Μη λειτουργία-αγνόηση-απαξίωση του θεσμού της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας του Δήμου της Χίου

Επιστολή του Κωνσταντίνος Γεωργ. Καρατζά Πρώην Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας του Δήμου της Χίου
Πέμ, 09/04/2020 - 15:13

Πρώτη φορά στα 6 χρόνια, που ασχολούμαι με τα αυτοδιοικητικά, είδα τέτοια απαξίωση-αγνόηση του θεσμού της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας, της οποίας Προήδρευσα από τον Μάρτιο του 2017 μέχρι και τον Νοέμβριο του 2019 και πριν από μένα για 2,5 χρόνια Πρόεδρός της ήταν ο φίλος Γιώργος Παπαδόπουλος!!!!!!!!! Αυτή πρώτα έπρεπε να γνωμοδοτήσει, κατόπιν αιτήματος ενός μέλους της (ΕΛΜΕ Χίου, Σύλλογος Δασκάλων και Νηπιαγωγών Χίου, Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Χίου, Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Χίου, Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Χίου, Ένωση Γονέων Χίου, Επιμελητήριο Χίου) ή του Προέδρου της (Μανώλης Στάθης), που εκπροσωπεί τον Δήμο της Χίου για το ζήτημα των καθαριστριών κι όχι κατευθείαν το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει -άκουσον-άκουσον- την μη εφαρμογή της σχετικής για το ζήτημα υπουργικής εγκυκλίου. Κι όλα αυτά, μάλιστα, που η εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών https://www.ypes.gr/wp-content/uploads/2020/03/egk18659-17032020.pdf ξεκάθαρα αφορά και τις καθαρίστριες σχολικών μονάδων, που απασχολούνται με σύμβαση μίσθωσης έργου :  5. Τέλος, κατά το σκέλος που αφορά τις καθαρίστριες σχολικών μονάδων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, υπενθυμίζεται ότι, βάσει των διατάξεων του άρθρου 49 παρ.11 του ν. 3943/2011, κατά το χρονικό διάστημα που δεν λειτουργούν οι σχολικές μονάδες, το προσωπικό αυτό απασχολείται για τον καθαρισμό υπηρεσιών του οικείου δήμου, καθώς και ΝΠΔΔ αυτού. Τα αντίστοιχα θα ισχύσουν, στο πλαίσιο της ίσης αντιμετώπισης απασχολουμένων στα ίδια καθήκοντα και στους ίδιους χώρους εργασίας, και για τις καθαρίστριες σχολικών μονάδων που απασχολούνται με σύμβαση μίσθωσης έργου.

Η Δημοτική Επιτροπή Παιδείας γνωμοδότησε κατά την διάρκεια της θητείας μου, και κατόπιν επακολούθησε απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για ζητήματα όπως τα παρακάτω:

  1. Ψήφισμα της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας για το προσωπικό γενικών καθηκόντων σε σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του νησιού μας.
  2. Αλλαγή της κείμενης νομοθεσίας αναφορικά με τα αριθμητικά όρια έγκρισης ολιγομελών τμημάτων γενικής παιδείας, τομέων και ειδικοτήτων στα ΕΠΑΛ, καθώς και των ολιγομελών τμημάτων των ομάδων προσανατολισμού των ΓΕΛ.
  3. Τοποθέτηση της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας (Δ.Ε.Π.) επί του εγγράφου της Ε.Λ.Μ.Ε. Χίου για την έναρξη και λειτουργία του προγράμματος εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας «Δομές Υποδοχής και Εκπαίδευσης Προσφύγων» (ΔΥΕΠ).
  4. Έκδοση ψηφίσματος διαμαρτυρίας για τον μη διορισμό μονίμου εκπαιδευτικού προσωπικού στα σχολεία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Χίου.
  5. Γνωμοδότηση της Δ.Ε.Π. επί της υποβολής προτάσεων για ίδρυση Τμημάτων ΄Ενταξης (Τ.Ε.) σε σχολικές μονάδες της  Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Χίου (Προήδρευσε την ημέρα εκείνη λόγω ασθενείας μου η κ. Ποταμούση, αναπληρώτρια Πρόεδρός μου).
  6. Συγχώνευση Δημοτικών σχολείων Συκιάδας Λαγκάδας,
  7. Τοποθέτηση της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας (Δ.Ε.Π.) επί του εγγράφου του Συλλόγου Δασκάλων και Νηπιαγωγών Χίου για την θεσμοθέτηση της Υποχρεωτικής Δίχρονης Προσχολικής Αγωγής.

 

Μανώλη Στάθη, νυν Πρόεδρε της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας, θα προσπαθήσεις άραγε να μάθεις τις αρμοδιότητες του οργάνου που Προεδρεύεις εδώ και 5 σχεδόν μήνες ή σε ενδιαφέρει μόνο η άσκηση μικροπολιτικής χυδαίου και παλαιού τύπου; Θα ενδιαφερθείς πραγματικά για τις καθαρίστριες; Πάντα, ήμουν στην διάθεσή σου για κάθε ενημέρωση, που αφορά τον τρόπο λειτουργίας της Επιτροπής!!!!!!!!

               

Κωνσταντίνος Γεωργ. Καρατζάς

Πρώην Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας του Δήμου της Χίου

Πρώην Πρόεδρος των Σχολικών Επιτροπών του Δήμου της Χίου

Μέλος της Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου της Χίου

Η απάντηση του Μ. Στάθη

Αν οι Σχολικές Επιτροπές ανταποκρίνονταν όπως πρέπει στα θεσμικά τους καθήκοντα κι ενημέρωναν την Δημοτική Επιτροπή Παιδείας για τις σχολικές καθαρίστριες και για τον αναγκαίο ηλεκτρονικό εξοπλισμό μαθητών και εκπαιδευτικών και αν είχε κοινοποιηθεί οποιοδήποτε αίτημα στην Δημοτική Επιτροπή Παιδείας ώστε να γνωμοδοτήσει στο Δημοτικό Συμβούλιο, τότε θα άξιζε να λάβει μια απάντηση ο πρώην πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας.

Μέχρι στιγμής, ως πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας έδωσα και δίνω μάχη τόσο για την βάσει νόμου παραμονή των σχολικών συμβασιούχων καθαριστριών στα σχολεία, οι οποίες ανήκουν και πληρώνονται από το ΙΝΕΔΙΒΙΜ-ΥΠΑΙΘ μέσω των σχολικών επιτροπών, εξασφαλίζοντας την μη διασπορά του κορωνοϊού στα σχολεία από την παράνομη «αξιοποίησή» τους σε ιατρεία κτλ, όσο και για τον ηλεκτρονικό εξοπλισμό μαθητών και εκπαιδευτικών,πληροφορούμενος με δική μου πρωτοβουλία από τους δ/ντές Π.Ε. και Δ.Ε. ΧΙΟΥ και από τα αντίστοιχα συνδικαλιστικά όργανα των εκπαιδευτικών.

«Μένουμε σπίτι» δεν σημαίνει «Διαλύουμε τον Δήμο»

Όμως, οι καιροί δύσκολοι είναι και μοναχικοί. Γι αυτό και καταλαβαίνω για τον συνάνθρωπο πρώην πρόεδρο της Δ.Ε.Π ότι «το γαρ πολύ της θλίψεως γεννά παραφροσύνη»

Μανώλης Στάθης

Πρόεδρος Δ.Ε.Π

Σχετικά Άρθρα