Χίος, Παρασκευή 7 Αυγούστου

Αποτελέσματα αξιολόγησης – Οριστικός Πίνακας Κατάταξης των επενδυτικών προτάσεων

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ–ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ
Τετ, 07/05/2014 - 20:26

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ–ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

Αποτελέσματα αξιολόγησης – Οριστικός Πίνακας Κατάταξης των επενδυτικών προτάσεων που υποβλήθηκαν στα πλαίσια

της 1ης προκήρυξης ιδιωτικών επενδύσεων του Τοπικού Προγράμματος του Άξονα 4

του Ε.Π.ΑΛ 2007-2013

 

Η Επιτροπή Διαχείρισης του Τοπικού Προγράμματος (Ε.Δ.Τ.Π) Αλιείας της Ο.Τ.Δ. Αλιείας της Κοινοπραξίας Ένωση Εταιρειών Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης Χίου Α.Α.Ε ΟΤΑ και Προμηθευτική Ομηρούπολης Α.Ε. ΟΤΑ στη συνεδρίαση της 6-5-2014, λαμβάνοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Αξιολόγησης, ενέκρινε τα αποτελέσματα του ελέγχου επιλεξιμότητας – πληρότητας στοιχείων της πρότασης και της συγκριτικής αξιολόγησης των επενδυτικών προτάσεων με θετική απάντηση στον έλεγχο πληρότητας και αποφάσισε ότι ο οριστικός πίνακας κατάταξης ανά Κατηγορία Πράξης έχει ως εξής:

 

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΑΞΕΩΝ 4.1.1.1: «ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ Ή ΙΔΡΥΣΗΣ ΝΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ 2001/361/ΕΚ ΣΕ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΠΟΥ ΥΛΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΑΛΙΕΙΣ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥΣ»

Α/Α

ΕΠΩΝΥΜΙΑ-

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΕΠΕΝΔΥΤΗ

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

1

Μ & Μ ΚΩΣΤΑΛΑΣ Ο.Ε

ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΙΧΘΥΟΠΩΛΕΙΟΥ ΣΤΗ ΔΑΣΚΑΛΟΠΕΤΡΑ ΒΡΟΝΤΑΔΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΙΟΥ

74.131,32

48.185,36

68,60

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

74.131,32

48.185,36

 

 

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΑΞΕΩΝ 4.1.1.2: «ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ Ή ΙΔΡΥΣΗΣ ΝΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ 2001/361/ΕΚ ΣΕ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΠΟΥ ΥΛΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΜΗ ΑΛΙΕΙΣ »

Α/Α

ΕΠΩΝΥΜΙΑ-

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΕΠΕΝΔΥΤΗ

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

1

ΤΣΕΤΣΕΡΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ ΟΜΗΡΟΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΔΑΣΚΑΛΟΠΕΤΡΑΣ ΣΤΟ ΒΡΟΝΤΑΔΟ ΤΗΣ ΧΙΟΥ

120.864,07

72.518,44

77,15

2

ΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑΝΝΑ

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ "ΕΡΓΑΝΗ"

159.344,84

95.606,90

72,80

3

ΝΤΙΚΑ ΜΙΡΑΝΤΑ ΚΑΛΟΜΟΙΡΑ

ΙΔΡΥΣΗ ΤΡΙΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΣΤΑ ΨΑΡΑ ΑΠΌ ΤΗΝ ΝΤΙΚΑ ΜΙΡΑΝΤΑ ΚΑΛΟΜΟΙΡΑ

367.705,98

220.623,59

72,67

4

ΛΕΟΝΤΑΡΑ ΜΑΡΘΑ

ΙΔΡΥΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΟΣΜΗΜΑΤΩΝ ΑΠΌ ΜΗ ΠΟΛΥΤΙΜΑ ΜΕΤΑΛΛΑ ΣΤΗ ΛΑΓΚΑΔΑ ΤΗΣ ΧΙΟΥ

31.611,38

18.966,83

71,05

5

ΣΜΥΡΝΙΟΥΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΠΑΛΑΙΑΣ ΔΙΩΡΟΦΗΣ ΟΙΚΙΑΣ ΣΕ ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΑ ΔΩΜΑΤΙΑ

126.863,47

76.118,08

66,04

6

ΑΦΕΣ ΚΑΚΙΤΣΗ Ο.Ε.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ Α' ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

26.652,95

15.991,77

65,25

7

ΜΠΟΥΣΕΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΦΕΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟΥ -ΣΝΑΚ- ΜΠΑΡ ΣΤΟΝ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟ ΔΡΟΜΟ ΟΙΚΙΣΜΟ ΠΑΝΤΟΥΚΕΙΟΥΣ ΤΗΣ ΣΥΚΙΑΔΑΣ ΧΙΟΥ.

