Μετά την απόφαση του ΚΑΣ και επίσημη έγκριση των έργων στο αεροδρόμιο Χίου από το Υπ. Πολιτισμού

Τετ, 09/12/2020 - 15:04

Την έγκριση χωροθέτησης έργων και εργασιών για τη βελτίωση και ανάπτυξη υποδομών του Κρατικού Αερολιμένα Χίου «ΟΜΗΡΟΣ», με το αιτιολογικό ότι η υλοποίησή τους δεν θα προκαλέσει άμεση ή έμμεση βλάβη ή όχληση στον κηρυγμένο αρχαιολογικό χώρο της πόλεως Χίου, ούτε στο ιστορικό διατηρητέο μνημείο, γνωστό με την ονομασία «Μύλος», αποφάσισε η Προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς, Πολυξένη Αδάμ Βελένη, μετά και την ομόφωνη απόφαση του ΚΑΣ όπως διατυπώθηκε στην αρ. 44/24-11-2020 συνεδρία του.

Οι όροι που τίθενται για να προχωρήσε το έργο συνοψίζοντα στα παρακάτω:

1. Οι εκσκαφικές εργασίες σε όλη την περιοχή επέμβασης να  γίνουν με την εποπτεία της αρμόδιας ΕΦΑ Χίου.

2. Σε περίπτωση εντοπισμού αρχαίων οι εργασίες θα διακοπούν και θα διενεργηθεί ανασκαφική έρευνα, με ενδεχόμενη επέκταση και πέραν των ορίων των έργων, η συνολική δαπάνη της οποίας (πρόσληψη εξειδικευμένου προσωπικού, προμήθεια απαραίτητων υλικών, παροχή υπηρεσιών από τρίτους, καθαρισμός, συντήρηση, σχεδίαση, καταγραφή, ψηφιοποίηση, τακτοποίηση των κινητών αρχαιολογικών ευρημάτων), θα καλυφθεί από τον προϋπολογισμό του έργου.

3. Να  υποβληθούν προς έγκριση στην ΕΦΑ Χίου οι Οριστικές Μελέτες του Κτηρίου του Αεροσταθμού και του Κτηρίου του Υποσταθμού - Σταθμού Φωτοσήμανσης, αντίστοιχα.

4. Οι εσωτερικές επιφάνειες του νέου κτηρίου να είναι επίπεδες χωρίς διαφοροποίηση των φερόντων στοιχείων από τα στοιχεία πλήρωσης και να έχουν ενιαίο χρωματισμό.

Σχετικά Άρθρα