Χίος, Τρίτη 23 Ιουλίου

Η "Βουλή των Εφήβων" στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου

ΜΕ ΤΡΑΓΟΥΔΙ ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟ ΓΕΛ ΚΑΛΛΙΜΑΣΙΑΣ
Δείτε το Βίντεο
Παρ, 19/04/2019 - 15:14

Τα ανθρώπινα δικαιώματα απασχόλησε μια …ξεχωριστή συνεδρίαση της «βουλής των Εφήβων», στο χώρο του Δημοτικού Συμβουλίου, με παρόντες στα έδρανα τους μαθητές του Γενικού Λυκείου Καλλιμασσιάς.

Με προβληματισμούς, αλλά και τραγούδι γραμμένο από τους ίδιους, οι έφηβοι αναφερθήκαν στην ελπίδα που πρέπει να υπάρχει στην νέα γενιά, δηλώνοντας ταυτόχρονα «παρόντες» στο μέλλον που τους αφορά.

Τους μαθητές υποδέχτηκε ο δήμαρχος Μανώλης Βουρνούς, που χαρακτήρισε πολύ καλή ευκαιρία συμμετοχής στα κοινά την «Βουλή των Εφήβων».

Σχετικά Άρθρα

Παρ, 19/07/2019 - 15:36

Η Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού Μηχανικών Χίου γνωστοποιεί  ότι  μετά την ορκωμοσία της Κυβέρνησης επανεκκινούν οι διαδικασίες πρόσληψης, συμπεριλαμβανομένων των διαδικασιών υποβολής αιτήσεων συμμετοχής στην  με αριθ. ΑΔΑ:Ψ4Ρ44563ΠΩ-0ΛΦ προκήρυξη του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής που αφορά στην πλήρωση εβδομήντα τριών  (73) κενών οργανικών θέσεων Εκπαιδευτικού Προσωπικού και Ειδικού Τεχνικού Προσωπικού Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού.

Δεδομένου, ότι σύμφωνα με την αριθ. ΔΙΔΑΔ /Φ.18.31/ 2361/ οικ.22433/ 14-06-2019 Εγκύκλιο Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης (ΑΔΑ:78ΜΡ465ΧΘΨ-3ΧΓ), οι προθεσμίες υποβολής αιτήσεων συμμετοχής στις Ανακοινώσεις Πρόσληψης  που είχαν εκδοθεί πριν την αναστολή, επαναπροσδιορίζονται με την ορκωμοσία της νέας Κυβέρνησης για χρονικό διάστημα ίσο με αυτό της αναστολής, χορηγείται νέα προθεσμία δεκατεσσάρων (14) ημερών για υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στην ανωτέρω προκήρυξη του υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, η οποία αρχίζει αμέσως μετά την ανάρτηση της παρούσας ανακοίνωσης και λήγει την 31-07-2019.

O ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ   

Αντιπλοίαρχος  Λ.Σ. ΜΑΡΓΑΡΗΣ Ιωάννης