Από την Θ’ ωδή του Ακαθίστου Ύμνου: «Χαίρε, Εδέμ ανοίξασα, την κεκλεισμένην, αγνή»

Παρ, 09/04/2021 - 17:40

Στην Θ’ (9η) Ωδή του Ακαθίστου Ύμνου προς την Υπεραγία Θεοτόκο, υπάρχει ο Ύμνος: «Ώφθης φωτισμός ημών και βεβαίωσις’ όθεν βοώμεν σοι’ Χαίρε άστρον άδυτον, εισάγων κόσμω τον μέγαν Ήλιον’ Χαίρε Εδέμ ανοίξασα την κεκλεισμένην, Αγνή’ Χαίρε στύλε πύρινε, εισάγουσα, εις την άνω ζωήν το ανθρώπινον» {Φάνηκες (Σε είδαμε) φωτισμός και στερέωσή μας (σιγουριά)’ για τούτο σου φωνάζουμε δυνατά’ Χαίρε άστρο που δεν δύει ποτέ, που εισάγεις στον κόσμο τον μεγάλο Ήλιο (Χριστό)’ Χαίρε Αγνή, συ η οποία άνοιξες την Εδέμ (Παράδεισο) που έκλεισε η παρακοή’ Χαίρε συ, στύλε, που είσαι πύρινος, που οδηγείς στην άνω ζωή (ουράνια-την Βασιλεία του Θεού) το ανθρώπινο γένος}.

Ο ιερός υμνογράφος παίρνει τα μηνύματα και τις «θεοσημείες» της Αγίας Γραφής (εν προκειμένω από το πρώτο βιβλίο της Παλαιάς Διαθήκης, την Γένεση) για να καταδείξει την τεράστια σημασία και την ανυπολόγιστη αξία της παρουσίας της Παναγίας στη σωτηρία του ανθρωπίνου γένους.

Η Παναγία ήταν το εκλεκτό και τίμιο σκεύος της ανθρώπινης φύσης που επρόκειτο να φέρει στον επίγειο κόσμο τον Χριστό, ως Τέλειο Άνθρωπο και Θεό και Σωτήρα του κόσμου (ως Τέλειος Θεός, ασφαλώς, προΰπήρχε προαιωνίως, ανάρχως και ατελευτήτως).

Όταν λέμε «Τέλειο» εννοούμε ότι ήταν Κανονικός, Πλήρης, όχι ατελής ή ελλιπής. Τέλειος Θεός και Τέλειος Άνθρωπος. Και οι δυο αυτές φύσεις (Θεός και Άνθρωπος) συνυπήρχαν στο πρόσωπο του Σωτήρος Χριστού.

Σε έναν ύμνο των Χριστουγέννων αναφέρεται ότι, η Παναγία ήταν το δώρο της ανθρωπότητος στον Θεό για την Ενανθρώπιση του Υιού και Λόγου του Θεού.

Ο ποιητής, λοιπόν, του Ακαθίστου Ύμνου, Ιωσήφ ο Υμνογράφος (όχι ο μνήστωρ της Παναγίας) ανατρέχει στον Παράδεισο, όπου τοποθέτησε ο Θεός τους Πρωτοπλάστους ν’ απολαμβάνουν τις χαρές του. Αντικρίζει την Εδέμ κλειστή και τον άγγελο που κρατά μια πύρινη ρομφαία να φυλάει την είσοδό της. Την Εδέμ έκλεισε η Εύα, με την ανυπακοή και το σφάλμα της. Αυτή την πύλη του Παραδείσου άνοιξε η Θεοτόκος Μαρία, η κόρη (ως απόγονος κατά το ανθρώπινο γένος) της Εύας. Γι’ αυτό και η Παναγία αποκαλείται «νέα Εύα». Κι εάν από την Εύα προήλθε η ανυπακοή και η έξοδος από τον Παράδεισο, η «νέα Εύα» με την υπακοή και την γέννηση -δια των τιμίων, αγνών και ασπίλων σπλάχνων της- του Σωτήρος Χριστού, άνοιξε τις πύλες της Εδέμ και μας οδήγησε στη Ζωή. Το κλειδί το πήρε από τον Υιό και Θεό της, που κατοίκησε μέσα της, αφού παραμέρισε το φλογισμένο μαχαίρι του αγγέλου και άνοιξε την πόρτα που εμπόδιζε την είσοδο.

Όμως, για την Παναγία, «προτύπωση» στο πρόσωπό της έχουμε και σε άλλο (ένα από τα πάμπολλα) χωρίο της Παλαιάς Διαθήκης, στον Προφήτη Ιεζεκιήλ (ΜΔ’, 1-2): «Και επέστρεψέ με κατά την οδόν της πύλης των αγίων της εξωτέρας της βλεπούσης κατά ανατολάς, και αύτη ην κεκλεισμένη. Και είπε Κύριος προς με’ Η πύλη αύτη κεκλεισμένη έσται, ουκ ανοιχθήσεται, και ουδείς μη διέλθη δι’ αυτής, ότι Κύριος ο Θεός Ισραήλ εισελεύσεται δι’ αυτής, και έσται κεκλεισμένη».  

Το χωρίο αυτό μαρτυρεί ότι, η μητέρα του Κυρίου είναι αειπάρθενος. Αναφέρει, χαρακτηριστικά, ότι η πύλη θα είναι κλεισμένη, δεν θα ανοιχθεί, δεν θα περάσει από αυτήν κανείς, διότι θα περάσει ο Κύριος (Γιαχβέ), ο Θεός του Ισραήλ. Και αυτός θα περάσει χωρίς να ανοιχθεί η πύλη, με θαυματουργικό τρόπο δηλαδή κι έτσι η πύλη θα παραμείνει πάντοτε κλεισμένη. Αυτή η πύλη, η παράδοξη και μυστηριώδης, είναι συμβολισμός της αειπαρθενίας της Θεοτόκου. Ο Κύριος και Θεός συνελήφθη στην μήτρα της Παρθένου και γεννήθηκε υπερφυώς, χωρίς να βλάψει την παρθενία της.

Με τον ίδιο τρόπο, θαυματουργικό και μυστηριώδη, έμπαινε και έβγαινε ο Χριστός στην οικία των Ιεροσολύμων «κεκλεισμένων των θυρών (όπου ήσαν οι μαθηταί συνηγμένοι)». Έτσι εισήλθε στην Παρθένο Θεοτόκο και εξήλθε. Έτσι, εξέρχεται και το Άγιον Φως κι έτσι εισέρχεται και εξέρχεται η θεία χάρις όπου το Άγιον Πνεύμα πνεί (πνέει)!

Η ίδια αυτή Παρθένος και Θεοτόκος, παρρησίαν έχουσα προς Κύριον, άνοιξε την κεκλεισμένη πύλη της Εδέμ και δια των τιμίων σπλάχνων της έφερε στο ανθρώπινο γένος τη σωτηρία και την Ζωή! Η Ακολουθία του Ακαθίστου Ύμνου μας το υπενθυμίζει και πάλι!

Άλλες απόψεις: Του Γιώργη Παπαδόπουλου