Μεταφορικό Ισοδύναμο: 1,721 εκ. ευρώ σε 1.979 επιχειρήσεις στο Βόρειο Αιγαίο

Πιστώνονται οι λογαριασμοί επιχειρήσεων για το α΄ εξάμηνο 2021
Πέμ, 14/04/2022 - 10:40

Προωθούνται άμεσα οι πληρωμές του Μεταφορικού Ισοδύναμου για 8.597επιχειρήσεις για το α΄ εξάμηνο του 2021, ύψους 8,2 εκατ. ευρώ όπως, ανακοίνωσε το υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. 

Εξαιρούνται επιχειρήσεις, οι οποίες τέθηκαν εντός διοικητικού ελέγχου.

Οι εν λόγω πληρωμές αφορούν σε αιτήσεις της 1ης φάσης επιλεξιμότητας δαπανών για τη χρηματοδότηση μεταφοράς εμπορευμάτων του έτους 2021 και συγκεκριμένα της χρονικής περιόδου από 1-1-2021 έως 30-06-2021.

Για το Βόρειο Αιγαίο θα πληρωθούν 1979 επιχειρήσεις στις οποίες θα δοθεί το ποσό των 1,721 εκ. ευρώ.

Το ΥΝΑΝΠ έχει ήδη εξασφαλίσει τη συνέχιση του μέτρου για τα επόμενα χρόνια, στο πλαίσιο του Τομεακού Προγράμματος Ανάπτυξης ΥΝΑΝΠ 2021-2025, προωθώντας παράλληλα μέτρα απλούστευσης και εξορθολογισμού εφαρμογής.

Όπως σημειώνει, το μέτρο αξιολογείται για πρώτη φορά με βάση υπαρκτά δεδομένα και σε συνεργασία με εγνωσμένου κύρους επιστημονικούς φορείς (ΚΕΠΕ, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Πανεπιστήμιο Πειραιώς), σε συνεργασία με νησιωτικά επιμελητήρια και την τοπική αυτοδιοίκηση.

Ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Γιάννης Πλακιωτάκης, υπογράμμισε ότι:

«Το Μεταφορικό Ισοδύναμο έχει ενταχθεί ως ένα σταθερό μέτρο ενίσχυσης της νησιωτικότητας. Προχωράμε συντεταγμένα για τη στήριξη των νησιωτικών κοινωνιών και οικονομιών. Θα προστεθούν επιπλέον προγράμματα εντός του 2022 σε συνεργασία με το υπουργείο Ανάπτυξης και με τα νησιώτικα επιμελήτρια, που αποτελούν κρίσιμους συνεργάτες μας».

Σχετικά Άρθρα