Το Ιερό δωδεκαήμερο στην Ιερά Μητρόπολη Χίου Ψαρών και Οινουσσών

Πέμ, 23/12/2021 - 06:52

Τήν Παρασκευήν 24ην Δεκεμβρίου 2021 ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Χίου, Ψαρῶν καί Οἰνουσσῶν κ. Μᾶρκος θά τελέσῃ τήν Ἀκολουθίαν τῶν Μεγάλων Ὡρῶν καί, ἐν συνεχείᾳ, τόν Ἑσπερινόν καί τήν Ἀρχιερατικήν Θείαν Λειτουργίαν τοῦ Μεγάλου Βασιλείου εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Μάρκου Βροντάδου.

Τήν Παρασκευήν 24ην Δεκεμβρίου 2021 καί ὥραν 5.30΄ μ.μ. θά τελεσθῇ Μέγας Ἀρχιερατικός Ἑσπερινός τῶν Χριστουγέννων εἰς τόν Ἱερόν Μητροπολιτικόν Ναόν Χίου χοροστατοῦντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Χίου, Ψαρῶν καί Οἰνουσσῶν κ. Μάρκου. 

Τό Σάββατον 25ην Δεκεμβρίου 2021 ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Χίου, Ψαρῶν καί Οἰνουσσῶν κ. Μᾶρκος θά τελέσῃ τήν Ἀκολουθίαν τοῦ Ὄρθρου καί, ἐν συνεχείᾳ, τήν Ἀρχιερατικήν Θείαν Λειτουργίαν εἰς τόν Ἱερόν Μητροπολιτικόν Ναόν Χίου διά τόν ἑορτασμόν  τῶν  Χριστουγέννων.

Τό Σάββατον 25ην Δεκεμβρίου 2021 θά τελεσθῇ Ἑσπερινός τῶν εἰς τήν Ἱεράν Μονήν Παναγίας Βοηθείας χοροστατοῦντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Χίου, Ψαρῶν καί Οἰνουσσῶν κ. Μάρκου.

Τήν Κυριακήν 26ην Δεκεμβρίου 2021 ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Χίου, Ψαρῶν καί Οἰνουσσῶν κ. Μᾶρκος θά τελέσῃ τήν Ἀκολουθίαν τοῦ Ὄρθρου καί, ἐν συνεχείᾳ, τήν Ἀρχιερατικήν Θείαν Λειτουργίαν εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Κοιμήσεως Θεοτόκου Λατομίου.

Τήν Κυριακήν 26ην Δεκεμβρίου 2021 καί ὥραν 5.30΄ μ.μ., ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Χίου, Ψαρῶν καί Οἰνουσσῶν κ. Μᾶρκος θά παραστῇ εἰς τήν Χριστουγεννιάτικην ἐκδήλωσιν  τῶν Κατηχητικῶν Σχολείων τῆς Ἱερᾶς ἡμῶν Μητροπόλεως, ἡ ὁποία θά πραγματοποιηθῇ εἰς τόν Ἱερόν Μητροπολιτικόν Ναόν Χίου (Κατηχητικά Σχολεῖα πόλεως Χίου).     

Τήν Δευτέραν 27ην Δεκεμβρίου 2021 ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Χίου, Ψαρῶν καί Οἰνουσσῶν κ. Μᾶρκος θά τελέσῃ τήν Ἀκολουθίαν τοῦ Ὄρθρου καί, ἐν συνεχείᾳ, τήν Ἀρχιερατικήν Θείαν Λειτουργίαν  εἰς τήν Ἱεράν Μονήν Ἁγίου Στεφάνου «Κλειδοῦς» Βροντάδου.

Τήν Τρίτην 28ην Δεκεμβρίου 2021 ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Χίου, Ψαρῶν καί Οἰνουσσῶν κ. Μᾶρκος θά τελέσῃ τήν Ἀκολουθίαν τοῦ Ὄρθρου καί, ἐν συνεχείᾳ, τήν Ἀρχιερατικήν Θείαν Λειτουργίαν εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Γεωργίου Πατρικῶν.

