Διεξοδικός καθαρισμός κεντρικής οδού Γκιάζου

Τρί, 26/01/2021 - 18:09

 Από την Διεύθυνση  Καθαριότητας και Ανακύκλωσης του Δήμου μας, ανακοινώνεται ότι συνεργεία της Υπηρεσίας με την συνδρομή μικρού φορτωτή, διενεργούν εκτεταμένο καθαρισμό στην περιοχή Γκιάζου, δίνοντας έμφαση στην αποψίλωση από χώματα  και φερτά υλικά, στα ρείθρα της οδού.

Σχετικά Άρθρα