«Ὁ ἀγώνας τοῦ 1821 στὴ θάλασσα καὶ οἱ ἐπιτυχίες τῶν Ἑλλήνων ναυτικῶν καὶ πυρπολητῶν»

Διήμερον Ἐπιστημονικόν Συνέδριον της Ίεράς Μητροπόλεως Χίου
Τετ, 02/06/2021 - 17:38

«Ὁ ἀγώνας τοῦ 1821 στὴ θάλασσα καὶ οἱ ἐπιτυχίες τῶν Ἑλλήνων ναυτικῶν καὶ πυρπολητῶν» θα είναι το θέμα επιστημονικής διημερίδας, που θα διεξαχθεί λόγω κορωνοϊού διαδικτυακά, με επίκεντρο και διοργανωτή την Ιερή Μητρόπολη Χίου, την Παρασκευή και το Σάββατο 4 και 5 Ιουνίου κατά το ακόλουθο πρόγραμμα, που ανακοινώθηκε και έχει ως εξής:

ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ!

«Ὁ λαός ὁ μελετῶν καὶ γνωρίζων τὴν ἱστορίαν του κρίνει σχεδόν πάντοτε ἀσφαλέστερον καὶ ὀρθότερον περί τε τῶν παρόντων αὐτοῦ πραγμάτων καὶ περί τῶν ὅρων τῆς προόδου καὶ τῆς μελλούσης τύχης του».

Οἱ λόγοι αὐτοί τοῦ ἱστορικοῦ Γκιζώ κατευθύνουν τὴν σκέψιν μας εἰς τὴν ἀναζήτησιν τῆς ἱστορικῆς ἀληθείας. Ἡ ἱστορική ἀλήθεια ἀποτελεῖ καρπόν τῆς ἐπιστήμης τῆς Ἱστορίας. Ὁ Ἡρόδοτος, ὁ πατήρ τῆς ἱστορίας, διατυπώνει τὴν περί Ἱστορίας ἀντίληψίν του: «Ἡροδότου Ἀλικαρνησσέος ἱστορίης ἀπόδειξις ἥδε, ὡς μήτε τὰ γενόμενα ἐξ ἀνθρώπων τῷ χρόνῳ ἐξίτηλα γένηται, μήτε ἔργα μεγάλα τε καὶ θωμαστά, τὰ μὲν Ἕλλησι τὰ δὲ βαρβάροισι ἀποδεχθέντα, ἀκλεᾶ γένηται, τὰ τε ἄλλα καὶ δι’ ἥν αἰτίην ἐπολέμησαν ἀλλήλοισιν». (Ἡροδότου Ἱστοριῶν Α,1)

Ἐν τῷ πλαισίῳ αὐτῷ κατά τὸ ἔτος 2021, κατά τὸ ὁποῖο συμπληροῦνται διακόσια (200) ἔτη ἀπό τῆς ἐνάρξεως τῆς Ἑλληνικῆς Ἐπαναστάσεως τοῦ 1821, ἡ Ἱερά Μητρόπολις Χίου, Ψαρῶν καὶ Οἰνουσσῶν ὑπό τὴν αἰγίδα τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, διοργανώνει ἀπό 4ης ἕως 5ης Ἰουνίου 2021, Διήμερον Ἐπιστημονικόν Συνέδριον μὲ θέμα:

«Ὁ ἀγώνας τοῦ 1821 στὴ θάλασσα καὶ οἱ ἐπιτυχίες τῶν Ἑλλήνων ναυτικῶν καὶ πυρπολητῶν» πραγματοποιηθησόμενον διαδικτυακῶς, κατά τὸ ἀκόλουθον Πρόγραμμα:

Παρασκευή  4 Ἰουνίου 2021

18.00΄Ἁγιασμός - Χαιρετισμοί

18.45΄ Α΄  ΣΥΝΕΔΡΙΑ  Πρόεδρος: Ἐμμανουήλ Βαρβούνης

Καθηγητής Τμήματος Ἱστορίας καί Ἐθνολογίας Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης

Εἰσηγήσεις

• Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ὕδρας, Σπετσῶν καί Αἰγίνης κ. Ἐφραίμ - Ἀνδρέας Μιαούλης, ὁ θρίαμβος τοῦ Σταυροῦ.

• Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Σύρου, Τήνου, Ἄνδρου, Κέας, Μήλου καί Μυκόνου κ. Δωρόθεος - Ἡ ξεχασμένη Ναυμαχία τῆς Μυκόνου καί ἡ Μαντώ Μαυρογένους - 12 Ὀκτωβρίου 1822.

• Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Χίου, Ψαρῶν καί Οἰνουσσῶν κ.Μᾶρκος - Ἡ συμμετοχή τῶν Βρονταδουσίων εἰς τόν ναυτικόν  ἀγῶνα τοῦ 1821.

Σάββατο 5 Ἰουνίου 2021

07.00΄ Ὄρθρος καὶ Ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία εἰς τόν Ἱερόν Μητροπολιτικόν Ναόν Χίου ἐπί τῇ μνήμῃ τοῦ νεομάρτυρος Ἁγίου Μάρκου τοῦ ἐν Χίῳ.

