Νέος κύκλος προκηρύξεων από την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ
Τρί, 15/12/2020 - 15:40

Η Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου ανακοινώνει ότι το υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων εξέδωσε νέο κύκλο προκηρύξεων στα καθεστώτα του αναπτυξιακού νόμου 4399/2016 και συγκεκριμένα:

• Την αρ. 130119/2020 (ΦΕΚ Β’ 5400) «Έκτη (6η) Προκήρυξη καθεστώτος ενισχύσεων "Γενική Επιχειρηματικότητα" του αναπτυξιακού νόμου 4399/2016» με ημερομηνία έναρξης υποβολής αιτήσεων υπαγωγής επενδυτικών σχεδίων την Τρίτη 8η Δεκεμβρίου 2020 και ημερομηνία λήξης του κύκλου υποβολών την Τετάρτη 31η Μαρτίου 2021.

• Την αρ. 130092/2020 (ΦΕΚ Β΄ 5398) “Τέταρτη (4η) Προκήρυξη καθεστώτος ενισχύσεων "Επιχειρηματικότητα Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων" του αναπτυξιακού νόμου 4399/2016”» με ημερομηνία έναρξης υποβολής αιτήσεων υπαγωγής επενδυτικών σχεδίων την Τρίτη 8η Δεκεμβρίου 2020 και ημερομηνία λήξης του κύκλου υποβολών την Τετάρτη 31η Μαρτίου 2021.

• Την αρ. 130121/2020 (ΦΕΚ Β’ 5399) «Τέταρτη (4η) Προκήρυξη καθεστώτος "Ενισχύσεις Μηχανολογικού Εξοπλισμού" του αναπτυξιακού νόμου 4399/2016» με ημερομηνία έναρξης υποβολής αιτήσεων υπαγωγής επενδυτικών σχεδίων την Τρίτη 8η Δεκεμβρίου 2020 και ημερομηνία λήξης του κύκλου υποβολών την Πέμπτη 30η Σεπτεμβρίου 2021.
 

Οι σχετικές προκηρύξεις είναι αναρτημένες στην ιστοσελίδα: www.ependyseis.gr
 
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 4399/2016 Νομοθεσία

Πληροφορίες: κα Πίτικα Ευανθία

 

 

 

Σχετικά Άρθρα