100 δόσεις και στο Δήμο

Δείτε το Βίντεο
Τετ, 09/08/2017 - 09:03

Τη δυνατότητα των δημοτών να εξοφλούν τα χρέη τους στο Δήμο, χωρίς πρόστιμα και προσαυξήσεις, σε 100 δόσεις, έκανε σήμερα γνωστό μέσω του Ράδιο - αλήθεια ο Δήμαρχος Χίου Μ. Βουρνούς. Οπως διευκρίνισε, μετά την σχετική ψήφιση Νόμου, μπορούν να καταμερίζονται τα χρέη προς τους Δήμους, αφού πάλι με σχετικό Νόμο υποχρεούνται πλέον οι υπάλληλοι των Οικονομικών υπηρεσιών των Δήμων, να προβαίνουν σε κατασχέσεις της περιουσίας πολιτών, που έχουν βεβαιωμένες οφειλές. Η προθεσμία υποβολής αίτησης για την δυνατότητα εξόφλησης των οφειλών στον Δήμο σε 100 δόσεις λήγει σε τέσσερις μήνες.

Αναλυτικά η ρύθμιση χρεών έως και 100 δόσεις με βάση το αρ. 52 του Ν.4483/2017 προβλέπει τα εξής:

Με τη ρύθμιση δίνεται η δυνατότητα στους οφειλέτες των ΟΤΑ α’ βαθμού να ρυθμίσουν τις οφειλές τους από οποιαδήποτε αιτία (τέλη, πρόστιμα, φόροι, κλήσεις ΚΟΚ, εισφορές, μισθώματα κλπ.), τις ήδη βεβαιωμένες και αυτές που θα βεβαιωθούν μέχρι 30/09/2017, κατόπιν αιτήσεως εντός τεσσάρων μηνών από την έναρξη ισχύος του νόμου. Ο νόμος δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ στις 31/07/2017.

Οι ρυθμίσεις γίνονται κατά ποσοστό απαλλαγής από 100% έως 50% από τις κατά Κ.Ε.Δ.Ε. (Κώδικας Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων) προσαυξήσεις και τόκους εκπρόθεσμης καταβολής ή μη υποβολής ανάλογα με το αριθμό των δόσεων που θα επιλεχθούν.

Συγκεκριμένα:

  1. με εφάπαξ καταβολή απαλείφονται κατά 100% οι προσαυξήσεις.
  2. από 2 έως 24 δόσεις , 80% ποσοστό απαλλαγής
  3. από 25 έως 48 δόσεις ,70% ποσοστό απαλλαγής.
  4. από 49 έως 72 δόσεις , 60% ποσοστό απαλλαγής.
  5. από 73 έως 100 δόσεις, απαλλαγή ποσοστού 50%.

Οι δόσεις είναι μηνιαίες με ελάχιστη δόση των 20 ευρώ εκτός από την τελευταία που μπορεί να είναι μικρότερη.

Η πρώτη δόση της ρύθμισης καταβάλλεται εντός 3 εργάσιμων ημερών από την ημέρα υποβολής της αίτησης διαφορετικά θεωρείται ως μη υποβληθείσα. Οι επόμενες δόσεις καταβάλλονται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του αντιστοίχου μήνα, αλλιώς υπάρχει επιβάρυνση με μηνιαία προσαύξηση 5% επί του ποσού της δόσης από την επόμενη της ημέρας που όφειλε αυτή να καταβληθεί.

Η αίτηση του οφειλέτη για την υπαγωγή στη ρύθμιση υποβάλλεται στο Ταμείο του Δήμου το αργότερο έως 30/11/2017. Για την υπαγωγή στη ρύθμιση το αίτημα εξετάζεται από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου, η οποία αποφαίνεται μετά από σχετική εισήγηση της Ταμειακής Υπηρεσίας του Δήμου.

 

100 ΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΧΡΩΣΤΟΥΜΕΝΑ

Σχετικά Άρθρα