10.30΄ Β΄  ΣΥΝΕΔΡΙΑ  Πρόεδρος Εὐθύμιος Μητρόπουλος

Πρόεδρος Κοινωφελοῦς Ἱδρύματος «Μαρία Τσάκος», πρ. Γενικός Γραμματέας ΙΜΟ

Εἰσηγήσεις:

• Κοσμᾶς Χρηστίδης Ναύαρχος (ἐ.ἀ.) Ἐπίτιμος Ἀρχηγός ΓΕΝ - Ναυτική καινοτομία - Frank Abney Hastings (Ἄστιγξ).

Ζήσης Φωτάκης, Ἐπίκουρος Καθηγητής Ναυτικῆς Ἱστορίας, Σχολῆς Ναυτικῶν Δοκίμων - Διακλαδική Θεώρηση τῆς Ἑλληνικῆς Ἐπαναστάσεως τοῦ 1821.

Μιχαήλ Κατσικαρέλης Σημαιοφόρος (ΠΝ) - Ὑπηρεσία Ἱστορίας Ναυτικοῦ - Ἡ μετατροπή τῶν ἑλληνόκτητων πλοίων σέ πολεμικά. Ὁ θεσμός τῆς Συντροφοναυτίας καί οἱ βασικοί τύποι πλοίων στήν Ἑλληνική Ἐπανάσταση.

13.00΄ Γ’ ΣΥΝΕΔΡΙΑ  Πρόεδρος: Ἐμμανουήλ Βαρβούνης - Καθηγητής Τμήματος Ἱστορίας καί Ἐθνολογίας Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης

Εἰσηγήσεις:

• Michel Marbot, ἀπόγονος τοῦ Κανάρη - Δύο αἰῶνες μετά: Τί αἰσθάνονται οἱ ἀπόγονοι τοῦ Κανάρη στά πλαίσια τῆς ἱστορίας τῶν Ψαρῶν καί τῆς Χίου.

Μαρία Γιατράκου, Δρ Φιλολογίας - Ἱστορίας Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν, ἐπ. Ἃ΄ Ἀντιπρόεδρος EYROCLASSICA - Ὁ Κωνσταντῖνος Κανάρης καί ἡ πυρπόληση τῆς τουρκικῆς ναυαρχίδος μέ βάση τίς ἱστορικές πηγές καί τήν παγκόσμια βιβλιογραφία

• Ἀθηνᾶ Ζαχαροῦ-Λουτράρη, Δρ Ἱστορίας - Ὁ Ἑλληνικός καί ὁ τουρκικός στόλος στήν ἐπανάσταση καί καταστροφή τῆς Χίου.

• Νικόλαος Χάβιάρας, Δρ Φιλολογίας - Συντονιστής Ἐκπαιδευτικοῦ ἔργου Φιλολόγων Χίου - Στή σκιά τοῦ Κανάρη. Ὁ Ψαριανός Ναυμάχος καί Πυρπολητής Δημ.Παπανικολῆς.

Διάλειμμα

18.30΄ Δ’ ΣΥΝΕΔΡΙΑ   Πρόεδρος Μαρία Λεκάκου.

Κοσμήτωρ Σχολῆς Ἐπιστημῶν τῆς Διοικήσεως τοῦ Πανεπιστημίου Αἰγαίου

Εἰσηγήσεις:

• Εὐθύμιος Μητρόπουλος, Πρόεδρος Κοινωφελοῦς Ἱδρύματος «Μαρία Τσάκος», πρ. Γενικός Γραμματέας ΙΜΟ - Ὁ καταλυτικός ρόλος τοῦ Ναυτικοῦ στόν ἀγῶνα τῆς Ἐθνικῆς Παλιγγενεσίας.      

Γεώργιος Κουμουτσάκος, Βουλεύτης, πρ.Ἀναπληρωτής Ὑπουργός - Ἡ ναυτοσύνη ὡς παράγων ἰσχύος τοῦ Ἔθνους τῶν Ἑλλήνων στόν ἀγώνα γιά τήν ἀποτίναξη τοῦ ὀθωμανικοῦ ζυγοῦ καί τήν κατάκτηση τῆς Ἐλευθερίας.

Νικήτας Νικητάκος, Καθηγητής τοῦ Τμήματος Ναυτιλίας καί Ἐπιχειρηματικῶν Ὑπηρεσίων τοῦ Πανεπιστημίου τοῦ Αἰγαίου - Ὁ ναυτικός ἀγών στήν Ἐπανάσταση τοῦ 1821 καί τό θρησκευτικό αἴσθημα.

Ἡ παρακολούθησις τοῦ Συνεδρίου θὰ γίνῃ διὰ τῆς διαδικτυακῆς πλατφόρμας: https://us02web.zoom.us/j/81101054861?pwd=ZEg2UlFGbmhYOFRpNWlCYWZ6bG1jQT09                                  

 

Oἱ δέ κωδικοί σύνδεσης στον παραπάνω σύνδεσμο είναι:

Meeting ID: 811 0105 4861

Passcode: 4d34hg

Σχετικά Άρθρα