Χίος, Δευτέρα 22 Απριλίου

Α. Μιχαηλίδης:Το άσυλο κουμπί για τον ταχύτερο απεγκλωβισμό των νησιών από πρόσφυγες

Δείτε το Βίντεο
Τρί, 15/05/2018 - 20:54
Α. Μιχαηλίδης

Ο βουλευτής Χίου Ανδρέας Μιχαηλίδης του ΣΥΡΙΖΑ τοποθετήθηκε στην ολομέλεια της Βουλής στο πλαίσιο της συζήτησης του νομοσχεδίου Μεταναστευτικής Πολιτικής, με θέματα που αφορούν κυρίως την υποδοχή των αιτούντων άσυλο και τις διαδικασίες ασύλου.

Ο Α. Μιχαηλίδης σημείωσε εισαγωγικά πως το νομοσχέδιο επιδιώκει να ικανοποιήσει ταυτόχρονα δύο σκοπούς: την απλοποίηση των διαδικασιών ασύλου, με βάση τις δυσκολίες που έχουν εντοπιστεί κατά τα 2-3 τελευταία χρόνια, και τον σεβασμό των δικαιωμάτων των αιτούντων άσυλο.

Τα κύρια σημεία των παρατηρήσεών του για τις διατάξεις το νομοσχεδίου ήταν τα εξής:

  • Υπογράμμισε το θετικό περιεχόμενο των ειδικών προβλέψεων για τους ανήλικους, αλλά και άλλες «ευάλωτες» κατηγορίες αιτούντων άσυλο, όσον αφορά τις συνθήκες υποδοχές, το δικαίωμα στην εκπαίδευση και την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη.
  • Αναφέρθηκε στην επιχειρούμενη απλοποίηση διάφορων σταδίων και διαδικασιών της εξέτασης αιτημάτων ασύλου μέσω τροποποιήσεων στο νόμο 4375/2016. Αυτή η απλοποίηση διαδικασιών αναμένεται να συντελέσει είτε με άμεσο (π.χ. μέσω της περιστολής της έννοιας της «τελεσίδικης απόφασης»  ή της επίσπευση της προθεσμίας προσφυγής σε περίπτωση ανεπίδοτης απόφασης) είτε με έμμεσο τρόπο στη σύντμηση του χρόνου αναμονής στα νησιά. Σημείωσε πως με αυτές τις διατάξεις επιχειρείται η ισορροπία μεταξύ της υποχρέωσης ουσιαστικής προστασίας των αιτούντων άσυλο και της ανάγκης αποτελεσματικότερης διαχείρισης του υψηλού αριθμού αιτήσεων στα νησιά, αλλά και συνολικά στη χώρα.
  • Αναφορικά με το ζήτημα του γεωγραφικού περιορισμού, τόνισε πως ενώ η μονομερής άρση του θα θεωρηθεί ενάντια στο γράμμα της Κοινής Δήλωσης Ε.Ε. –Τουρκίας, θα πρέπει να αντιμετωπίζεται μόνο ως πρόσκαιρο μέτρο το οποίο θα πρέπει να αντικατασταθεί με άλλα, λιγότερο επιβαρυντικά για τα νησιά, μέσα πολιτικής.
  • Υπογράμμισε και εξήγησε τη λογική των αποζημιώσεων που προβλέπονται για τους κατοίκους της Λέσβου και της Χίου (περιοχές Σούδας και Χαλκειούς) ως συνέπεια των προσφυγικών ροών.

Στις καταληκτικές του παρατηρήσεις ο Α. Μιχαηλίδης σημείωσε, μεταξύ άλλων, πως στο επόμενο διάστημα θα πρέπει να συνεχιστεί με εντατικότερο ρυθμό η υλοποίηση ενός συνολικού σχεδιασμού για την υποδοχή και ένταξη των προσφύγων με ισορροπημένο και δίκαιο τρόπο, τόσο εντός Ελλάδας όσο μεταξύ των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 

 

Σχετικά Άρθρα

Δευ, 22/04/2019 - 10:00

Ερώτηση προς τους Υπουργούς Εσωτερικών, Οικονομίας & Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, κατέθεσε ο βουλευτής Χίου της Νέας Δημοκρατίας Νότης Μηταράκης, σχετικά με τη μονάδα ηλεκτροπαραγωγής με καύση φυτικών ελαίων στη Λαγκάδα της Χίου.

