Χίος, Τρίτη 21 Ιανουαρίου

Το Ιδρυμα Τσάκου πάει το πλοίο στο… Σχολείο

Τετ, 23/01/2019 - 06:12

Στις 6.00 μ.μ. στο  Αμφιθέατρο  «Γιάννης  Καράλης»  της Σχολής Επιστημών της Διοίκησης του Πανεπιστημίου Αιγαίου θα πραγματοποιηθεί η εναρκτήρια εκδήλωση της δράσης  «Το  πλοίο  πάει  

σχολείο»  πρόκειται  για  μια  πρωτοβουλία   του  Εργαστηρίου   Διοίκησης Ναυτιλιακών και Λιμενικών Επιχειρήσεων του Τμήματος Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών του  

Πανεπιστημίου   Αιγαίου  και  του  Ιδρύματος  «Μαρία  Τσάκος»  Διεθνούς  Κέντρου   Ναυτικής Έρευνας  και  Παράδοσης.  Στη  δράση  συμμετέχουν  η  τρίτη  και  τέταρτη  τάξη  του  2ου  

 Δημοτικού σχολείου, η έκτη τάξη του 5ου Δημοτικού Σχολείου και η τρίτη τάξη του 2ου Γυμνασίου Χίου.

Τα πλοία που θα «υιοθετηθούν»  από τα σχολεία προέρχονται από την εταιρία «TSAKOS COLUMBIA SHIPMANAGEMENT S.A.». Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης θα ανατεθεί η «υιοθεσία» των

πλοίων στις τάξεις των σχολείων από κορυφαία στελέχη της εταιρίας.

Το αναλυτικό πρόγραμμα της εκδήλωσης έχει ως ακολούθως:

 

18:00 – 18:15

Προσέλευση

18:15 – 18:30

Σύντομοι Χαιρετισμοί

 

Καθηγήτρια Μαρία Λεκάκου, Κοσμήτορας της Σχολής Επιστημών της Διοίκησης,

 

Πανεπιστήμιο Αιγαίου

 

Μιχάλης Μπελέγρης, Γενικός Διευθυντής, Ίδρυμα «Μαρία Τσάκος»

 

Ανατολή  Βροχαρίδου, Διευθύντρια Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Χίου

 

Ευτυχία ΒλυσΙδου,  Διευθύντρια  Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Χίου

 

Αριστείδης Καλαργαλής,  Περιφερειακός Διευθυντής Πρωτοβάθμιας &

 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Βορείου Αιγαίου

 

Σχετικά Άρθρα

Τρί, 21/01/2020 - 06:46

 

Η δεύτερη συνεδρίαση της ΕΣΕΔΕ πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου την Παρασκευή 17-1-2020 με την παρουσία 10 μελών και ξεκίνησε με ανταλλαγή ευχών του Προέδρου της Ε.Σ.Ε.Δ.Ε. κου Κωνσταντίνου Βίκτωρα Χατζησταμάτη και των μελών της επιτροπής για το νέο έτος 2020.

Τα θέματα που απασχόλησαν την επιτροπή ήταν τα παρακάτω:

  • Eνημέρωση από την Νομική Υπηρεσία του Δήμου Χίου για την υπόθεση του κυλικείου Γυμνασίου Κάμπου.
  • Έγκριση Οικονομικού Απολογισμού της Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Χίου έτους 2018
  • Αποδοχή ποσού από έκτακτη επιχορήγηση του Δήμου Χίου για δαπάνες Ηλεκτρικού ρεύματος μηνός Σεπτεμβρίου 2019
  • Αποδοχή ποσού από το Μαρίνειο Ίδρυμα Γυμνάσιο με τις Λυκειακές τάξεις της Βολισσού Χίου
  • Παράταση σύμβασης μίσθωσης κυλικείου στο Γυμνάσιο Λύκειο Καλαμωτής Χίου

Τα θέματα αφού συζητήθηκαν εκτενώς υπερψηφίσθηκαν όλα ομόφωνα.

 Παρατήρηση:

H ενημέρωση και συζήτηση του 1ου θέματος ανεβλήθη λόγω μη παρουσίας της υπευθύνου προς ενημέρωση του θέματος και αποφασίσθηκε ομόφωνα να πραγματοποιηθεί η συζήτησή του στην επόμενη συνεδρίαση που θα παρίσταται και η υπεύθυνη της Νομικής Υπηρεσίας του Δήμου Χίου.