Διευκρινίσεις από "Νομοτέλεια" για γραπτές απαντήσεις Δημάρχου

Δευ, 12/04/2021 - 10:46

Oι διαφωνίες που προέκυψαν σε πρόσφατη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου Χίου, μεταξύ άλλων, και για το εάν θα  πρέπει ο δήμαρχος να απαντά προφορικά ή γραπτά στα ερωτήματα που τίθενται από τους συμβούλους, τέθηκαν προς τη "Νομοτέλεια" υπό την μορφή συγκεκριμένων ερωτημάτων, με πρωτοβουλία του Προέδρου, Παύλου Καλογεράκη, για την αποφυγή -όπως σημειώνει- και της ελάχιστης αμφιβολίας ως προς την εκ μέρους του τήρηση Νόμων και Κανονισμών.

Ακολουθεί το σημείωμα του κου Καλογεράκη και η απάντηση που έλαβε:

"Κατά την πρόσφατη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία πραγματοποιήθηκε με μία ενδιάμεση διακοπή, προέκυψαν δύο θέματα για τα οποία υπήρξε διαφοροποίηση γνώμης.

Ως Πρόεδρος και παρά την σχεδόν βεβαιότητα που είχα ως προς την ερμηνεία της νομοθεσίας και του κανονισμού λειτουργίας του Συμβουλίου, απηύθυνα τις ανάλογες ερωτήσεις προς    την «Νομοτέλεια», για την αποφυγή και της ελάχιστης αμφιβολίας ως προς την εκ μέρους μου τήρηση Νόμων και Κανονισμών.

Υπενθυμίζω ότι η μία ερώτηση αφορούσε το πρώτο θέμα που προέκυψε κατά την συνεδρίαση, δηλαδή το κατά πόσον μπορεί η Δημοτική Αρχή (Δήμαρχος και Αντιδήμαρχοι) να απαντά σε ερωτήσεις μόνο γραπτώς (παράγραφος Νο 2 του εγγράφου της  απάντησης), ενώ η  δεύτερη ερώτηση αφορά στο κατά πόσον ένα μέλος του Συμβουλίου το οποίο απουσιάζει, για οποιοδήποτε λόγο από την συνεδρίαση, μπορεί να έλθει στην συνεδρίαση κάποια στιγμή και μάλιστα μετά την διακοπή της συνεδρίασης και να θέσει θέμα «επί της διαδικασίας», επαναφέροντας διαδικαστικό θέμα για το οποίο είχε προ ωρών λήξει η συζήτηση.

Μόλις προχθές έλαβα τις απαντήσεις από την «Νομοτέλεια». Παρακαλώ για την αναλυτική ενημέρωσή σας από τα επισυναπτόμενα 3 έγγραφα, από τα οποία τα δύο έχουν την διατύπωση των ερωτήσεων και  το τρίτο τις απαντήσεις της «Νομοτέλειας»".

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΕ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΔΗΜΟΥ ΧΙΟΥ

1. Κατά τη διεξαγωγή της συνεδρίασης, τα μέλη του δημοτικού συμβουλίου μπορούν να επικαλεσθούν παρεμπίπτοντα ζητήματα, που αφορούν ιδίως την τήρηση του κανονισμού λειτουργίας, τη σειρά των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης και την πρόταση για την αναβολή οποιουδήποτε θέματος. Ο επικαλούμενος το παρεμπίπτον ζήτημα οφείλει να το προσδιορίσει μέσα σε ένα λεπτό και να το στηρίξει σε συγκεκριμένη διάταξη, διαφορετικά η επίκληση απορρίπτεται από τον πρόεδρο, ο οποίος και αποφαίνεται εν τέλει για την ύπαρξη ή όχι παρεμπίπτοντος ζητήματος, ενώ αν διατυπωθούν αντιρρήσεις κατά της άποψης του προέδρου, αποφασίζει σχετικά το δημοτικό συμβούλιο, χωρίς περαιτέρω συζήτηση. Επίκληση παρεμπίπτοντος ζητήματος δεν επιτρέπεται μετά την έναρξη της ψηφοφορίας για το κύριο ζήτημα (άρθρο 4 Πρότυπου Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου).

Στην περίπτωση του ερωτήματος, διεξήχθη συζήτηση επί παρεμπίπτοντος ζητήματος, μετά την περάτωση της οποίας συνεχίσθηκε η συζήτηση και η λήψη αποφάσεων για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Επομένως, εφόσον πριν από την προσωρινή διακοπή της συνεδρίασης είχε ληφθεί απόφαση επί του θέματος ή επί των θεμάτων με το οποίο ή με τα οποία σχετίζεται το συζητηθέν παρεμπίπτον ζήτημα, δεν θα έπρεπε να είχε επιτραπεί η επανασυζήτηση του ίδιου ζητήματος μετά τη λήξη της προσωρινής διακοπής.

2. Οι ερωτήσεις που υποβάλλονται από τα μέλη του δημοτικού συμβουλίου μετά την έναρξη της συνεδρίασης, απαντώνται μεν υποχρεωτικά από το δήμαρχο και τους αντιδημάρχους μέσα σε ένα (1) το πολύ μήνα, η έγγραφη όμως ή προφορική μορφή των απαντήσεων επιλέγεται από αυτούς (απαντώντες), χωρίς να επιβάλλεται από το νόμο η γενικευμένη και καθολική χρήση της έγγραφης μορφής σε όλες τις περιπτώσεις (άρθρα 61 παρ. 3 και 69 παρ. 3 Ν 3852/2010, σε συνδυασμό με το άρθρο 4 του Πρότυπου Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου).

Σχετικά Άρθρα