Προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του Επιμελητηρίου, του Εργατικού Κέντρου και του Ομηρείου

Στο Δημοτικό Συμβούλιο της Τετάρτης η έγκριση προγραμματικών συμβάσεων
Παρ, 22/02/2019 - 14:59

Με 15 θέματα στην ημερήσια διάταξή του θα συνεδριάσει την Τετάρτη 27/02/19 στις 2.30 μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο Χίου, το οποίο μεταξύ άλλων θα συζητήσει την υποβολή προτάσεων για την χρηματοδότηση έργων ενεργειακής αναβάθμισης του Ομηρείου, του Εργατικού Κέντρου και του Επιμελητηρίου.

Γι'αυτό το σκοπό θα τεθεί προς ψήφιση και η έγκριση προγραμματικών συμβάσεων των τριων φορέων με το Δήμο Χίου.

Και στα δύο κτίρια προβλέπονται εκτεταμένες παρεμβάσεις που αφορούν τον κλιματισμό, φωτισμό, αλλαγές κουφωμάτων και μονώσεις και επιδιώκεται η ένταξή του στο πρόγραμμα της Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης.

Στη ίδια συνεδρίαση θα συζητηθεί η πρόσληψη μόνιμου προσωπικού για το "Βοήθεια στο σπίτι", όπως και η λήψη δανείου για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου του Δήμου στην "Αιγαιοηλεκτική Καρδαμύλων ΑΕ".

Αναλυτικά η ημερήσια διάταξη :

A/A

Θέμα

Εισηγητής

 

 1.  

Τροποποίηση προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος 2018.

Οικονομική Επιτροπή

 

 1.  

Πρόσληψη μονίμου προσωπικού για τη στελέχωση του Δ. Χίου στο πλαίσιο του προγράμματος «ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ».

κ. Δήμαρχος

 

 1.  

Λήψη δανείου για τη συμμετοχή του Δ. Χίου στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της ΑΙΓΑΙΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΚΑΡΔΑΜΥΛΩΝ Α.Ε.

Οικονομική Επιτροπή

 

 1.  

Υποβολή πρότασης για την Ενεργειακή Αναβάθμιση του Επιμελητηρίου Χίου-Έγκριση σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δ. Χίου & Επιμελητηρίου Χίου.

Δ/νση Προγραμματισμού, Οργάνωσης & Πληροφορικής

 

 1.  

Υποβολή πρότασης για την Ενεργειακή Αναβάθμιση του Εργατικού Κέντρου Χίου-Έγκριση σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δ. Χίου & Εργατικού Κέντρου Χίου.

Δ/νση Προγραμματισμού, Οργάνωσης & Πληροφορικής

 

 1.  

Υποβολή πρότασης για την Ενεργειακή Αναβάθμιση του Ομηρείου Πνευματικού Κέντρου Δ. Χίου-Έγκριση σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δ. Χίου & Ο.Π.Κ.Δ.Χ.

Δ/νση Προγραμματισμού, Οργάνωσης & Πληροφορικής

 

 1.  

Διαβίβαση αιτήματος της Τ.Κ. Καλλιμασιάς για την τοποθέτηση ξύλινης πέργκολας σε πλατεία.

Δ/νση Τεχνικών Υπρεσιών

 

 1.  

Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής υπηρεσιών, εργασιών, κ.λ.π.

 1. Εισήγηση Δνση Καθαριότητας (4784/2019)
 2. Εισήγηση Δνση Καθαριότητας (5104/2019)
 3. Έκδοση Πιστοποιητικών Ενεργειακής Απόδοσης (Π.Ε.Α) δημοτικών και σχολικών κτιρίων

Δ/νση Τεχνικών Υπρεσιών

 

 1.  

Παράταση σύμβασης εργασίας «Συντήρηση υποδομών περιοχής Φάρκαινας»

Δ/νση Περιβάλλοντος & Πρασίνου

 

 1.  

Διαγραφή προσαυξήσεων-Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών.

Οικονομική Υπηρεσία

 

 1.  

Επιχορήγηση πολιτιστικών και αθλητικών συλλόγων.

Δ/νση Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας & Πολιτισμού

 

 1.  

Κατάληψη κοινοχρήστων χώρων.

Δ/νση Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης

 

 1.  

Τροποποίηση αποφάσεων Δ.Σ.

 

Πρόεδρος Δ.Σ.

 

 1.  

Έγκριση αποφάσεων Νομικών Προσώπων.

Πρόεδροι Νομικών Προσώπων

 

 1.  

Μετακινήσεις.

 

κ. Δήμαρχος

       

 

Σχετικά Άρθρα