Χίος, Κυριακή 7 Ιουνίου

Μη λειτουργία-αγνόηση-απαξίωση του θεσμού της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας του Δήμου της Χίου

Επιστολή του Κωνσταντίνος Γεωργ. Καρατζά Πρώην Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας του Δήμου της Χίου
Πέμ, 09/04/2020 - 15:13

Πρώτη φορά στα 6 χρόνια, που ασχολούμαι με τα αυτοδιοικητικά, είδα τέτοια απαξίωση-αγνόηση του θεσμού της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας, της οποίας Προήδρευσα από τον Μάρτιο του 2017 μέχρι και τον Νοέμβριο του 2019 και πριν από μένα για 2,5 χρόνια Πρόεδρός της ήταν ο φίλος Γιώργος Παπαδόπουλος!!!!!!!!! Αυτή πρώτα έπρεπε να γνωμοδοτήσει, κατόπιν αιτήματος ενός μέλους της (ΕΛΜΕ Χίου, Σύλλογος Δασκάλων και Νηπιαγωγών Χίου, Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Χίου, Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Χίου, Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Χίου, Ένωση Γονέων Χίου, Επιμελητήριο Χίου) ή του Προέδρου της (Μανώλης Στάθης), που εκπροσωπεί τον Δήμο της Χίου για το ζήτημα των καθαριστριών κι όχι κατευθείαν το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει -άκουσον-άκουσον- την μη εφαρμογή της σχετικής για το ζήτημα υπουργικής εγκυκλίου. Κι όλα αυτά, μάλιστα, που η εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών https://www.ypes.gr/wp-content/uploads/2020/03/egk18659-17032020.pdf ξεκάθαρα αφορά και τις καθαρίστριες σχολικών μονάδων, που απασχολούνται με σύμβαση μίσθωσης έργου :  5. Τέλος, κατά το σκέλος που αφορά τις καθαρίστριες σχολικών μονάδων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, υπενθυμίζεται ότι, βάσει των διατάξεων του άρθρου 49 παρ.11 του ν. 3943/2011, κατά το χρονικό διάστημα που δεν λειτουργούν οι σχολικές μονάδες, το προσωπικό αυτό απασχολείται για τον καθαρισμό υπηρεσιών του οικείου δήμου, καθώς και ΝΠΔΔ αυτού. Τα αντίστοιχα θα ισχύσουν, στο πλαίσιο της ίσης αντιμετώπισης απασχολουμένων στα ίδια καθήκοντα και στους ίδιους χώρους εργασίας, και για τις καθαρίστριες σχολικών μονάδων που απασχολούνται με σύμβαση μίσθωσης έργου.

Η Δημοτική Επιτροπή Παιδείας γνωμοδότησε κατά την διάρκεια της θητείας μου, και κατόπιν επακολούθησε απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για ζητήματα όπως τα παρακάτω:

  1. Ψήφισμα της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας για το προσωπικό γενικών καθηκόντων σε σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του νησιού μας.
  2. Αλλαγή της κείμενης νομοθεσίας αναφορικά με τα αριθμητικά όρια έγκρισης ολιγομελών τμημάτων γενικής παιδείας, τομέων και ειδικοτήτων στα ΕΠΑΛ, καθώς και των ολιγομελών τμημάτων των ομάδων προσανατολισμού των ΓΕΛ.
  3. Τοποθέτηση της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας (Δ.Ε.Π.) επί του εγγράφου της Ε.Λ.Μ.Ε. Χίου για την έναρξη και λειτουργία του προγράμματος εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας «Δομές Υποδοχής και Εκπαίδευσης Προσφύγων» (ΔΥΕΠ).
  4. Έκδοση ψηφίσματος διαμαρτυρίας για τον μη διορισμό μονίμου εκπαιδευτικού προσωπικού στα σχολεία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Χίου.
  5. Γνωμοδότηση της Δ.Ε.Π. επί της υποβολής προτάσεων για ίδρυση Τμημάτων ΄Ενταξης (Τ.Ε.) σε σχολικές μονάδες της  Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Χίου (Προήδρευσε την ημέρα εκείνη λόγω ασθενείας μου η κ. Ποταμούση, αναπληρώτρια Πρόεδρός μου).
  6. Συγχώνευση Δημοτικών σχολείων Συκιάδας Λαγκάδας,
  7. Τοποθέτηση της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας (Δ.Ε.Π.) επί του εγγράφου του Συλλόγου Δασκάλων και Νηπιαγωγών Χίου για την θεσμοθέτηση της Υποχρεωτικής Δίχρονης Προσχολικής Αγωγής.

