Χίος, Τρίτη 23 Ιουλίου

Υποψήφιοι διδάκτορες σπεύσατε...

ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΠΕΥΘΥΝΕΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕ 23 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ
Τρί, 09/12/2014 - 10:03

Το Τμήμα Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών (ΤΝΕΥ) του Πανεπιστημίου Αιγαίου, απευθύνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εκπόνηση Διδακτορικών Διατριβών:

Τα προτεινόμενα θέματα Διατριβών είναι τα εξής:

 

Α/Α

Θέμα

Υπεύθυνος

Καθηγητής

1

Γεωπολιτική της Ευρασίας και Ανάδυση της Ρωσίας

Ι. Καρκαζής

ikarkazis@aegean.gr

2

Γεωοικονομικές και γεωπολιτικές τάσεις στη Νοτιοανατολική Ευρώπη και Μέση Ανατολή

Ι. Καρκαζής

ikarkazis@aegean.gr

3

Πλαίσιο διαχείρισης και μεταφοράς τεχνογνωσίας  διττών τεχνολογιών (dual technologies) στον ναυτιλιακό τομέα

Ν. Νικητάκος

nnik@aegean.gr

 

Θ. Λίλας

lilas@aegean.gr

4

Διαχείριση ψυχολογικών παραγόντων και τεχνικές διαπραγμάτευσης στην ναυτική πειρατεία

Ν. Νικητάκος

nnik@aegean.gr

 

Θ. Λίλας

lilas@aegean.gr

5

Εμπειρική Διερεύνηση των Μεταναστευτικών Ροών Ελλήνων στην Ευρώπη

Ευ. Ξυδέας

exideas@aegean.gr

6

Νέα υποδείγματα ανάλυσης οδικών και συνδυασμένων εμπορευματικών μεταφορών

Σ. Κάπρος

skapros@aegean.gr

 

7

Τάσεις και δυναμική των αεροπορικών εμπορευματικών μεταφορών

Σ. Κάπρος

skapros@aegean.gr

8

Ανταγωνισμός και Απελευθέρωση σε υπηρεσίες Γενικού Οικονομικού Συμφέροντος: οι  Εσωτερικές Θαλάσσιες Μεταφορές

Μ. Λεκάκου

mlek@aegean.gr

9

Ανάπτυξη Λιμένων Κρουαζιέρας στην Μεσόγειο

Α. Πάλλης

apallis@aegean.gr

10

Πολιτική ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ναυτιλία και λιμένες

Α. Πάλλης

apallis@aegean.gr

11

Ανάπτυξη εφαρμογών κινητής τηλεφωνίας (mobile applications) στον τομέα των μεταφορών

A. Πολυδωροπούλου

polydor@aegean.gr

12

Post Crisis Business Models in Transport PPPs

(ΕΚΠΌΝΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ)

Α. Ρουμπούτσου

athenar@aegean.gr

13

Rating of Transport PPPs

(ΕΚΠΌΝΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ)

Α. Ρουμπούτσου

athenar@aegean.gr

14

Σύγχρονα επιχειρηματικά μοντέλα υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας στις μεταφορές και τη ναυτιλία

Κ. Πάνου

c.panou@aegean.gr

15

Αξιολόγηση μεθόδων διαχείρισης θαλασσίου έρματος στη ναυτιλία

Α. Κοτρίκλα

akotr@aegean.gr

16

Ενέργεια και περιβάλλον: Η εκμετάλλευση του θαλάσσιου βυθού

Α. Κοτρίκλα

akotr@aegean.gr

17

Ανάπτυξη προϊόντων ως μορφή έκφρασης της εταιρικής περιβαλλοντικής ευθύνης

Α. Κοτρίκλα

akotr@aegean.gr

18

Α dynamic control system for empty container management (Δυναμικό σύστημα ελέγχου διαχείρισης κενών εμπορευματοκιβωτίων)

Ι. Λαγούδης

ilagoudis@aegean.gr

19

Maritime Cluster Attractiveness Index (Δείκτης μέτρησης ελκυστικότητας ναυτιλιακών κέντρων)

(ΕΚΠΌΝΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ)

