3,321 εκατομμύρια ευρώ από το πρόγραμμα "Αλιεία" σε μονάδες ιχθυοκαλλιέργειας στη Χίο

Έγκριση 4 επενδύσεων σε «Νηρεύς» και «Φόρκυς»
Πέμ, 15/11/2018 - 14:37

Χρηματοδότηση, ύψους 3,321 εκατομμυρίων ευρώ, εξασφάλισαν 4 προτάσεις μονάδων ιχθυοακαλλιέργειας, που δραστηριοποιούνται στη Χίο, μετά την αξιολόγηση των αιτήσεων που έχουν υποβληθεί στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, για τα μέτρα 3.2.2 και 4.2.4 «Παραγωγικές επενδύσεις στην Υδατοκαλλιέργεια», του "Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας και Θάλασσας", της περιόδου 2014-2020.

Συνολικά εγκρίθηκαν 112 επενδυτικά έργα, με επιλέξιμο προϋπολογισμό 93,1 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 40 εκατ. ευρώ αποτελούν τη Δημόσια Δαπάνη (εθνικοί και κοινοτικοί πόροι).

Οι εταιρείες από τη Χίο που είδαν τις προτάσεις τους να εγκρίνονται είναι οι «Νηρεύς» και «Φόρκυς».

Αναλυτικά:

  • Νηρεύς / Επέκταση δυναμικότητας και εκσυγχρονισμός ΙΧΣ: προϋπολογισμός αίτησης 1.010.141,48 ευρώ / επιλέξιμος προϋπολογισμός 979.680,85 ευρώ / δημόσια δαπάνη 293.904,26 ευρώ / ποσοστό 30%
  • Νηρεύς / Ίδρυση και επέκταση νέας μονάδας υδατοκαλλιέργειας θαλάσσιων μεσογειακών ιχθύων στη θέση «Ερινός»: προϋπολογισμός αίτησης 1.571.474,58 ευρώ/ επιλέξιμος προϋπολογισμός 1.471.442,04 ευρώ / δημόσια δαπάνη 441.432,61 ευρώ/ ποσοστό 30%
  • Νηρεύς/ Ίδρυση επέκταση και εκσυγχρονισμός πλωτής μονάδας ιχθυοκαλλιέργειας στη θέση "Όρμος Κολοκυθιάς Χίου": προϋπολογισμός αίτησης 1.290.031,42 ευρώ / επιλέξιμος προϋπολογισμός 1.260.887,56 ευρώ/ δημόσια δαπάνη 378.266,27 ευρώ/ ποσοστό 30%
  • ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΦΟΡΚΥΣ ΑΕ/ Μετατόπιση και εκσυγχρονισμός πλωτής μονάδας εκτροφής θαλάσσιων μεσογειακών ιχθύων: προϋπολογισμός αίτησης 2.609.691,95 ευρώ/ επιλέξιμος προϋπολογισμός 2.597.961,95 ευρώ/ δημόσια δαπάνη 2.208.267,66 ευρώ/ ποσοστό 85%

Σχετικά Άρθρα