Και η παλιά Ιχθυόσκαλα στο leader

Τρί, 06/09/2016 - 06:42

Στο Leader προσπαθούμε να εντάξουμε τη νέα Αίθουσα επιβατών στο λιμάνι. Σχετικά για τα προς προς Ένταξη Έργα στο Πρόγραμμα Leader, ενημερώνει ο Πρόεδρος της ΕΤΑΧ Ιάκωβος Αμύγδαλος. 
H ETAX, μετά από ενέργειες διαβούλευσης που έκανε με τον τοπικό πληθυσμό, αλλά και με διάφορους φορείς κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, κατέληξε σε κατηγορίες παρεμβάσεων, με κύριους άξονες: 
Ι. Τη βελτίωση του επιπέδου διαβίωσης των κατοίκων και την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των κατοίκων που ζουν στην πόλη της Χίου και σε ΟΛΑ τα χωριά, 
ΙΙ. Την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και της αύξησης της απασχόλησης των κατοίκων και 
ΙΙΙ. Την αξιοποίηση των πλεονεκτημάτων της περιοχής με την προστασία, ανάδειξη και αξιοποίηση της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς. 
Ενδεικτικά, κάποια από τα πιο σημαντικά έργα (με γνώμονα τις παραπάνω κατευθύνσεις) που θα περιληφθούν στο τοπικό πρόγραμμα είναι: 
•Η δημιουργία αίθουσας αναμονής επιβατών εξωτερικού, στη θέση της παλιάς ιχθυόσκαλας. 
•Η δημιουργία πάρκου άθλησης και ψυχαγωγίας (στα πρότυπα αυτού της Φάρκαινας) στην ευρύτερη περιοχή του Βροντάδου. 
•Αποκατάσταση πολιτιστικών και αρχαιολογικών μνημείων.    
•Παρεμβάσεις αναβάθμισης των κολυμβητικών παραλιών του νησιού, αλλά και τουριστικών παραλιακών μετώπων 
•Παρεμβάσεις πρόληψης πυρκαγιών με συστήματα πυρανίχνευσης
•Προμήθεια σύγχρονων αυτοκινούμενων οχημάτων καθαριότητας, κατάλληλων για τα χωριά της Χίου. 
Τα παραπάνω έργα επιλέχθηκαν μέσα από μια σειρά προτάσεων που κατατέθηκαν στις διαβουλεύσεις που έλαβαν χώρα, με γνώμονα κυρίως την κάλυψη, όσο το δυνατόν περισσότερο, των αναγκών των κατοίκων της περιοχής παρέμβασης, με γνώμονα τους παραπάνω 3 στρατηγικούς στόχους και με δεδομένο των περιορισμένων πόρων. 
Οι προτάσεις που κατατέθηκαν στο πλαίσιο των διαβουλεύσεων και δεν θα ικανοποιηθούν από το τοπικό πρόγραμμα, γίνεται προσπάθεια άμεσης ένταξής του σε άλλα χρηματοδοτικά εργαλεία. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η αναβάθμιση του υδροθεραπευτηρίου της περιοχής των Αγιασμάτων, του οποίου η ένταξη έχει ήδη δρομολογηθεί σε άλλο πρόγραμμα.  
Ο Πρόεδρος 
Ιάκωβος Αμύγδαλος

Σχετικά Άρθρα