Τη Δευτέρα στη Λιμενική Επιτροπή η εκβάθυνση του λιμανιού

Αλλά και η μεταφορά των Φ/Γ πλοίων στα Μεστά
Τετ, 22/10/2014 - 15:55

Την ψήφιση πίστωσης, ποσού 203.116,00€ και την έγκριση μελέτης – εκτέλεσης του έργου «Αφαίρεση λάσπης από τον Κεντρικό Λιμένα  Χίου», θα συζητήσει, μεταξύ 22 θεμάτων που είναι ενταγμένα στην ημερήσια διάταξή του, το Διοικητικό Συμβούλιο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου που θα συνεδριάσει τη Δευτέρα στις 11 το πρωί στα γραφεία του.

Επίσης θα συζητηθούν η μεταφορά Φ/Γ πλοίων στο Λιμένα Μεστών, η έγκριση του Οργανισμού Εσωτερικών Υπηρεσιών του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου, αλλά και η τροποποίηση του προϋπολογισμού.

Ακολουθεί αναλυτικά η ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης

 1. Πέμπτη τροποποίηση προϋπολογισμού  οικονομικού έτους 2014.
 2. Έγκριση Ο.Ε.Υ. Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Χίου.
 3. Τροποποίηση των αριθμ. 237/14 και 238/14 Αποφάσεων του Δ.Σ. του Δ.Λ.Τ. Χίου σχετικά με την Παραχώρηση δικαιώματος χρήσης τμημάτων επιφάνειας 9.473 τ.μ. και 6.018 τ.μ. στην εξομοιούμενη χερσαία ζώνη λιμένα Θόλους για 12 έτη.
 4. Ψήφιση πίστωσης ποσού 203.116,00€, έγκριση μελέτης – εκτέλεσης του έργου «Αφαίρεση λάσπης από τον Κεντρικό Λιμένα  Χίου».
 5. Έγκριση των όρων διακήρυξης για την παροχή υπηρεσιών ¨Ασφάλειας Λιμενικών Εγκαταστάσεων Κεντρικού Λιμένα Χίου” και ψήφιση πίστωσης ποσού 63.164,00€.
 6. Ορισμός νομικού για κατάθεση ενστάσεως στην απόφαση της Επιτροπής του άρθρου 152 του Ν. 3463/2006.
 7. Ψήφιση πίστωσης ποσού 5.000,00€ για τη συντήρηση των pillars και ποσού 10.000,00€ για τη συντήρηση των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων Κεντρικού Λιμένα Χίου.
 8. Ψήφιση πίστωσης ποσού 15.000,00€ για την προμήθεια προγράμματος Alphaware.
 9. Ψήφιση πίστωσης ποσού 4.500,00€ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α) για την παροχή υπηρεσιών σχετικά με την παραλαβή καταλοίπων πλοίων.
 10.  Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής υλικών.
 11. Διαγραφή οφειλών από παραβάσεις Κ.Ο.Κ.
 12. Παραγραφή χρηματικών καταλόγων 33/2013 και 34/2013.
 13. Ψηφίσεις διαφόρων πιστώσεων.
 14. Έγκριση πρακτικού κλήρωσης Επιτροπής Παραλαβής Εργασιών Υπηρεσιών και Μεταφορών Π.Δ. 28/1980.
 15. Ορισμός Νομικού για παροχή γνωμοδότησης σχετικά με το από 30/04/2014 έγγραφο της εταιρείας SUNRISE LINES ΕΠΕ.
 16. Εξουσιοδότηση Προέδρου για συναλλαγές με τη Τράπεζα της Ελλάδος.
 17. Κλείσιμο Λογαριασμού του Δ.Λ.Τ. Χίου που τηρείται στην Τράπεζα Ελλάδος με αριθμό λογαριασμού 2360/26000 και μεταφορά των υπολοίπων του στον λογαριασμό της Εθνικής Τράπεζας Ελλάδος, όπου διατηρούμε τα ταμειακά μας υπόλοιπα.
 18. Κλείσιμο Λογαριασμού του Δ.Λ.Τ. Χίου που τηρείται στην Τράπεζα Ελλάδος με αριθμό λογαριασμού 2364/250006 και μεταφορά των υπολοίπων του στον λογαριασμό της Εθνικής Τράπεζας Ελλάδος, όπου διατηρούμε τα ταμειακά μας υπόλοιπα.
 19. Συζήτηση σχετικά με την παραχώρηση ειδικού δικαιώματος χρήσης χώρου για πραγματοποίηση εκδηλώσεων στο αλιευτικό καταφύγιο Αγ. Ερμιόνης.
 20. Ψήφιση πίστωσης ποσού 21.142,16€ για την προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για το έτος 2014.
 21. Συζήτηση για τη μεταφορά Φ/Γ πλοίων στο Λιμένα Μεστών.
 22.  Ανάκληση της αριθ.  140/2005 απόφασης του Δ.Σ. του Δ.Λ.Τ. Χίου.

 

 

Σχετικά Άρθρα