Υποδοχή των ιερών Λειψάνων του Ἁγ. Ανθίμου στα προπύλαια του Ἱ. Ναού Ἁγ. Εὐθυμίου Κερατσινίου

Πέμ, 16/01/2020 - 20:40

Σύμφωνα με σχετική ανκοίνωση της Μητροπόλεως Χόιου, Τήν Παρασκευήν 17ην Ἰανουαρίου 2020 καί ὥραν 5.00΄ μ.μ. θά πραγματοποιηθῇ ἡ Ὑποδοχή τῶν Ἱερῶν Λειψάνων τοῦ Ἁγ. Ἀνθίμου εἰς τά προπύλαια τοῦ Ἱ. Ναοῦ Ἁγ. Εὐθυμίου Κερατσινίου ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Χίου, Ψαρῶν καί Οἰνουσσῶν κ. Μάρκου καί, ἀκολούθως, Μέγας Πανηγυρικός Ἑσπερινός μετά Ἱερᾶς Παρακλήσεως.

Τό Σάββατον 18ην Ἰανουαρίου 2020 θά τελεσθῇ ἡ Ἀκολουθία τοῦ Ὄρθρου καί, ἐν συνεχείᾳ, Θεία Λειτουργία, τό ἑσπέρας δέ, ὥρα 5.30΄ μ.μ. ἡ Ἀκολουθία τοῦ Μ. Ἑσπερινοῦ καί, ἐν συνεχείᾳ, Ἱερά Παράκλησις τοῦ Ἁγίου.

Τήν Κυριακήν 19ην Ἰανουαρίου 2020 θά τελεσθῇ ἡ Ἀκολουθία τοῦ Ὄρθρου καί, ἐν συνεχείᾳ, Ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία, ἱερουργοῦντος τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Χίου, Ψαρῶν καί Οἰνουσσῶν κ. Μάρκου, τό ἑσπέρας δέ, ὥρα 6.00΄μ.μ. ὁ Μέγας Πανηγυρικός Ἑσπερινός ἐπί τῇ ἑορτῇ τοῦ Ὁσίου Πατρός Εὐθυμίου τοῦ Μεγάλου.

Τήν Δευτέραν 20ήν Ἰανουαρίου 2020 θά τελεσθῇ ἡ Ἀκολουθία τοῦ Ὄρθρου καί, ἐν συνεχείᾳ, ἡ Θεία Λειτουργία, ἐπί τῇ ἑορτῇ τοῦ Ὁσίου Πατρός Εὐθυμίου τοῦ Μεγάλου καί τό ἑσπέρας ἀπό 8.30΄ μ.μ. ἕως 00,30΄ τῆς 21ης Ἰανουαρίου Ἱερά Ἀγρυπνία, ἐπί τῇ ἑορτῇ τῆς Ἱερᾶς Εἰκόνος Παναγίας Παραμυθίας.

Τήν Τρίτην 21ην Ἰανουαρίου 2020 θά τελεσθῇ ἡ Ἀκολουθία τοῦ Ὄρθρου καί, ἐν συνεχείᾳ, ἡ Θεία Λειτουργία, τό ἑσπέρας δέ, ὥρα 5.30΄μ.μ. ἡ Ἀκολουθία τοῦ Ἑσπερινοῦ μετά τῆς Ἱερᾶς Παρακλήσεως καί, ἀκολούθως, Ὁμιλία ἀπό τόν Ὁσιολ. Μοναχόν π. Σίμωνα ἁγιορείτην: «ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ Ο ΛΕΠΡΟΣ».

Τήν Τετάρτην 22αν Ἰανουαρίου 2020 θά τελεσθῇ ἡ Ἀκολουθία τοῦ Ὄρθρου καί, ἐν συνεχείᾳ, ἡ Θεία Λειτουργία τό ἑσπέρας δέ, ὥρα 4.30 μ.μ. θά τελεσθῇ Ἱ. Παράκλησις τοῦ Ἁγίου Ἀνθίμου καί, ἀκολούθως, ἡ ἀναχώρησις τῶν Ἱερῶν Λειψάνων.

Σχετικά Άρθρα