Ο κ. Μηταράκης ρωτάει τους Υπουργούς, κατά πόσο είχαν ενημερωθεί εγκαίρως οι εμπλεκόμενοι φορείς, περιλαμβανομένης της τοπικής αυτοδιοίκησης για την έγκριση της μελέτης περιβαλλοντικών όρων της επένδυσης, εάν είχαν υποβληθεί ενστάσεις κατά της εγκριτικής αυτής απόφασης, τα επόμενα βήματα στην αδειοδότηση του έργου, καθώς και πώς θα διασφαλίζεται η τήρηση των περιβαλλοντικών όρων, στα επόμενα στάδια του έργου.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της ερώτησης:

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς:

1. Τον Υπουργό Εσωτερικών

2. Τον Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης

3. Τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας

Θέμα: «Πορεία υλοποίησης του έργου μονάδας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Λαγκάδα της Χίου».

Τον Μάρτιο του 2018 εγκρίθηκε από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου, η μελέτη περιβαλλοντικών όρων για την «Εγκατάσταση και λειτουργία Σταθμού ηλεκτρικής ενέργειας με καύση φυτικών ελαίων στη θέση «ΚΑΡΥΔΑΣ» Λαγκάδας Χίου». Κατά της εν λόγω εγκριτικής απόφασης, μπορούσε να ασκηθεί προσφυγή στον Υπουργό Περιβάλλοντος μέσα σε αποκλειστική προθεσμία 30 ημερών, βάσει της παρ. 2 του αρ. 1 του ν. 2503/1997.

Κάθε επένδυση η οποία έχει σχέση με τη διαχείριση αποβλήτων και την ανακύκλωση, είναι φυσικό να εγείρει ανησυχίες στους κατοίκους των γύρω περιοχών, ως προς την προστασία του περιβάλλοντος και τις τυχόν επιπτώσεις που μπορεί να έχει στην ποιότητα ζωής στην περιοχή. Ευθύνη της πολιτείας είναι να διασφαλίζει την αυστηρή τήρηση των περιβαλλοντικών νόμων, να ακολουθεί τις διαδικασίες αδειοδότησης και να δημιουργεί αίσθημα ασφάλειας και εμπιστοσύνης.

Κατόπιν των ανωτέρω, ρωτούνται οι αρμόδιοι Υπουργοί:

1. Είχε γίνει κοινοποίηση της εγκριτικής απόφασης σε όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, περιλαμβανομένης της τοπικής αυτοδιοίκησης;

2. Είχε ασκηθεί κάποια προσφυγή κατά της εγκριτικής απόφασης των περιβαλλοντικών όρων της επένδυσης;

3. Ποια τα επόμενα βήματα στη διαδικασία έγκρισης της επένδυσης και ποιοι οι εμπλεκόμενοι φορείς; Έχουν γίνει δράσεις ενημέρωσης των κατοίκων για τις επιπτώσεις της σχεδιαζόμενης επένδυσης;

4. Πώς θα ελέγχεται η τήρηση των περιβαλλοντικών όρων κατά τη διάρκεια κατασκευής του έργου, αλλά και αργότερα κατά τη λειτουργία του; Πώς μπορούν να αντιδράσουν οι κάτοικοι, αλλά και όσοι άλλοι έχουν τυχόν έννομο συμφέρον κατά τη φάση υλοποίησης και κατά τη φάση λειτουργίας εάν διαπιστωθεί παραβίαση ή μη ορθή εφαρμογή των περιβαλλοντικών όρων;

Ο Ερωτών Βουλευτής

Νότης Μηταράκης