Μέτρα προστασίας για την υγεία και την ασφάλεια των πυροσβεστών της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου

Κατατέθηκε από την ΛΑΣ στο Περ. Συμβούλιο
Τετ, 26/05/2021 - 19:57

Κύριε πρόεδρε, συνάδελφοι, από τις 25/04/2020, δηλαδή σχεδόν πριν από ένα χρόνο η Ενωτική Αγωνιστική κίνηση πυροσβεστών Π.Β.Α επεσήμανε τα ελλιπή μέτρα προστασίας για τον κορωνοιό στην Πυροσβεστική Υπηρεσία, τις σοβαρές ελλείψεις στην καθαριότητα,στις υπηρεσίες και τα κλιμάκια της περιφέρειας Βορείου Αιγαίου.

Ένα χρόνο μετά επανέρχεται αφού δεν υπήρξε καμμιά παρέμβαση από την κυβέρνηση , την πολιτεία αλλά και την Περφέρεια Βορείου Αιγαίου αφού οι υπηρεσίες καθαριότητας και οι απολυμάνσεις παραμένουν ελλιπείς, με αποτέλεσμα οι συνθήκες εργασίας να είναι ιδιαίτερα επισφαλές.

Κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου αναφέροντας σαν χαρακτηριστικά παραδείγματα τις κοινόχρηστες προσωπίδες σε καιρούς πανδημίας, τη μη επαρκη συντήρηση των αναπνευστικών συσκεύων και την αναπλήρωση των φιαλών που αποτελούν βασικά μέσα προστασίας των πυροσβεστών, τις ελλειπείς υποδομές που δεν πληρούν τις προδιαγραφές υγιεινής και προφύλαξης, την ανεπάρκεια σε αποκλειστικό και κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό για την αντιμετώπιση των συνθηκών πανδημίας, αλλά και ως κατακλείδα τον πολύ σοβαρό τραυματισμό  πυροσβέστη  μετά την χρήση ακατάλληλης αναπνευστικής συσκευής.

Η αντιπυρική  περίοδος από την 1η Μαίου αρχίζει.

Ηδη η Σάμος (πυροσβέστες και εθελοντές) αντιμετώπισε πριν από λίγες ημέρες τις πρώτες καταστροφές από τις φλόγες.

Με δεδομένο λοιπόν ότι το πυροσβεστικό επάγγελμα είναι από τη φύση του επισφαλές αφού οι πυροσβέστες αναπόφευκτα έρχονται σε επαφή με επικίνδυνους, βλαπτικούς και απρόβλεπτους παράγοντες,

Σας ρωτάμε:

• Σε τι ενέργειες και πιέσεις προς την κυβέρνηση και τους αρμόδιους φορείς της  θα προβείτε ώστε να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας της υγείας και της ασφάλειας που ισχύουν σε άλλους φορείς του δημοσίου καθώς και μέτρα πρόληψης σύμφωνα με τις οδηγίες του Ελληνικού Ινστιτούτου Υγιεινής και Ασφάλειας στην εργασία ( ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. );

• Πώς θα παρέμβει η Περιφέρεια ώστε να υπάρξουν μέτρα πρόληψης στους εργασιακούς χώρους;

• Να υπάρχουν σε καθημερινή βάση υπηρεσίες καθαριότητας σε όλες τις Πυροσβεστικές Υπηρεσίες και τα Πυροσβεστικά Κλιμάκια με προσλήψεις μόνιμου προσωπικού καθαριότητας;

• Να γίνεται απολύμανση ανά τακτά χρονικά διαστήματα στις  εγκαταστάσεις όλων των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών και Κλιμακίων, του κοινόχρηστου εξοπλισμού αλλά και την ανάπτυξη υποδομών που θα διασφαλίζουν την μη μεταφορά παθογόνων μικροοργανισμών στο οικογενειακό και κοινωνικό περιβάλλον των πυροσβεστών;

• Να εξασφαλιστούν όλα τα απαραίτητα μέσα προστασίας (ατομικά και εργασιακά) των εργαζομένων στο Πυροσβεστικό Σώμα ώστε οι όποιες επιχειρήσεις να είναι ασφαλείς;

• Πως σχεδιάζει και θα πιέσει προς αυτή την κατεύθυνση η Περιφέρεια ώστε να ενισχυθεί και να επεκταθεί η Υγειονομική Υπηρεσία του Πυροσβεστικού Σώματος και σε περιφερειακό επίπεδο; 

• Να καθιερωθούν προληπτικοί ιατρικοί έλεγχοι για σε τακτά χρονικά διαστήματα για τους υπαλλήλους του και μόνιμη παρουσία κινητής υγειονομικής μονάδας πλήρως στελεχωμένης κατά την διάρκεια των επιχειρήσεων;

Βασική βέβαια προϋπόθεση για την υλοποίηση των παραπάνω οι προσλήψεις του απαραίτητου ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού, έναν σχεδιασμό μόνιμων προσλήψεων προσωπικού στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, τον οποίο καλούμαστε την Τετάρτη 21/04/21 να συζητήσουμε στη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου.

Σας ζητάμε λοιπόν την άμεση παρέμβαση σας σε όλα αυτά τα καίρια ερωτήματα για το Πυροσβεστικό Σώμα αλλά και τον τόπο μας και αναμένουμε να τοποθετήθείτε άμεσα και στην επερχόμενη συνεδρίαση του ΠΣ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχετικά Άρθρα