Σεμινάρια Τεχνικού Ασφαλείας από το Επιμελητήριο

Τρί, 25/01/2022 - 15:42

Το Επιμελητήριο Χίου υλοποιεί σεμινάρια επιμόρφωσης εργοδοτών και εργαζομένων σε θέματα άσκησης καθηκόντων Τεχνικού Ασφαλείας.

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία (Εγκύκλιος με αρ.πρωτ. 357/04-01-2022) κάθε εργοδότης που απασχολεί προσωπικό οφείλει να έχει Τεχνικό Ασφαλείας στην επιχείρησή του.

Οι περιπτώσεις επιμόρφωσης για την ανάληψη καθηκόντων Τεχνικού Ασφαλείας από Εργοδότες ή Εργαζομένους, είναι:

• Επιμόρφωση εργοδοτών για θέματα άσκησης καθηκόντων τεχνικού ασφαλείας Γ' κατηγορίας (χαμηλή επικινδνότητας), για επιχειρήσεις όπως: γραφεία, καταστήματα, ξενοδοχεία, εστιατόρια, ιατρεία, λοιπές υπηρεσίες, μεταφορές, εμπόριο, αποθηκεύσεις, τράπεζες, διοικητικές υπηρεσίες, υπηρεσίες παροχής υπηρεσιών.

Διάρκεια Σεμιναρίου: 10 ώρες (2 ημέρες υλοποίησης)

Κόστος: 20€ για τα ταμειακώς ενήμερα μέλη του Επιμελητηρίου Χίου  (έχουν εξοφλήσει τις συνδρομές έως και το έτος 2020) ή μέλη που έχουν προβεί σε ρυθμίσεις των οφειλών τους και 70€ για τα μη ταμειακώς ενήμερα μέλη του Επιμελητηρίου Χίου, καθώς και τα μη μέλη αυτού.

• Επιμόρφωση εργοδοτών για θέματα άσκησης καθηκόντων τεχνικού ασφαλείας Β' κατηγορίας μεσαιας επικινδυνότητας, που αφορά επιχειρήσεις με αντικείμενο: Επισκευές και συντηρήσεις, πρατήρια υγρών καυσίμων, μεταποίηση, κατασκευές παντός είδους από ξύλο ή μέταλλο, οικοδομικά και τεχνικά επαγγέλματα.

Διάρκεια σεμιναρίου: 35 ώρες (7 ημέρες υλοποίησης)

Κόστος: 50€ για τα ταμειακώς ενήμερα μέλη του Επιμελητηρίου Χίου  (έχουν εξοφλήσει τις συνδρομές έως και το έτος 2020) ή μέλη που έχουν προβεί σε ρυθμίσεις των οφειλών και 130€ για τα μη ταμειακώς ενήμερα μέλη του Επιμελητηρίου Χίου, καθώς και τα μη μέλη αυτού.

Το κόστος συμμετοχής καταβάλλεται μετά την οριστικοποίηση των ημερομηνιών διεξαγωγής.

Δηλώσεις Συμμετοχής:

Όσοι εργοδότες ή εργαζόμενοί τους επιθυμούν να λάβουν μέρος στον Α’ κύκλο επιμορφωτικών προγραμμάτων του 2022, μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή έως τις 18 Φεβρουαρίου 2022.

Δικαιολογητικά και διαδικασία υποβολής:

Οι  ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν τα παρακάτω δικαιολογητικά:

1. Συμπληρωμένη αίτηση συμμετοχής* με πλήρη στοιχεία επικοινωνίας του ενδιαφερόμενου, υπογραφή και σφραγίδα της επιχείρησης.

2. Εικόνα TAXISnet με όλους τους Κωδικούς Δραστηριότητας (KAΔ) της επιχείρησης.

3. Στοιχεία μητρώου/νομικού προσώπου της επιχείρησης MyAADE(TAXISnet).

4. Πτυχίο/δίπλωμα/απολυτήριο λυκείου τεχνικής ειδικότητας (αφορά μόνο την κατηγορία Β΄).

Τα  δικαιολογητικά  θα υποβάλλονται  στην ηλεκτρονική διεύθυνση a.athinaiou@chioschamber.gr.

Τρόπος διεξαγωγής

Τα σεμινάρια θα πραγματοποιηθούν διά ζώσης λαμβάνοντας όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας.

Σε περίπτωση που κατά το διάστημα υλοποίησης ισχύσουν σοβαρά περιοριστικά μέτρα (Lockdown), η εκπαίδευση θα πραγματοποιηθεί εξ' αποστάσεως μέσω τηλεκατάρτισης.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με την κα Αθηναίου Αγγελική στο τηλ: 2271044524 (εσωτ. 304) ή  στο e-maila.athinaiou@chioschamber.gr.

 

Σχετικά Άρθρα