Ανοικτή μέχρι τις 30 Ιουνίου η πλατφόρμα διόρθωσης τετραγωνικών

Δείτε το Βίντεο
Τρί, 03/05/2022 - 13:50

Από την Τρίτη 26.04.2022 έως και τις 30.06.2022 είναι διαθέσιμη ξανά η ηλεκτρονική «Πλατφόρμα Δήλωσης Διόρθωσης τετραγωνικών μέτρων ακινήτων προς τους ΟΤΑ» στη διεύθυνση https://tetragonika.govapp.gr/ και θα δέχεται ηλεκτρονικά δηλώσεις, ανέφερε ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών Γιώργος Μπελέγρης, προσθέτοντας ότι έχουν κατατεθεί 32.000 αιτήσεις το προηγούμενο διάστημα και ήδη έχουν εκκαθαριστεί οι 30.000.

Οι υπόχρεοι σε δήλωση για τον καθορισμό της επιφάνειας ή και της χρήσης ακινήτου, (προκειμένου να υπολογισθούν επ’ αυτού φόροι τέλη και εισφορές προς τους Ο.Τ.Α. Α’ βαθμού), που μέχρι σήμερα δεν έχουν υποβάλει ή έχουν υποβάλει ανακριβή δήλωση, υποβάλλουν δήλωση με τα ορθά στοιχεία, το αργότερο μέχρι τις 30.6.2022.

Οι υποβάλλοντες τη δήλωση, υποχρεούνται να καταβάλουν τα τέλη που αντιστοιχούν στα ορθά τετραγωνικά μέτρα, υπολογιζόμενα από 1.1.2020, μέχρι την ημερομηνία της δήλωσης, με πρόστιμο είκοσι τοις εκατό (20%) επί του ποσού που προκύπτει από τη διαφορά των τετραγωνικών μέτρων αυτού του διαστήματος.

anoikti_eos_tis_30_6_22_i_platforma_diorthosis_tetragonikon

Σχετικά Άρθρα