Τήν Τρίτην 28ην Δεκεμβρίου 2021 καί ὥραν 5.30΄ μ.μ., ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Χίου, Ψαρῶν καί Οἰνουσσῶν κ. Μᾶρκος θά παραστῇ εἰς τήν Χριστουγεννιάτικην ἐκδήλωσιν  τῶν Κατηχητικῶν Σχολείων τῆς Ἱερᾶς ἡμῶν Μητροπόλεως, ἡ ὁποία θά πραγματοποιηθῇ εἰς τόν Ἱερόν  Ναόν Κοιμήσεως Θεοτόκου Καλλιμασιᾶς (Κατηχητικά Σχολεῖα  Νότιας  Χίου).   

Τήν Τετάρτην 29ην Δεκεμβρίου 2021 καί ὥραν 5.30΄ μ.μ., ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Χίου, Ψαρῶν καί Οἰνουσσῶν κ. Μᾶρκος θά παραστῇ εἰς τήν Χριστουγεννιάτικην ἐκδήλωσιν  τῶν Κατηχητικῶν Σχολείων τῆς Ἱερᾶς ἡμῶν Μητροπόλεως, ἡ ὁποία θά πραγματοποιηθῇ εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Ἰωάννου Προδρόμου Λαγκάδος (Κατηχητικά Σχολεῖα Βόρειας  Χίου).

Τήν Παρασκευήν 31ην Δεκεμβρίου 2021 καί ὥραν 11.00 π.μ., ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Χίου, Ψαρῶν καί Οἰνουσσῶν κ. Μᾶρκος θά εὐλογήσῃ τήν Ἁγιοβασιλόπιτταν τῶν Ἱερέων τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως  καί  τῶν  οἰκογενειῶν  αὐτῶν εἰς τόν Ἱερόν Μητροπολιτικόν Ναόν Χίου

Τήν Παρασκευήν 31ην Δεκεμβρίου 2021 καί ὥραν 5.30΄ μ.μ. θά τελεσθῇ Μέγας Ἀρχιερατικός Ἑσπερινός  εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Ἰακώβου πόλεως Χίου χοροστατοῦντος  τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Χίου, Ψαρῶν καί Οἰνουσσῶν κ. Μάρκου.

Τό Σάββατον 1ην Ἰανουαρίου 2022 ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Χίου, Ψαρῶν καί Οἰνουσσῶν κ. Μᾶρκος θά τελέσῃ τήν Ἀκολουθίαν τοῦ Ὄρθρου καί, ἐν συνεχείᾳ, τήν Ἀρχιερατικήν Θείαν Λειτουργίαν καί τήν Δοξολογίαν εἰς τόν Ἱερόν Μητροπολιτικόν Ναόν Χίου διά τόν ἑορτασμόν τοῦ Νέου Ἔτους.

Τό Σάββατον 1ην Ἰανουαρίου 2022   καί ὥραν 5.30΄ μ.μ. θά τελεσθῇ Μέγας Ἀρχιερατικός Ἑσπερινός εἰς τόν Ἱερόν Καθεδρικόν Ναόν Ἁγίου Γεωργίου Βροντάδου  χοροστατοῦντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Χίου, Ψαρῶν καί Οἰνουσσῶν κ. Μάρκου.

Τήν Κυριακήν 2αν Ἰανουαρίου 2022 ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Χίου, Ψαρῶν καί Οἰνουσσῶν κ. Μᾶρκος θά τελέσῃ τήν Ἀκολουθίαν τοῦ Ὄρθρου καί, ἐν συνεχείᾳ, τήν Ἀρχιερατικήν Θείαν Λειτουργίαν εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Μάρκου Βροντάδου.

Τήν Πέμπτην 6ην Ἰανουαρίου 2022 ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Χίου, Ψαρῶν καί Οἰνουσσῶν κ. Μᾶρκος θά τελέσῃ τήν Ἀκολουθίαν τοῦ Ὄρθρου, ἐν συνεχείᾳ, τήν Ἀρχιερατικήν Θείαν Λειτουργίαν  καί  τόν Ἁγιασμόν τῶν ὑδάτων εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Γεωργίου Λιθίου.

Τήν Παρασκευήν 7ην Ἰανουαρίου 2022 ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Χίου, Ψαρῶν καί Οἰνουσσῶν κ. Μᾶρκος θά τελέσῃ τήν Ἀκολουθίαν τοῦ Ὄρθρου καί, ἐν συνεχείᾳ, τήν Ἀρχιερατικήν Θείαν Λειτουργίαν εἰς τόν Ἱερόν Καθεδρικόν Ναόν Ἁγίου Γεωργίου Βροντάδου.

Σχετικά Άρθρα