Αναζήτηση εκπαιδευτή Ναυτικού Εκπαιδευτικού Κέντρου

Παρ, 26/06/2020 - 18:36

 

 

Eάν είστε παθιασμένοι με την Ναυτική Εκπαίδευση και θέλετε να χρησιμοποιήσετε την εμπειρία και τις δεξιότητές σας στη θάλασσα, το υπερσύγχρονο ναυτικό εκπαιδευτικό μας κέντρο, που βρίσκεται στα κεντρικά γραφεία μας στην Αθήνα, αναζητά πλήρους ωραρίου και υψηλού επιπέδου εκπαιδευτές που παραδίδουν ναυτικά μαθήματα. Ως εκπαιδευτής,  θα αποτελείτε ένα ζωντανό κομμάτι της ναυτικής εκπαιδευτικής μας ομάδας, παρέχοντας μια καλύτερη μαθησιακή εμπειρία στις εκπαιδευτικές μας εγκαταστάσεις.

Ποιον αναζητάμε:

Ο κατάλληλος υποψήφιος, πέραν των υψηλών διαπροσωπικών και επικοινωνιακών δεξιοτήτων θα πρέπει τα κάτωθι προσόντα:

Α. Θέση : Εκπαιδευτής Ασφάλειας στη Θάλασσα

 • Ναυτικό ιστορικό με δίπλωμα Καπετάνιου Α’ ή ισοδύναμου σε συνδυασμό με τουλάχιστον 2 χρόνια θαλάσσιας υπηρεσίας σε δεξαμενόπλοια και φορτηγά πλοία
 • Να έχει λάβει κατάλληλη καθοδήγηση σε τεχνικές διδασκαλίας και μεθόδους αξιολόγησης ικανοτήτων και πρακτικών που περιλαμβάνουν τη χρήση προσομοιωτών Γέφυρας (πλήρης αποστολή) και ECDIS. Η κατάλληλη πιστοποίηση θα αποτελέσει πλεονέκτημα.
 • Να έχει αναγνωρισμένα προσόντα ως εκπαιδευτής ή ισοδύναμης εκπαίδευσης
 • Να έχει εμπειρία, προτιμηθείσα στη ναυτική εκπαίδευση
 • Να έχει άπταιστη γνώση της αγγλικής. Η γνώση της ρωσικής ή της ισπανικής γλώσσας θα θεωρείται πλεονέκτημα.
 • Να έχει βασικές δεξιότητες στους υπολογιστές (Microsoft Office Suite, Word, Excel, Powerpoint, Outlook and Windows)

B. Θέση : Εκπαιδευτής Ναυτικής Μηχανικής

 • Ναυτικό υπόβαθρο ως Μηχανικός Α’  ή ισοδύναμο με τουλάχιστον 2 έτη συνδυασμένης θαλάσσιας υπηρεσίας σε δεξαμενόπλοια και φορτηγά πλοία.
 • Να έχει λάβει κατάλληλη καθοδήγηση σε τεχνικές διδασκαλίας και μεθόδους αξιολόγησης ικανοτήτων και πρακτική που περιλαμβάνει τη χρήση προσομοιωτή μηχανής. Η κατάλληλη πιστοποίηση θα είναι πλεονέκτημα.
 • Να έχει αναγνωρισμένα προσόντα ως εκπαιδευτής ή ισοδύναμης εκπαίδευσης
 • Να έχει εμπειρία, προτιμηθείσα στη ναυτική εκπαίδευση
 • Να έχει άπταιστη γνώση της αγγλικής. Η γνώση της ρωσικής ή της ισπανικής γλώσσας θα θεωρείται πλεονέκτημα.
 • Να έχει βασικές δεξιότητες στους υπολογιστές (Microsoft Office Suite, Word, Excel, Powerpoint, Outlook and windows)

Οποιαδήποτε άλλη πιστοποίηση κατάρτισης (σεμινάρια, μεταπτυχιακό, πτυχίο) στις Κοινωνικές Επιστήμες ή την Εκπαίδευση, θα θεωρείται πλεονέκτημα.

Εάν ενδιαφέρεστε να συμμετάσχετε στη συνεχή ανάπτυξη του Ναυτικού Εκπαιδευτικού Κέντρου “Mαρία Τσάκος» και να είστε μέλος του Ομίλου Τσάκου, μπορείτε να αποστείλετε το βιογραφικό σας, υπόψιν του Διευθυντή Προσωπικού, email: hrdpt@tcsm.gr

Όλες οι αιτήσεις θα παραληφθούν και θα εξετασθούν με μεγάλη εμπιστευτικότητα. 

Σχετικά Άρθρα