Κλαδεύτηκαν τα αλμυρίκια στη Λ. Ενώσεως

Παρ, 04/03/2022 - 16:25

Συνεργείo της Διεύθυνσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης με τη χρήση μικρού φορτωτή, διενέργησαν καθαρισμούς από χώματα, πέτρες, χόρτα και διάφορα άλλα φερτά υλικά από τα ρείθρα του οδοστρώματος καθόλο το μήκος της Αεροπόρου Ροδοκανάκη όπως επίσης και περιμετρικά του αθλητικού κέντρου στη Φάρκαινα.

Παράλληλα από την υπηρεσία Πρασίνου για τις ημέρες αυτές διενεργήθηκαν κλαδέματα στα αλμυρίκια σε όλο το μήκος της Λ. Ενώσεως.

Επίσης πραγματοποιήθηκαν κλαδέματα στην Τ.Κ. Θυμιανών καθώς και στο 1ο Δημοτικό Σχολείο. 

Σχετικά Άρθρα