Σεμινάρια για αξιωματικούς του εμπορικού ναυτικού

Παρ, 14/07/2017 - 18:30

Η Tsakos Group & το Ίδρυμα «Μαρία Τσάκος - Διεθνές Κέντρο Ναυτικής   Έρευνας και Παράδοσης» σε συνεργασία με τον ABS και την ALFA LAVAL, διοργανώνει την Πέμπτη 27 Ιουλίου στις11:00 π.μ.,   σεμινάρια  για τους αξιωματικούς του εμπορικού ναυτικού, τους σπουδαστές και τα στελέχη των Ναυτικών Ακαδημιών που αναφέρονται στην χρήση πετρελαίου με περιεκτικότητα σε θείο ως καύσιμο.  Οι συμμετέχοντες θα παραλάβουν το αντίστοιχο πιστοποιητικό παρακολούθησης και η είσοδος είναι ελεύθερη. Δηλώσεις συμμετοχής στο τηλέφωνο 22710 29600

 

Τα παραπάνω αναφέρονται στην χρήση πετρελαίου με περιεκτικότητα σε θείο (Sox) 0.50%  ως καύσιμο, υποχρεωτικά από την 1η Ιανουάριου 2020 για όλα τα πλοία που θα ταξιδεύουν σε θαλάσσιες περιοχές εκτός των ήδη καθορισμένων περιοχών ελέγχου των εκπομπών καυσαερίων των πλοίων (Emission control Areas) σύμφωνα με την Διεθνή Σύμβαση MARPOL, Annex VI. Στις ήδη προκαθορισμένες ειδικές περιοχές θα ισχύει το ίδιο καθεστώς όπως αυτό διαμορφώθηκε από την 1η Ιανουαρίου 2015.

Σημαντικά ερωτήματα ζητούν απάντηση, και απασχολούν έντονα τους αξιωματικούς ΕΝ, όπως τους τρόπους που θα  καταστήσουν το σημερινό πετρέλαιο κατάλληλο για χρήση, οι αλλαγές στα θέματα προσεγγίσεως των πλοίων στους λιμένες όπως επίσης  οι διαφοροποιήσεις στους υπάρχοντες κανονισμούς και η εξέλιξη της τεχνολογίας των πλοίων προς αυτήν την κατεύθυνση.

Τα σεμινάρια θα λάβουν χώρο στην αίθουσα διαλέξεων της ΑΜΚΕ «Μαρία Τσάκος - Διεθνές Κέντρο Ναυτικής   Έρευνας και Παράδοσης».

Οι συμμετέχοντες θα παραλάβουν το αντίστοιχο πιστοποιητικό παρακολούθησης και η είσοδος είναι ελεύθερη.

Δηλώσεις συμμετοχής στο τηλέφωνο 22710 29600

 

 

Σχετικά Άρθρα