Σε καλό δρόμο το Φράγμα

Αισιοδοξία από τον Μανώλη Κράκαρη
Τρί, 15/04/2014 - 20:30

Ξεπεράστηκαν τα προβλήματα που είχαν δημιουργηθεί στο έργο του φράγματος «Κόρης Γεφύρι» όταν διαπιστώθηκε ότι η ταινία στεγάνωσης που είχε τοποθετηθεί από την προηγούμενη εργολαβία, λόγω των χρόνων που μεσολάβησαν μέχρι την επανέναρξη των εργασιών, είχε καταστραφεί. Το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, συμφώνησε να αφαιρεθεί η παλιά ταινία και να τοποθετηθεί νέα, κάτι που έγινε, ενώ όπως έκανε γνωστό σε δηλώσεις του στην ΑΛΗΘΕΙΑ ο θεματικός αντιπεριφερειάρχης Μανώλης Κράκαρης από τη νέα εβδομάδα θα ξεκινήσουν και οι εργασίες σκυροδέτησης του φράγματος.
Στη συνέντευξή του ο κ. Κράκαρης αναφέρθηκε επίσης στα έργα ολοκλήρωσης του σχολικού κέντρου Καμποχώρων αλλά και της Στέγης Νοητικά Υστερούντων Ατόμων στο Νεχώρι, όπου εγκαταστάθηκε ήδη ο ανάδοχος.
Την ίδια ώρα ο Δήμαρχος ανακοίνωσε την ένταξη νέων έργων στο ΕΣΠΑ, ενώ μας ενημερώνει και για τα υπόλοιπα, αντιπλημμυρικά ως επί το πλείστον που είναι σε εξέλιξη, αλλά και ποια πρόκειται άμεσα να ενταχθούν.