 

Μανώλη Στάθη, νυν Πρόεδρε της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας, θα προσπαθήσεις άραγε να μάθεις τις αρμοδιότητες του οργάνου που Προεδρεύεις εδώ και 5 σχεδόν μήνες ή σε ενδιαφέρει μόνο η άσκηση μικροπολιτικής χυδαίου και παλαιού τύπου; Θα ενδιαφερθείς πραγματικά για τις καθαρίστριες; Πάντα, ήμουν στην διάθεσή σου για κάθε ενημέρωση, που αφορά τον τρόπο λειτουργίας της Επιτροπής!!!!!!!!

               

Κωνσταντίνος Γεωργ. Καρατζάς

Πρώην Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας του Δήμου της Χίου

Πρώην Πρόεδρος των Σχολικών Επιτροπών του Δήμου της Χίου

Μέλος της Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου της Χίου

Η απάντηση του Μ. Στάθη

Αν οι Σχολικές Επιτροπές ανταποκρίνονταν όπως πρέπει στα θεσμικά τους καθήκοντα κι ενημέρωναν την Δημοτική Επιτροπή Παιδείας για τις σχολικές καθαρίστριες και για τον αναγκαίο ηλεκτρονικό εξοπλισμό μαθητών και εκπαιδευτικών και αν είχε κοινοποιηθεί οποιοδήποτε αίτημα στην Δημοτική Επιτροπή Παιδείας ώστε να γνωμοδοτήσει στο Δημοτικό Συμβούλιο, τότε θα άξιζε να λάβει μια απάντηση ο πρώην πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας.

Μέχρι στιγμής, ως πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας έδωσα και δίνω μάχη τόσο για την βάσει νόμου παραμονή των σχολικών συμβασιούχων καθαριστριών στα σχολεία, οι οποίες ανήκουν και πληρώνονται από το ΙΝΕΔΙΒΙΜ-ΥΠΑΙΘ μέσω των σχολικών επιτροπών, εξασφαλίζοντας την μη διασπορά του κορωνοϊού στα σχολεία από την παράνομη «αξιοποίησή» τους σε ιατρεία κτλ, όσο και για τον ηλεκτρονικό εξοπλισμό μαθητών και εκπαιδευτικών,πληροφορούμενος με δική μου πρωτοβουλία από τους δ/ντές Π.Ε. και Δ.Ε. ΧΙΟΥ και από τα αντίστοιχα συνδικαλιστικά όργανα των εκπαιδευτικών.

«Μένουμε σπίτι» δεν σημαίνει «Διαλύουμε τον Δήμο»

Όμως, οι καιροί δύσκολοι είναι και μοναχικοί. Γι αυτό και καταλαβαίνω για τον συνάνθρωπο πρώην πρόεδρο της Δ.Ε.Π ότι «το γαρ πολύ της θλίψεως γεννά παραφροσύνη»

Μανώλης Στάθης

Πρόεδρος Δ.Ε.Π

Σχετικά Άρθρα

Σάβ, 06/06/2020 - 06:39

 