54.622,69

32.773,61

64,56

8

ΚΑΡΑΜΠΕΛΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ

ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΟΠΙΚΩΝ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

74.471,23

44.682,74

63,55

9

ΦΛΩΡΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ

ΣΎΣΤΑΣΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ AFRODITE FLOROU SAILING ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ

498.260,00

298.956,00

61,64

10

ΤΣΕΤΣΕΡΗ ΜΑΡΙΑ

ΙΔΡΥΣΗ ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΩΝ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ 4 ΚΛΕΙΔΙΩΝ

589.998,73

353.999,24

61,35

11

ΡΗΓΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΣΥΣΤΑΣΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ RIGINOS SAILING ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ

491.608,00

294.964,80

61,14

12

ΧΑΤΖΑΡΑ ΣΟΦΙΑ

ΣΥΣΤΑΣΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ S.YACHTING PC ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΣΚΑΦΩΝ

298.241,00

178.944,60

61,14

13

ΑΝΑΡΓΥΡΟΥ ΕΛΕΝΑ

ΣΥΣΤΑΣΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ HELEN ANARGYROU SAILING ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΣΚΑΦΩΝ

323.906,00

194.343,60

60,64

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

3.164.150,34

1.898.490,20

 

 

Σύμφωνα με τους παραπάνω πίνακες :

 

1. Στην Κατηγορία Πράξεων 4.1.1.1 έχει αξιολογηθεί θετικά μία (1) πρόταση και προτείνεται για ένταξη στο Τοπικό Πρόγραμμα.

 

2. Στην Κατηγορία Πράξεων 4.1.1.2 δεκατρείς (13) προτάσεις έχουν αξιολογηθεί θετικά και προτείνονται για ένταξη στο Τοπικό Πρόγραμμα.

Σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο μπορούν να εκδοθούν στην παρούσα φάση Αποφάσεις Ένταξης για τα έργα μέχρι της εξαντλήσεως του διαθέσιμου ποσού της Πρόσκλησης για την Κατηγορία Πράξεων 4.1.1.2 δηλαδή 1.333.848,00 €.

 

Ακολουθεί ο Πίνακας των έργων για τα οποία θα εκδοθεί Απόφαση Ένταξης. Σε περίπτωση που διατίθενται επιπλέον πόροι θα ακολουθήσει σχετική απόφαση της ΕΔΤΠ για έκδοση νέων αποφάσεων ειδικότερα εφόσον δεν αποδεχθούν οι επιλεχθέντες την ένταξη τους στο Τοπικό πρόγραμμα.

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΑΞΕΩΝ 4.1.1.2: «ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ Ή ΙΔΡΥΣΗΣ ΝΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ 2001/361/ΕΚ ΣΕ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΠΟΥ ΥΛΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΜΗ ΑΛΙΕΙΣ »

Α/Α

ΕΠΩΝΥΜΙΑ-

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΕΠΕΝΔΥΤΗ

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

1

ΤΣΕΤΣΕΡΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ ΟΜΗΡΟΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΔΑΣΚΑΛΟΠΕΤΡΑΣ ΣΤΟ ΒΡΟΝΤΑΔΟ ΤΗΣ ΧΙΟΥ

120.864,07

72.518,44

77,15

2

ΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑΝΝΑ

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ "ΕΡΓΑΝΗ"

159.344,84

95.606,90

72,80

3

ΝΤΙΚΑ ΜΙΡΑΝΤΑ ΚΑΛΟΜΟΙΡΑ

ΙΔΡΥΣΗ ΤΡΙΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΣΤΑ ΨΑΡΑ ΑΠΌ ΤΗΝ ΝΤΙΚΑ ΜΙΡΑΝΤΑ ΚΑΛΟΜΟΙΡΑ

367.705,98

220.623,59

72,67

4

ΛΕΟΝΤΑΡΑ ΜΑΡΘΑ

ΙΔΡΥΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΟΣΜΗΜΑΤΩΝ ΑΠΌ ΜΗ ΠΟΛΥΤΙΜΑ ΜΕΤΑΛΛΑ ΣΤΗ ΛΑΓΚΑΔΑ ΤΗΣ ΧΙΟΥ

31.611,38

18.966,83

71,05

5

ΣΜΥΡΝΙΟΥΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΠΑΛΑΙΑΣ ΔΙΩΡΟΦΗΣ ΟΙΚΙΑΣ ΣΕ ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΑ ΔΩΜΑΤΙΑ

126.863,47

76.118,08

66,04

6

ΑΦΕΣ ΚΑΚΙΤΣΗ Ο.Ε.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ Α' ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

26.652,95

15.991,77

65,25

7

ΜΠΟΥΣΕΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΦΕΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟΥ -ΣΝΑΚ- ΜΠΑΡ ΣΤΟΝ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟ ΔΡΟΜΟ ΟΙΚΙΣΜΟ ΠΑΝΤΟΥΚΕΙΟΥΣ ΤΗΣ ΣΥΚΙΑΔΑΣ ΧΙΟΥ.

