Καθυστερεί η ενίσχυση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων

Δευ, 13/09/2021 - 18:15

Με κύριο θέμα τις αθυστερήσεις στη διαδικασία πληρωμής των ενταγμένων επιχειρήσεων στο πλαίσιο της δράσης “Ενίσχυση Μικρών & πολύ Μικρών Επιχειρήσεων που επλήγησαν λόγω της πανδημίας Covid-19 στη Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου εστιάζει η επιστολή του Επιμελητηρίου προς τον Περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου, Κώστα Μουτζούρη και τον Θεματικό Αντιπεριφερειάρχη «Επιχειρηματικότητας & Καινοτομίας» Λεωνίδα Αθηνάδη.

Αναλυτικά σημείωνει:

«Αξιότιμε κ Περιφερειάρχα, tο Επιμελητήριο Χίου έχει καταστεί αποδέκτης πολλαπλών δικαιολογημένων παραπόνων από επιχειρήσεις οι οποίες αν και έχουν ενταχθεί στη δράση “Ενίσχυση Μικρών & πολύ Μικρών Επιχειρήσεων που επλήγησαν λόγω της πανδημίας Covid-19 στη Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου” και εγκαίρως έχουν υποβάλει το σχετικό Αίτημα Ελέγχου, δεν έχουν έως σήμερα λάβει τη σχετική επιχορήγηση.

Το εν λόγω πρόγραμμα -όπως γνωρίζετε- στοχεύει στη χορήγηση του απαραίτητου κεφαλαίου κίνησης για το έτος 2021 και θα βοηθούσε τις πληγείσες επιχειρήσεις να αντεπεξέλθουν στις αυξημένες σωρευμένες λειτουργικές τους δαπάνες.

Ωστόσο και ενώ πλησιάζουμε προς το τελευταίο τρίμηνο του έτους καμία ένδειξη άμεσης αποπληρωμής δε διαφαίνεται.
Πολλές από τις ενταγμένες επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν ιδιαίτερα σημαντικά προβλήματα στις χρηματοροές τους και η άμεση εκταμίευση της επιχορήγησης θα τις βοηθήσει να επιβιώσουν

Παρακαλούμε για την άμεση διευθέτηση του θέματος και παραμένουμε στη διάθεση σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση απαιτηθεί».

 

Σχετικά Άρθρα