Η πράξη νομοθετικού περιεχομένου (ΠΝΠ) στο ΦΕΚ 84/13-4-2020 τ.Α΄ και στο εικοστό έβδομο άρθρο δίνει νομοθετικά τη δυνατότητα στις Σχολικές Επιτροπές σε όλη την επικράτεια να προβούν νομίμως στην προμήθεια ψηφιακού εξοπλισμού στα σχολεία με συγκεκριμένους όρους. Ως εκ τούτου και η Ενιαία Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΕΣΕΔΕ) του Δήμου Χίου προέβη στο επόμενο χρονικό διάστημα στις ανάλογες ενέργειες. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής αρχικά ζήτησε τις ανάγκες από την Διευθύντρια Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Χίου για να σχηματίσει μια πρώτη εικόνα των αναγκών και από τον Υπεύθυνο της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση Χίου τις προδιαγραφές για τον ψηφιακό εξοπλισμό της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης (laptop, tablet, κλπ). Στην συνέχεια ζητήθηκε από τον οικονομολόγο της Επιτροπής το προς διάθεση ποσό που προβλέπεται από την πράξη νομοθετικού περιεχομένου. Όταν συγκεντρώθηκαν όλα τα στοιχεία στην συνεδρίαση της 4 Μαΐου 2020 αποφασίσθηκε να πραγματοποιηθεί η προμήθεια ψηφιακού εξοπλισμού για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση στα σχολεία της Χίου και με ανώτατο ποσό τα 30000€ από χρήματα της Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής του Δήμου Χίου ώστε να μην επιβαρυνθούν τα σχολεία αλλά και ο Δήμος Χίου με την συγκεκριμένη δαπάνη. Την ευθύνη υλοποίησης της προμήθειας του εξοπλισμού  και των απαραίτητων δικαιολογητικών και οικονομικών στοιχείων αποφασίσθηκε να αναλάβουν οι Διευθυντές/τριες των σχολείων οι οποίοι γνώριζαν καλύτερα από όλους τις ανάγκες των σχολείων τους. Τέλος, όπως προέβλεπε η ΠΝΠ η προμήθεια θα έπρεπε να πραγματοποιηθεί μετά από έγγραφο αιτιολογημένο αίτημα του Διευθυντή/τριας της οικείας σχολικής μονάδας προς την ΕΣΕΔΕ του Δήμου Χίου,  από το οποίο να προκύπτει το απολύτως αναγκαίο πλήθος των φορητών συσκευών (laptops, notebooks, netbooks ή tablets) ή/και συνδέσεων διαδικτύου, οι οποίες απαιτούνται για τη στήριξη μαθητών που έχουν ανάγκη που θα καταλήγει στην τιμή της χαμηλότερης προσφοράς.  Σε ότι αφορά δε, το θέμα της επιλογής των μαθητών θα έπρεπε να σταλεί στα σχολεία και το σχετικό έγγραφο κριτηρίων του Υπουργείου Παιδείας. Επίσης να τονισθεί ιδιαίτερα ότι τα προμηθευόμενα είδη αποτελούν εξοπλισμό του σχολείου και με μέριμνα των οικείων Διευθυντών/τριών, παραδίδονται προς προσωρινή χρήση στους δικαιούχους μαθητές με ονομαστικά πρωτόκολλα παράδοσης - παραλαβής, για όσο διάστημα αυτό απαιτείται. Στην συνέχεια αφού ενημερώθηκαν άμεσα όλοι οι Διευθυντές/τριες των σχολείων της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Χίου με σχετικό e-mail την Τρίτη 5 Μαΐου 2020 ξεκίνησε η έγγραφη αποστολή αιτιολογημένων αιτημάτων προς της ΕΣΕΔΕ του Δήμου Χίου η οποία ολοκληρώθηκε την Πέμπτη 28 Μαΐου 2020  μετά από διάφορες δυσκολίες που εξέθεσαν οι Διευθυντές/τριες των σχολείων της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Χίου στον Πρόεδρο της Επιτροπής  και κυρίως είχαν να κάμουν με την δυσκολία εξεύρεσης προσφορών από την αγορά. Μετά την συγκέντρωση των σχετικών αιτημάτων ο Πρόεδρος  προχώρησε στην καταγραφή και την πινακοποίηση των αιτημάτων τα οποία εξετάσθηκαν από τα  μέλη της Επιτροπής και εγκρίθηκαν στην συνεδρίαση της Δευτέρας 1 Ιουνίου 2020.

Ως εκ των προαναφερθέντων από σήμερα που αναρτήθηκε η σχετική απόφαση στην διαύγεια της ΕΣΕΔΕ του Δήμου Χίου  και εστάλη στα Γυμνάσια και Λύκεια της Χίου μπορούν οι Διευθυντές/τριες τους να προμηθευτούν άμεσα τον σχετικό ψηφιακό εξοπλισμό που αιτήθηκαν και να πληρώσουν άμεσα τα ποσά όπως αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα: 

ΠΙΝΑΚΑΣ

ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΠΟΣΟ ΠΟΥ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΑΝΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΕ ΧΙΟΥ ΑΓΟΡΑΣ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΒΑΣΗ ΤΟΥ ΦΕΚ 84/13-4-2020 τ.Α΄

