Ανακαίνιση εσωτερικών χώρων Ιωνικού Κολυμβητηρίου

Παρ, 29/01/2021 - 16:14

Στα πλαίσια συντήρησης των Εγκαταστάσεων του Νομικού Προσώπου, το προσωπικό του Κολυμβητηρίου προβαίνει σε εργασίες συντήρησης και επισκευών (αποκατάσταση επιχρισμάτων, υδροχρωματισμοί, ελαιοχρωματισμοί επίπλων) στην αίθουσα τύπου, στην αίθουσα διδασκαλίας και σε αποθηκευτικούς χώρους προκειμένου να καταστούν και πάλι λειτουργικοί για τους χρήστες τους.

«Το Ιωνικό Κολυμβητήριο παράλληλα με τη λειτουργία του, τόσο για τις αγωνιστικές υποχρεώσεις του ΝΟΧ και την εξυπηρέτηση ατόμων για θεραπευτικούς σκοπούς ανακαινίζεται και ως προς τις κτιριακές του υποδομές αλλά και ως προς τη συντήρηση του ηλεκτρομηχανολογικού του εξοπλισμού για να μπορεί να προσφέρει τις υπηρεσίες του στους πολυπληθείς χρήστες του όταν και πάλι θα τεθεί σε πλήρη ανάπτυξη και λειτουργία μετά την άρση των περιοριστικών μέτρων λόγω της πανδημίας, όποτε και όταν συμβεί αυτό" δηλώνει ο Πρόεδρος του ΝΠΔΔ Δήμου Χίου Γιάννης Μανάρας.

Σχετικά Άρθρα