21,78 € την ημέρα για τους μαθητευόμενους των ΕΠΑΛ

Δελτίο Τύπου ΕΠΑΛ Χίου: Μέχρι 7 Οκτωβρίου αιτήσεις για το Μεταλυκειακό Έτος-Τάξη Μαθητείας.
Δευ, 30/09/2019 - 16:05

Το 1ο ΕΠΑΛ ΧΙΟΥ καλεί άμεσα τους υποψήφιους για υποβολή αιτήσεων για το Μεταλυκειακό Έτος-Τάξη Μαθητείας.
Οι ειδικότητες που θα λειτουργήσουν κατά το τη σχολική περίοδο 2019-20 είναι οι ακόλουθες:
α) Υπάλληλων Διοίκησης και Οικονομικών Υπηρεσιών (θέσεις 5)
β) Τεχνικός Ηλεκτρολογικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων και Δικτύων (θέσεις 4)
γ) Τεχνικός Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Δικτύων (θέσεις 4)
δ) Τεχνικός Η/Υ και Δικτύων Η/Υ (θέσεις 3)

Η αίτηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά από τους ενδιαφερόμενους στη διεύθυνση
e-mathiteia.minedu.gov.gr. από την Κυριακή 29 Σεπτεμβρίου, ώρα 12.00 έως και την Δευτέρα 7 Οκτωβρίου και ώρα 23:59.
Στη συνέχεια οι ενδιαφερόμενοι εκτυπώνουν την αίτηση και καταθέτουν στις διευθύνσεις των ΕΠΑ.Λ μέχρι και την Τρίτη 8 Οκτωβρίου και ώρα 14:00. το φάκελο με την εκτυπωμένη και υπογεγραμμένη αίτηση μαζί με τα παρακάτω δικαιολογητικά:

A) Φωτοαντίγραφο:
1. απολυτηρίου ΓΕ.Λ. ή ΕΠΑΛ
2. πτυχίου ΕΠΑ.Λ. ή
3. ταυτότητας
4. αποδεικτικού ΑΜΚΑ
5. αποδεικτικού ΑΦΜ
6. απολυτηρίου και πτυχίου του δευτεροβάθμιου κύκλου σπουδών παλαιότερων ισότιμων τίτλων με έγγραφο ισοτιμίας, εφόσον το έχουν λάβει από τις αρμόδιες υπηρεσίες.

B) Υπεύθυνη δήλωση

Σε περίπτωση που παρατηρηθεί οποιοδήποτε τεχνικό πρόβλημα κατά τη διάρκεια της ηλεκτρονικής υποβολής, οι υποψήφιοι θα μπορούν να εγγράφονται συμπληρώνοντας το έντυπο αίτησης χειρόγραφα μόνο την Τρίτη 8 Οκτωβρίου 2019 και έως 14.00 στα ΕΠΑ.Λ
Για οποιαδήποτε πληροφορία και βοήθεια στην υποβολή της αίτησης παρακαλώ απευθυνθείτε:
• Στο 1 ο ΕΠΑΛ ΧΙΟΥ οδός Μιχάλων 5 τηλ 2271028822 και ώρες 08:00 έως 14.00
• Στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης οδός Καλουτά 2, πάνω από το κατάστημα ηλεκτρικών συσκευών «Μιχαηλίδης-Electronet», τηλ 2271044816

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Το Μεταλυκειακό Έτος – Τάξης Μαθητείας θα έχει διάρκεια εννέα (9) μήνες και θα περιλαμβάνει:
Α) Πρόγραμμα εκπαίδευσης στο χώρο εργασίας, διάρκειας είκοσι οκτώ (28) ωρών εβδομαδιαίως για 9 μήνες.
Β) Πρόγραμμα εργαστηριακών μαθημάτων της ειδικότητας, διάρκειας επτά ωρών (7) εβδομαδιαίως για 9 μήνες.

Το ποσοστό αποζημίωσης των μαθητευομένων ορίζεται στο εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) επί του νόμιμου, νομοθετημένου, κατώτατου ορίου του ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη και ανέρχεται σε 21,78 €.

 

Σχετικά Άρθρα