Νέα Αντιδήμαρχος Ηρωικής Νήσου Ψαρών η Αργυρώ Λεωτσινίδη

Δευ, 20/06/2022 - 19:09

Με την υπ’ αριθμ. 39/2022 απόφαση Δημάρχου Ηρωικής Νήσου Ψαρών Κωνσταντίνου Βρατσάνου ορίστηκε νέα Αντιδήμαρχος η Δημοτική Σύμβουλος της πλειοψηφίας Λεωτσινίδη Αργυρώ, με θητεία από 16 Ιουνίου 2022 έως 16 Ιουλίου 2023.

Στις αρμοδιότητες της Αντιδημάρχου είναι:

• Η εποπτεία της καθαριότητας όλων των κοινόχρηστων χώρων της εδαφικής περιφέρειας του δήμου, της διαχείρισης των εγκαταστάσεων, της ανακύκλωσης και της αποκομιδής των απορριμμάτων καθώς και της οργάνωσης και διάθεσης των μέσων (οχημάτων και λοιπού εξοπλισμού) και του ανθρώπινου δυναμικού στο συγκεκριμένο τομέα.

• Η εποπτεία και η ευθύνη συντήρησης  του δημοτικού κοιμητηρίου

• Η εποπτεία και οργάνωση των δημοτικών αποθηκών

• Η εποπτεία και συντήρηση του ελικοδρομίου

• Ο συντονισμός και η επίβλεψη του έργου της πολιτικής προστασίας καθώς και η λήψη προληπτικών και κατασταλτικών μέτρων για προστασία από φυσικές καταστροφές

• Η διαχείριση θεμάτων και η εποπτεία των δράσεων σχετικών με τα αδέσποτα ζώα

Η νέα Αντιδήμαρχος ορίζεται επίσης και μέλος της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου.

Ο Δήμαρχος Ηρωικής Νήσου Ψαρών Κωνσταντίνος Βρατσάνος συνεχάρη την νέα Αντιδήμαρχο και της ευχήθηκε γόνιμη και παραγωγική θητεία. Ευχαρίστησε επίσης θερμά την απερχόμενη Αντιδήμαρχο Βασιλική Κουτσοδόντη για την άριστη συνεργασία. Κοινός στόχος όλων των μελών της Δημοτικής Αρχής παραμένει η διαρκής προσπάθεια βελτίωσης των συνθηκών διαβίωσης των κατοίκων και η ανάπτυξη του νησιού.

Σχετικά Άρθρα