέπει να υποβάλετε εκ νέου «Δελτίο εθελοντή» σημειώνοντας «Επικαιροποίηση Στοιχείων» στο πεδίο [ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ].

 

Επισυνάπτεται το δελτίο εθελοντή:

 

ΔΕΛΤΙΟ ΕΘΕΛΟΝΤΗ

ΕΠΩΝΥΜΟ

 

ΟΝΟΜΑ

 

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ

 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ - ΕΙΔΙΚΟΤΑΤΑ

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Η/Τ (e-mail)

 

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ (ιδιαίτερες

γνώσεις, δεξιότητες, συμμετοχή σε

Συλλόγους, Περιβαλλοντικές

ομάδες ή οποιαδήποτε άλλη

πληροφορία σχετικά που θεωρείτε

χρήσιμο να αναφαίρετε)

 

Ιδιωτικό μέσο (ΙΧ,ΦΙΧ, πλοίο, σκάφος, μηχάνημα έργου κ.τ.λ.) που μπορεί με τη θέληση του εθελοντή να χρησιμοποιηθεί:

 

 

Δηλώνω  ότι είμαι άνω των 18 ετών, δέχομαι την επεξεργασία, χρήση και καταχώρηση των ανωτέρω

στοιχείων μου στο Τοπικό Σχέδιο Έκτακτης Ανάγκης (LCP) K.Λ. Χίου και επιθυμώ να συμμετάσχω

εθελοντικά υπό τις οδηγίες της Λιμενικής Αρχής Χίου στην καταπολέμηση περιστατικών ρύπανσης

της θάλασσας και ακτών.

 

Σχετικά Άρθρα