Χίος, Σάββατο 28 Μαρτίου

Σαν... σήμερα

Τετ, 24/07/2019 - 07:23
Μουσουρούλης Κωστής

Σαν σήμερα, το 1974. Η πρώτη δήλωσή του Κωνσταντίνου Καραμανλή, ευθύς μόλις πάτησε χώμα ελληνικό:

«Είμαι ευτυχισμένος που επιστρέφω εις την πατρίδα. Ήλθα για να συμβάλω με όσας δυνάμεις διαθέτω στην αποκατάστασιν της ομαλότητος και της Δημοκρατίας. Οι Έλληνες είναι λαός προικισμένος με πολλάς αρετάς. Θέλω ενότητα, σωφροσύνη και υπομονή. Είμαι αισιόδοξος διά το μέλλον. Με πίστιν, αφοσίωσιν και αισιοδοξίαν θα προχωρήσωμεν εμπρός. Υπάρχουν εις την ζωήν των εθνών κρίσεις, αι οποίαι δύνανται να μεταβληθούν εις αφετηρίαν αναγεννήσεως. Είμαι βέβαιος ότι όλαι αι εθνικαί δυνάμεις του τόπου θα καταστήσουν το όραμα της αναγεννήσεως της Ελλάδος πραγματικότητα. Και σας παρέχω τη διαβεβαίωσιν ότι θα πράξω ό,τι εξαρτάται από εμέ ώστε να αντιμετωπισθεί επιτυχώς η παρούσα κρίσις και να ίδη η Ελλάς ημέρας καλυτέρας».

Την ίδια ιστορική ημέρα ο Ανδρέας Παπανδρέου δήλωνε από τη Ρώμη: «Η νέα νατοϊκή φρουρά εγκατεστάθη στην Ελλάδα. Πηγή της εξουσίας της παραμένουν οι Αμερικανοί, το ΝΑΤΟ και οι ελληνικές ένοπλες δυνάμεις που βαρύνονται σήμερα με την εθνική προδοσία στο Κυπριακό».

Έτσι, για να μην ξεχνιόμαστε.

Άλλες απόψεις: Του Κωστή Μουσουρούλη