Χίος, Κυριακή 21 Ιουλίου

Διέξοδοι μέσω των Δημοσίων ΕΠΑΛ, Επαγγελματικών Λυκείων

Άκρως ενδιαφέρουσα και χρήσιμη ενημερωτική Ημερίδα από τους υπευθύνους Καθηγητές και Τομεάρχες του νησιού.
Δείτε τις Φωτογραφίες
Παρ, 17/05/2019 - 06:54

Μία Ημερίδα, πολύ πλούσια σε θέματα, πληροφορίες και χρήσιμα συμπεράσματα για μαθητές και γονείς με γενικό τίτλο ''Διέξοδοι μέσω των Δημοσίων ΕΠΑΛ'', πραγματοποιήθηκε στο Ομήρειο Πνευματικό Κέντρο την Πέμπτη 16 Μαϊου 2019 στις 7μ.μ. Οι γονείς και οι μαθητές που παρακολούθησαν την παρουσίαση των Τομέων και των Ειδικοτήτων των Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑΛ) της Χίου, που έγινε από τους υπεύθυνους Εκπαιδευτικούς του Νησιού μας (Τομεάρχες, Διευθυντές και Καθηγητές), είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν για τους επαγγελματικούς δρόμους που ανοίγονται όταν ακολουθήσει κανείς τα ΕΠΑΛ, αλλά και για τους υπόλοιπους Μεταπτυχιακούς και Ακαδημαϊκούς τομείς που μπορεί να εισαχθεί κάποιος στη συνέχεια. Το κοινό που παρακολούθησε την εκδήλωση, μετά το τέλος των Εισηγήσεων των αρμοδίων Καθηγητών, έλαβε μέρος στη συζήτηση και τις ερωταπαντήσεις που επακολούθησαν και έλυσαν πολλές απορίες.

           Οι εννιά τομείς που διδάσκονται στο νησί μας και που μπορεί να ακολουθήσει κανείς από τα ΕΠΑΛ της Χίου είναι...Γεωπονίας Τροφίμων και Περιβάλλοντος, Διοίκησης και Οικονομίας, Δομικών Έργων, Εφαρμοσμένων Τεχνών, Ηλεκτρολογίας και Αυτοματισμού, Μηχανολογίας, Ναυτιλιακών Επαγγελμάτων, Πληροφορικής, Υγείας και Πρόνοιας.

           Ο Διευθυντής του 1ου ΕΠΑΛ Χίου Καθηγητής Μηχανολόγος-Μηχανικός Κώστας Βούκουνας, στον επίλογο της Ημερίδας, ευχαρίστησε από το βήμα του Ομηρείου, την ΑΛΗΘΕΙΑ TV που παρακολούθησε το θέμα και το ανακυκλώνει μεταδίδοντάς το για την ενημέρωση γονέων και μαθητών, ενώ στη συνέχεια μίλησε-σε μικρή συνέντευξη που μας έδωσε και που μπορείτε να παρακολουθήσετε στο τηλεοπτικό μας πρόγραμμα συγκεντρωτικά, αρκετά αναλυτικά και κατανοητά, για τις ευκαιρίες και τις δυνατότητες που παρέχουν τα ΕΠΑΛ σε τομείς και κατευθύνσεις που ακολουθεί το μεγαλύτερο ποσοστό των μαθητών της Ευρώπης. Στο νησί μας έχουμε και το ΕΠΑΛ Βροντάδου που εστιάζει στις Ναυτικές και Ναυτιλιακές Σπουδές που ενδιαφέρουν πολύ κόσμο στη Χίο. 

Σχετικά Άρθρα

Παρ, 19/07/2019 - 15:36

Η Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού Μηχανικών Χίου γνωστοποιεί  ότι  μετά την ορκωμοσία της Κυβέρνησης επανεκκινούν οι διαδικασίες πρόσληψης, συμπεριλαμβανομένων των διαδικασιών υποβολής αιτήσεων συμμετοχής στην  με αριθ. ΑΔΑ:Ψ4Ρ44563ΠΩ-0ΛΦ προκήρυξη του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής που αφορά στην πλήρωση εβδομήντα τριών  (73) κενών οργανικών θέσεων Εκπαιδευτικού Προσωπικού και Ειδικού Τεχνικού Προσωπικού Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού.

Δεδομένου, ότι σύμφωνα με την αριθ. ΔΙΔΑΔ /Φ.18.31/ 2361/ οικ.22433/ 14-06-2019 Εγκύκλιο Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης (ΑΔΑ:78ΜΡ465ΧΘΨ-3ΧΓ), οι προθεσμίες υποβολής αιτήσεων συμμετοχής στις Ανακοινώσεις Πρόσληψης  που είχαν εκδοθεί πριν την αναστολή, επαναπροσδιορίζονται με την ορκωμοσία της νέας Κυβέρνησης για χρονικό διάστημα ίσο με αυτό της αναστολής, χορηγείται νέα προθεσμία δεκατεσσάρων (14) ημερών για υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στην ανωτέρω προκήρυξη του υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, η οποία αρχίζει αμέσως μετά την ανάρτηση της παρούσας ανακοίνωσης και λήγει την 31-07-2019.

O ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ   

Αντιπλοίαρχος  Λ.Σ. ΜΑΡΓΑΡΗΣ Ιωάννης