ΔΕΥΑ Ν. Χίου: Προϋπολογισμός 2019 έξω από τις ανάγκες των κατοίκων της Χίου

Ανακοίνωση της Λαϊκής Συσπείρωσης
Δευ, 17/12/2018 - 19:29
Μ. Σκούφαλος

 

Συζητήθηκε στις 11-12-2018 ο προϋπολογισμός της ΔΕΥΑ Ν. Χίου για το 2019. Επ’ αυτού η εκπρόσωπος της Λαϊκής Συσπείρωσης Δήμου Χίου κ. Κλαίρη Κωστάλα τοποθετήθηκε ως εξής:

«Κάθε προϋπολογισμός είναι απεικόνιση των έργων και πράξεων του φορέα που τον συντάσσει.

Ο παρών προϋπολογισμός της ΔΕΥΑΝΧ για το 2019 περιορίζεται στα πλαίσια μιας λογιστικής τακτικής και ακολουθεί τις επιταγές των μνημονιακών νόμων ώστε να είναι εύκολα διαχειρίσιμος και κυρίως ισοσκελισμένος.

Στο βασικό κομμάτι του προϋπολογισμού, που αποτελεί το τεχνικό πρόγραμμα στα αναγραφόμενα έργα ΕΣΠΑ που συνεχίζονται, τα κυριότερα είναι έργα αφαλατώσεων.

Η μόνη μελέτη που βρίσκεται σε εξέλιξη είναι το master plan. Μελέτες δεν προβλέπονται, βασικό σημείο ανάπτυξης και προοπτικής κάθε δημοτικού οργανισμού.

Όσο για τα έργα που αναφέρθηκαν για την περίοδο 2021-2027 είναι απλές καταγραφές σήμερα, με προοπτική δεκαετίας.

Η ΔΕΥΑΝΧ περιορίζεται σε μια καθημερινότητα συντηρήσεων, επέκτασης υπαρχόντων ή επισκευών δικτύων κ.λπ. και ανάλογης οικονομικής διαχείρισης πόρων.

Δεν είδαμε ούτε φέτος, πέρα από τον κύριο στόχο που έχει θέσει η ΔΕΥΑΝΧ για τη δημιουργία αφαλατώσεων, έργα που να προβλέπουν την διερεύνηση των υπαρχόντων υδάτινων πόρων, την δυνατότητα εκμετάλλευσης των επιφανειακών υδάτων του νησιού για την παροχή μιας καλής ποιότητας νερού στους πολίτες, έργα εν γένει που να οδηγούν σε μια άλλη προοπτική ανάπτυξης.

Δεν μηδενίζουμε ούτε το έργο που έχετε κάνει ούτε τις προσπάθειες, αλλά δεν παύει ο παρών προϋπολογισμός να ακολουθεί τη ίδια συνταγή με τους προηγούμενους σύμφωνα τις εγκυκλίους και τις εντολές του κεντρικού κράτους, μέσα στο βαρύ κλίμα της οικονομικής κρίσης και ως εκ τούτου, δεν ψηφίζω τον προϋπολογισμό του 2019.

 

Σχετικά Άρθρα