Ηλεκτρικό ρεύμα στη Χίο μέσω Λέσβου το 2028

Μέσω υποβρυχίου καλωδίου
Τετ, 24/11/2021 - 07:20

Η ηλεκτρική διασύνδεση της Χίου με το Ελληνικό Σύστημα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΕΣΜΗΕ) περιλαμβάνεται στο ευρύτερο σχέδιο διασύνδεσης με το ΕΣΜΗΕ των νησιών του Βορειοανατολικού Αιγαίου και συγκεκριμένα της ομάδας των Νήσων η οποία περιλαμβάνει τα αυτόνομα ηλεκτρικά συστήματα των Μη Διασυνδεδεμένων Νήσων Λήμνου, Σκύρου, Λέσβου, Χίου (Ψαρών), Σάμου (Φούρνων - Θύμαινας), Ικαρίας και Αγαθονησίου, αναφέρεται σε έγγραφο που υπογράφει ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Ανεξάρτητου Διαχειριστή Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΔΜΗΕ) Α.Ε., Μανούσος Μανουσάκης.  

Το έργο στο σύνολό του έχει προβλεφθεί και ενταχθεί στα Δεκαετή Προγράμματα Ανάπτυξης 2020-2029, 2021-2030 και 2022-2031 που έχει εκπονήσει ο ΑΔΜΗΕ και έχει υποβάλλει προς έγκριση στην Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ). 

Το συνολικό προϋπολογιζόμενο κόστος του έργου της διασύνδεσης των νησιών του Βορειανατολικού Αιγαίου ανέρχεται σε 863 εκ. ευρώ, η δε χρηματοδότηση του όπως ισχύει και για τις υπόλοιπες νησιωτικές διασυνδέσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη θα βασιστεί στο βέλτιστο συνδυασμό χρησιμοποίησης ίδιων πόρων, δανεισμού από εγχώρια και διεθνή τραπεζικά ιδρύματα (π.χ. ΕΤΕΠ) με παράλληλη αξιοποίηση όλων των διαθέσιμων χρηματοδοτικών μηχανισμών (νέα προγραμματική περίοδος ΕΣΠΑ κ.λπ.).  

Πως θα γίνει η διασύνδεση  

Πρώτη με το ΕΣΜΗΕ θα διασυνδεθεί η Λέσβος μέσω τριών υποβρυχίων καλωδιακών γραμμών μεταφοράς, α) την διασύνδεση Λήμνου-Λέσβου με ορίζοντα ολοκλήρωσης το 2027, β) την διασύνδεση Λέσβου-Χίου με ορίζοντα ολοκλήρωσης το 2028 και γ) την διασύνδεση Λέσβου - Σκύρου το 2029. 

Σύμφωνα με το σχεδιασμό της διασύνδεσης των νησιών του ΒΑ Αιγαίου, προβλέπεται η κατασκευή πέντε νέων Υ/Σ (υποσταθμών) 150kV κλειστού τύπου (GIS) για τις ανάγκες τροφοδότησης των φορτίων επί των νησιών Λήμνου, Λέσβου, Σκύρου, Χίου και Σάμου. Επίσης προβλέπεται η κατασκευή 3 Υ/Σ ζεύξης στην περιοχή Θράκης προς Λήμνο, και πλησίον του σημείου προσαιγιάλωσης στη Λέσβο των υποβρυχίων καλωδίων από Σκύρο, Λήμνο και Χίο. 

 

 

Σχετικά Άρθρα