Ι. Λαγούδης

ilagoudis@aegean.gr

20

Investment decisions under uncertainty in the maritime industry (Επενδυτικές αποφάσεις υπό συνθήκες αβεβαιότητας στη ναυτιλιακή βιομηχανία)

(ΕΚΠΌΝΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ)

Ι. Λαγούδης

ilagoudis@aegean.gr

21

Ο ελληνικός καπιταλισμός ιεραρχικών επιχειρηματικών συμφερόντων, η συγκριτική διεθνική κατάταξη του και ο ρόλος της ΕΕ

Ι. Τσαμουργκέλης

y.tsam@aegean.gr

22

Προσεγγίσεις διοίκησης μάρκετινγκ σε περιόδους κρίσης

Ι. Καρκαζής

ikarkazis@aegean.gr

23

Νέες μορφές ενέργειας, νέα δίκτυα ορυκτών καυσίμων και επιπτώσεις στις θαλάσσιες μεταφορές

Ε. Θανοπούλου

hethan@aegean.gr

 

 

Μετά την επεξεργασία των δικαιολογητικών, οι υποψήφιοι που πληρούν τις απαιτούμενες προϋποθέσεις θα κληθούν σε συνέντευξη. Η ακριβής ημερομηνία θα ανακοινωθεί έγκαιρα.

 

Για περισσότερες πληροφορίες επί των προτεινόμενων θεμάτων οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στους αντίστοιχους υπεύθυνους Καθηγητές.

Η αίτηση και τα δικαιολογητικά υποψηφιότητας βρίσκονται στην ιστοσελίδα του Tμήματος: http://www.stt.aegean.gr (ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΤΝΕΥ)

ή http://www.stt.aegean.gr/el/metaptyxiakes-spoudes/didaktoriko-diploma.html

 

Οι αιτήσεις των υποψηφίων θα γίνονται δεκτές από τη γραμματεία του Τμήματος στη διεύθυνση: Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Τμήμα Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών, Κοραή 2α, 82100, Χίος, υπόψη κας Αγγελικής Αθανασίου (τηλ. επικοινωνίας 22710-35212) από 10.00-13.00, fax: 22710-35299, e-mail: TNEY_Akad_Gram@chios.aegean.gr), το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου 2014, (σφραγίδα ταχυδρομείου).

 

 

Καθηγήτρια Ελένη Α. Θανοπούλου

Πρόεδρος ΤΝΕΥ

Σχετικά Άρθρα

Παρ, 19/07/2019 - 15:36

Η Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού Μηχανικών Χίου γνωστοποιεί  ότι  μετά την ορκωμοσία της Κυβέρνησης επανεκκινούν οι διαδικασίες πρόσληψης, συμπεριλαμβανομένων των διαδικασιών υποβολής αιτήσεων συμμετοχής στην  με αριθ. ΑΔΑ:Ψ4Ρ44563ΠΩ-0ΛΦ προκήρυξη του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής που αφορά στην πλήρωση εβδομήντα τριών  (73) κενών οργανικών θέσεων Εκπαιδευτικού Προσωπικού και Ειδικού Τεχνικού Προσωπικού Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού.

Δεδομένου, ότι σύμφωνα με την αριθ. ΔΙΔΑΔ /Φ.18.31/ 2361/ οικ.22433/ 14-06-2019 Εγκύκλιο Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης (ΑΔΑ:78ΜΡ465ΧΘΨ-3ΧΓ), οι προθεσμίες υποβολής αιτήσεων συμμετοχής στις Ανακοινώσεις Πρόσληψης  που είχαν εκδοθεί πριν την αναστολή, επαναπροσδιορίζονται με την ορκωμοσία της νέας Κυβέρνησης για χρονικό διάστημα ίσο με αυτό της αναστολής, χορηγείται νέα προθεσμία δεκατεσσάρων (14) ημερών για υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στην ανωτέρω προκήρυξη του υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, η οποία αρχίζει αμέσως μετά την ανάρτηση της παρούσας ανακοίνωσης και λήγει την 31-07-2019.

O ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ   

Αντιπλοίαρχος  Λ.Σ. ΜΑΡΓΑΡΗΣ Ιωάννης