Τέλη κυκλοφορίας: Παραγραφή οφειλών μετά τα πέντε χρόνια

Διαγράφονται τέλη κυκλοφορίας ΙΧ μετά την πενταετία
Παρ, 18/12/2020 - 17:41

Παραγραφή οφειλών για τέλη κυκλοφορίας μετά την πενταετία αποφάσισε το Συμβούλιο της Επικρατείας.

Το Ανώτατο Δικαστήριο της χώρας, ξεκαθαρίζει ότι και στις υποθέσεις μη καταβολής τελών κυκλοφορίας οι αξιώσεις της φορολογικής Αρχής δεν έχουν εικοσαετή, αλλά πενταετή παραγραφή. H υπόθεση που έφτασε ενώπιον του ΣτΕ αφορά αίτηση αναίρεσης του Ειδικού Διαβαθμιδικού Συνδέσμου Νομού Αττικής, που είναι ο αρμόδιος φορέας διαχείρισης στερεών αποβλήτων της Αττικής, για επιβολή τελών κυκλοφορίας και προστίμων από το 1998.

Σύμφωνα με το ΣτΕ «η εικοσαετία δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι συνιστά εύλογη, συνάδουσα προς την αρχή της αναλογικότητας, διάρκεια του κατά κανόνα χρόνου παραγραφής φορολογικών αξιώσεων».

«Οι ως άνω διατάξεις ενόψει της αρχής της ασφάλειας δικαίου, η οποία απορρέει από την αρχή του κράτους δικαίου, έχουν την έννοια ότι βεβαίωση των τελών κυκλοφορίας σε περίπτωση μη καταβολής ή μειωμένης καταβολής αυτών, καθώς και των τυχόν οφειλόμενων προστίμων, δεν μπορεί να χωρίσει μετά την πάροδο πενταετίας από τη λήξη του ημερολογιακού έτους, για το οποίο αυτά οφείλονται (πρβλ. ΣτΕ 2656/2018)», αναφέρεται στην απόφαση.

Η απόφαση εναρμονίζεται με αποφάσεις της Ολομέλειας του ΣτΕ σχετικά με φορολογικές υποθέσεις που είχε κρίνει ότι η παραγραφή για φορολογικά ζητήματα πρέπει να έχει συνολικά εύλογη διάρκεια ώστε: α) να είναι δυνατή η άσκηση αποτελεσματικού ελέγχου, χωρίς όμως να ενθαρρύνεται η απραξία των αρμοδίων διοικητικών αρχών, την οποία ενθαρρύνει η μεγάλη διάρκεια του χρόνου της παραγραφής και β) να μην αφήνονται οι διοικούμενοι έκθετοι σε μακρά περίοδο ανασφάλειας δικαίου ή στον κίνδυνο να μην είναι πλέον σε θέση, μετά την παρέλευση μακρού χρόνου να αμυνθούν προσηκόντως έναντι σχετικού ελέγχου, αλλά και να αντιμετωπίσουν τις προκύπτουσες από τον έλεγχο αυτό οικονομικές υποχρεώσεις.

 

Με πληροφορίες από εφημερίδα «Τα Νέα»/Alpha/Capital

 

Σχετικά Άρθρα