Αυτά λέμε για τις ληξιπρόθεσμες οφειλές

Προτάσεις της Ομοσπονδίας Επαγγελματιών Χίου στην υπουργό
Πέμ, 19/03/2015 - 21:55

 Αξιότιμη κα Υπουργέ,

 Δεδομένου ότι το συγκεκριμένο νομοσχέδιο στοχεύει στον απεγκλωβισμό μεγάλου αριθμού μικρομεσαίων επιχειρήσεων και στην επανενεργοποίησή τους κρίνουμε ότι περαιτέρω ελαστικοποίηση των ρυθμίσεων θα συντελέσει στην επίτευξη του παραπάνω στόχου.

 Αναφορικά με τις οφειλές στον ΟΑΕΕ προτείνουμε τα κάτωθι:

 

 • Πάγωμα» (κεφαλαιοποίηση) των μέχρι σήμερα ασφαλιστικών οφειλών, δίνοντας στον οφειλέτη τη δυνατότητα, την οποία δεν έχει σήμερα, για μεταφορά ασφαλιστικού χρόνου στο τέλος του ασφαλιστικού βίου.
 • Παροχή της δυνατότητας στον ασφαλισμένο, να επιλέξει ελεύθερα ασφαλιστική κατηγορία, τουλάχιστον για τα δυο επόμενα έτη, πληρώνοντας, ακόμη κι αν έχει οφειλές, μόνο τις τρέχουσες εισφορές του. Από αυτό το μέτρο, με μετριοπαθείς εκτιμήσεις του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ υπολογίζεται, ότι, με την ενεργοποίηση των μισών οφειλετών του Οργανισμού (~200.000 ασφαλισμένοι), μπορούν να εισρεύσουν στα ταμεία του ΟΑΕΕ περισσότερα από 600 εκ €/ έτος.
 • Το ύψος της ελάχιστης τρέχουσας εισφοράς παραμένει υψηλό, και ο περιορισμός της μείωσης 3 ασφαλιστικών κατηγοριών δεν καλύπτει τις ανάγκες των οφειλετών ασφαλισμένων. Είναι δεδομένου ότι με βάση τη σημερινή συγκυρία οφειλέτες που έχουν ανάγκη τη ρύθμιση θα μείνουν εκτός. Αντίθετα, είναι πιθανό να ενταχθούν εκείνοι που είχαν μικρότερα προβλήματα υποχρεώσεων.

 

 • Για οφειλές στον ΟΑΕΕ να αφαιρείται ή να διαγράφεται το χρέος του κλάδου υγείας, αφού ο ασφαλισμένος δεν απολάμβανε υγειονομική κάλυψη κατά το χρονικό διάστημα που χρωστούσε και δεν επιβάρυνε οικονομικά τον οργανισμό.
 • Να συνυπολογίζεται η περιουσιακή κατάσταση του οφειλέτη στην ρύθμιση των χρεών και σε περίπτωση αποδεδειγμένης αδυναμίας καταβολής τις ελάχιστης δόσης ,οι δόσεις να αυξάνονται και να μειώνεται το ποσό της ελάχιστης δόσης.   
 • Αύξηση του ποσού οφειλής που μπορεί να παρακρατηθεί από τη σύνταξη του οφειλέτη από 20.000 € (= 30 κατώτατες συντάξεις του Οργανισμού + προσαυξήσεις και τέλη), που είναι σήμερα, στα 40.000 €, με παράλληλη διόρθωση της εγκυκλίου του ΟΑΕΕ σχετικά με τον αριθμό των 30 μηνιαίων κατώτατων συντάξεων, που είναι σήμερα, στις 80 κατώτατες συντάξεις.
 • Ειδική μέριμνα για υπερήλικες ασφαλισμένους, που έχουν συμπληρώσει το όριο ηλικίας, οι οποίοι έχοντας οφειλή άνω των 20.000€, έχουν τερματίσει την επαγγελματική τους δραστηριότητα. Αυτές οι περιπτώσεις είναι αναγκαίο να αντιμετωπιστούν με αυξημένα ανθρωπιστικά κριτήρια και να τους δοθεί η δυνατότητα να συνταξιοδοτηθούν, λαμβάνοντας την εθνική σύνταξη με ό, τι μπορεί να προκύψει αναλογικά από τις εισφορές που έχουν καταβάλει. Σημειώνεται, ότι στον ΟΑΕΕ δεν υπάρχουν διατάξεις, όπως ισχύουν σε άλλους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, που να προβλέπουν πρόωρη και κατ’ επέκταση μειωμένη συνταξιοδότηση. Επίσης υπάρχει μία κατηγορία ασφαλισμένων, οι όποιοι δεν έχουν συμπληρώσει το όριο ηλικίας και χρειάζεται να ληφθεί ειδική μέριμνα.
 • Δημιουργία κατώτατης ασφαλιστικής κλάσης στον ΟΑΕΕ, ανταγωνιστικής προς τον ΟΓΑ, για την ένταξη των ασφαλισμένων που ανήκουν στις προαιρετικές περιοχές και επαγγελματικές κατηγορίες (ενοικιαζόμενα δωμάτια). Όλοι οι επιτηδευματίες να υπόκεινται υποχρεωτικά στην ασφάλιση του ΟΑΕΕ, χωρίς καμία χαριστική εξαίρεση, αλλά λαμβάνοντας υπ’ όψιν ιδιαίτερες γεωγραφικές συνθήκες (στη λογική των προαιρετικών περιοχών).
 • Για όσους έχουν επιλέξει μετάπτωση σε χαμηλότερη ασφαλιστική κατηγορία, να μην απεμπολούν το συγκεκριμένο δικαίωμά ,εάν καθυστερήσουν έως και 2 διμηνιαίες δόσεις.

Τέλος, προτείνουμε :

 

 • Να προβλέπεται κάποιο εισοδηματικό κριτήριο, αναφορικά με το ύψος της οφειλής που δύναται να καταβάλλει ο οφειλέτης (πχ να μην υπερβαίνει το 20% του μηνιαίου εισοδήματος).
 • Να συμπεριληφθούν και οφειλές επιχειρήσεων προς ΟΤΑ.

 

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση απαιτηθεί.

 

 

 

Για την Ο.Ε.Β.Ε.Χίου

Ο Πρόεδρος                                                             Ο Γεν. Γραμματέας

 

  Παππάς Βασίλειος                                                 Κυτριλάκης Δημήτριος

 

Σχετικά Άρθρα