Α/Α

ΣΧΟΛΕΙΟ

ΑΡ. LAPTOP

ΑΡ. TABLET

ΑΡ. DESKTOP

ΠΟΣΟ ΣΕ €

1

1ο Γυμνάσιο

3

0

0

1.537,38

2

2ο Γυμνάσιο

3

0

0

1506

3

3ο Γυμνάσιο

2

0

0

1340

4

4ο Γυμνάσιο

3

0

0

1537,38

5

Γυμνάσιο Κάμπου

4

0

0

2049,84

6

Εσπερινό Γυμνάσιο & Λ.Τ.

1

0

0

525,33

7

Μουσικό Γυμνάσιο & Λ.Τ.

2

0

0

1123,2

8

1ο ΓΕΛ

6

0

0

1854

9

2ο ΓΕΛ

4

0

0

2148,12

10

3ο ΓΕΛ

3

0

0

1537,38

11

1ο ΕΠΑΛ

3

6

0

2085

12

Εσπερινό ΕΠΑΛ Χίου

3

0

0

1842,75

13

ΕΚ

1

0

0

537,03

14

Γυμνάσιο Βροντάδου

3

0

0

1400,01

15

ΓΕΛ Βροντάδου

2

0

0

1050,66

16

ΕΠΑΛ Βροντάδου

2

0

1

1725,42

17

Γυμνάσιο Καρδαμύλων

1

0

0

608,4

18

ΓΕΛ Καρδαμύλων

0

0

0

0

19

ΕΠΑΛ Καρδαμύλων

0

0

0

0

20

Γυμνάσιο Βολισσού & Λ.Τ.

0

2

0

301,74

21

Γυμνάσιο Καλλιμασιάς

2

0

0

817,33

22

ΓΕΛ Καλλιμασιάς

1

1

0

734,33

23

Γυμνάσιο Καλαμωτής

1

0

0

479,7

24

ΓΕΛ Καλαμωτής

1

0

0

525,33

25

ΕΕΕΕΚ

1

2

0

1034

26

ΕΚΦΕ

0

0

0

0

27

ΕΙΔΙΚΟ ΕΠΑΓ ΓΥΜΝΑΣΙΟ

0

5

0

1250

 

ΣΥΝΟΛΟΝ

52

16

1

29550,33

 

 

Είναι σημαντικό και πρέπει να επισημανθεί πως η Ενιαία Σχολική Επιτροπή του Δήμου Χίου της Δημαρχίας Κάρμαντζη έκανε για μια φορά το καθήκον της προς την κοινωνία και τα σχολεία της Χίου που της αναλογούν. Προσέφερε το μεγαλύτερο χρηματικό ποσό και τον ουσιαστικότερο εξοπλισμό από όλους τους χορηγούς που μέχρι στιγμής ευεργέτησαν τα Γυμνάσια και Λύκεια της Χίου και τους οποίους θερμά ευχαριστούμε για την προσφορά τους η οποία συνέβαλε καθοριστικά στην κάλυψη των αναγκών των συγκεκριμένων σχολείων και που χωρίς την συμβολή τους θα παρέμενε ένα δυσαναπλήρωτο κενό. Θα πρέπει επίσης να ευχαριστήσουμε όλους τους εμπλεκόμενους φορείς: την Διευθύντρια ΔΔΕ Χίου, τον Υπεύθυνο της Εξ ΑΕ στη Χίο της ΔΔΕ Χίου, τους Διευθυντές/τριες Γυμνασίων Λυκείων της Χίου, το προσωπικό υποστήριξης του Γραφείου ΕΣΕΔΕ του Δήμου Χίου και όλα τα μέλη της Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης  του Δήμου Χίου για την αγαστή συνεργασία τους και για το αποτέλεσμα που σε λίγες ημέρες θα επιτελεστεί και θα έχει συμβάλλει στην τεχνολογική αναβάθμιση των  Γυμνασίων και Λυκείων της Χίου.  

Χίος 5-6-2020

Με εκτίμηση

Ο Πρόεδρος

ΕΣΕΔΕ Δήμου Χίου

Κωνσταντίνος-Βίκτωρ Χατζησταμάτης