Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας: Πρόγραμμα επιστροφής στα θρανία για μια νέα αρχή

Οι εγγραφές ξεκίνησαν
Πέμ, 01/09/2022 - 20:07

Αν και στην Ελλάδα η σχολική διαρροή είναι πολύ μικρή, υπάρχει ένας αριθμός ανθρώπων, οι οποίοι για διαφόρους λόγους δεν τελείωσαν την εννιάχρονη υποχρεωτική εκπαίδευση.

Για το λόγο αυτό, πολύ σημαντική είναι η λειτουργία των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ), όπου οι ενήλικοι μαθητές μπορούν να αποκτήσουν τίτλο ισότιμο με το απολυτήριο του Γυμνασίου.

Τα συγκεκριμένα σχολεία, τα οποία είναι δημόσια, επιτελούν ένα  πολύ σπουδαίο έργο. Απευθύνονται σε κατηγορίες ανθρώπων, που έχουν ολοκληρώσει το δημοτικό και θέλουν να τελειώσουν το Γυμνάσιο, ανοίγοντας στους αποφοίτους τους δρόμους επαγγελματικής αποκατάστασης και εξέλιξης.

Στο Πρόγραμμα λαμβάνεται υπόψη η κοινωνική πραγματικότητα την οποία βιώνουν καθημερινά οι εκπαιδευόμενοι σε συνδυασμό με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους. Οι εμπειρίες των εκπαιδευομένων από τον περίγυρό τους αποτελούν σημαντικό κεφάλαιο, το οποίο αξιοποιείται στη μαθησιακή διαδικασία. Τα «μαθήματα» (γραμματισμοί), των ΣΔΕ στοχεύουν στην κατάκτηση βασικών γνώσεων αλλά και στην κατάκτηση κοινωνικών δεξιοτήτων (μαθαίνω πώς να μαθαίνω, συνεργασία, επικοινωνία, κλπ).

Οι γραμματισμοί, που αποτελούν τον κορμό του προγράμματος, είναι Ελληνική Γλώσσα, Μαθηματικά, Πληροφορική, Αγγλικά, Κοινωνική Εκπαίδευση, Επιστημονική Εκπαίδευση, Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, και Πολιτισμική-Αισθητική Αγωγή.

Παράλληλα, το εκπαιδευτικό πρόγραμμα συμπληρώνεται από Συμβουλευτική Προσανατολισμού σε θέματα επαγγελματικής σταδιοδρομίας και Συμβουλευτική Ψυχολογία για την καλύτερη υποστήριξη των εκπαιδευομένων σε ατομικό, κοινωνικό και επαγγελματικό επίπεδο.

Το πρόγραμμα στα ΣΔΕ είναι ταχύρρυθμο και διαρκεί 18 μήνες, 2 σχολικά έτη, που διακρίνονται σε δύο εννεάμηνες περιόδους. Το ωρολόγιο εβδομαδιαίο πρόγραμμα καλύπτει 25 ώρες (20 ώρες καλύπτονται από Γραμματισμούς, 2 ώρες από Συμβουλευτικές Υπηρεσίες και 3 ώρες από εργαστήρια διαφόρων δραστηριοτήτων - projects).

Το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Χίου (Σ.Δ.Ε. ΧΙΟΥ) σας ενημερώνει ότι οι εγγραφές για το σχολικό έτος 2021 - 2022 ξεκίνησαν.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο σχολείο στην οδό Ρίτσου 11-13 (2ο Γυμνάσιο), τηλ. 22710-81860 από 17:30 - 20:00 όλες τις εργάσιμες ημέρες.

 

 

 

Σχετικά Άρθρα