54.622,69

32.773,61

64,56

8

ΚΑΡΑΜΠΕΛΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ

ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΟΠΙΚΩΝ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

74.471,23

44.682,74

63,55

9

ΦΛΩΡΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ

ΣΎΣΤΑΣΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ AFRODITE FLOROU SAILING ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ

498.260,00

298.956,00

61,64

10

ΤΣΕΤΣΕΡΗ ΜΑΡΙΑ

ΙΔΡΥΣΗ ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΩΝ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ 4 ΚΛΕΙΔΙΩΝ

589.998,73

353.999,24

61,35

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

2.050.395,34

1.230.237,21

 

 

 

Επίσης η Επιτροπή αποφάσισε την μη περεταίρω αξιολόγηση και βαθμολόγηση της πρότασης :1) «Εκσυγχρονισμός και επέκταση ξενοδοχείου στις Οινούσσες» του υποψήφιου επενδυτή Ι .ΠΑΤΕΡΑΣ Ε.Ε., καθώς δεν πληρούσε το σύνολο των κριτηρίων επιλεξιμότητας και πληρότητας της πρότασης.

 

Τα αποτελέσματα κοινοποιούνται στους ενδιαφερόμενους με συστημένη επιστολή. Η παρούσα αναρτάται στην ιστοσελίδα της Ο.Τ.Δ. Αλιείας «ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΕΝΩΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΧΙΟΥ Α.Α.Ε.ΟΤΑ και ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΗ ΟΜΗΡΟΥΠΟΛΗΣ Α.Ε ΟΤΑ.: www.etaxsa.gr και δημοσιεύεται στον Τοπικό Τύπο.

 

 

Χίος 6-5-2014

Για την Ε.Δ.Τ.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

ΠΟΛΥΔΩΡΟΣ ΛΑΜΠΡΙΝΟΥΔΗΣ

 

Πόσο μπορεί να κάνει την... κουφή και αυτή η Κυβέρνηση;
Πέμ, 06/08/2020 - 17:53

Ειλικρινά θα θέλαμε να ξέραμε την τύχη αυτής της επιστολής των Δημάρχων του Β. Αιγαίου.

Για να ξέρουμε και εμείς τι θα κάνουμε στη συνέχεια...

Προς:

1. κ. Χρήστο Σταϊκούρα, Υπουργό Οικονομικών

2. κ. Γιάννη Πλακιωτάκη, Υπουργό Ναυτιλίας κ΄ Νησιωτικής Πολιτικής

2. κ. Απόστολο Βεσυρόπουλο, Υφυπουργό Οικονομικών

Κοιν.:

1. Βουλευτές Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου

2. ΜΜΕ

 

Αξιότιμοι κύριοι Υπουργοί, κατά την συνεδρίαση της 29ης  Ιουλίου 2020 του Δ.Σ. της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Βορείου Αιγαίου, συζητήθηκαν τα ζητήματα των συντελεστών ΦΠΑ που ισχύουν στα νησιά της Περιφέρειάς μας καθώς και του μεταφορικού ισοδυνάμου.

 

1. Ως προς το πρώτο ζήτημα, είναι γνωστό ότι μόνο στα 3 μεγαλύτερα νησιά, την Λέσβο, την Χίο και τη Σάμο, ισχύουν μειωμένοι συντελεστές ΦΠΑ, και αυτό λόγω του προσφυγικού-μεταναστευτικού ζητήματος και όχι λόγω της νησιωτικότητας που αποτελεί δομικό ανασταλτικό παράγοντα για τις τοπικές οικονομίες. Έτσι, στα υπόλοιπα 6 νησιά της Περιφέρειας, στα οποία διαμένουν 29.528 κάτοικοι (ποσοστό 15 % του συνολικού πληθυσμού) – και στα οποία τα οικονομικά προβλήματα είναι κατά τεκμήριο ακόμα ισχυρότερα - ισχύουν οι συντελεστές ΦΠΑ της ηπειρωτικής Ελλάδας.

Ομόφωνη άποψη του Δ.Σ. της ΠΕΔ Β. Αιγαίου είναι η αναγκαιότητα μείωσης των συντελεστών ΦΠΑ στο σύνολο της νησιωτικής μας Περιφέρειας, σε μόνιμη βάση,

 

2. Το μέτρο του μεταφορικού ισοδύναμου αποτελεί μια σημαντική οικονομική ανακούφιση αλλά και πράξη δικαίου για την αποκατάσταση ισονομίας στο σύνολο του πληθυσμού της χώρας. Παρατηρούνται όμως σημαντικές καθυστερήσεις στην πίστωση των λογαριασμών των δικαιούχων, ενώ το μέτρο δεν ισχύει στην προμήθεια καυσίμων, όπως ισχύει στις μεταφορές εμπορευμάτων.

Το Δ.Σ. της ΠΕΔ διεκδικεί την συνέχιση του μέτρου του μεταφορικού ισοδύναμου ώστε να υπάρχει εξίσωση κόστους μετακίνησης επιβατών και μεταφοράς εμπορευμάτων από την  ηπειρωτική Ελλάδα προς τα νησιά και αντιστρόφως καθώς και επέκτασή του και ως προς την μεταφορά καυσίμων.

 

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Π.Ε.Δ. Βορείου Αιγαίου: Κύτελης Ευστράτιος

Δήμαρχος Μυτιλήνης