Η Συμμαχία Αξιών για τον διάλογο με τις Κοινότητες

Ανακοίνωση του Συνδυασμού
Τρί, 26/01/2021 - 14:11

Η ΣυμμαΧία Αξιών ξεκίνησε μια σειρά διαδικτυακών συνεδριάσεων με όλα τα Τοπικά Συμβούλια της Χίου. Θεωρήσαμε σωστό να ξεκινήσουμε από την δημοτική κοινότητα Βροντάδου ως την μεγαλύτερη κοινότητα μετά την πόλη στο Δήμο μας. Έτσι στις 20 Ιανουαρίου το απόγευμα διεξήχθη μεταξύ στελεχών της ΣυμμαΧίας και του Τοπικού Συμβουλίου Βροντάδου αλλά και με τη συμμετοχή των πολιτιστικών, αθλητικών και εθελοντικών σωματείων πρώην και νυν αιρετών μια πολύ εποικοδομητική συζήτηση γύρω από όλα τα φλέγοντα ζητήματα του Βροντάδου.

Μεταξύ πολλών θεμάτων συζητήθηκε η μη εκτέλεση του Τεχνικού προγράμματος που έχει προτείνει η Κοινότητα από το 2019, τα προβλήματα εσωτερικής οδοποιίας ο ανύπαρκτος Αστικός κυκλοφοριακός σχεδιασμός η κακή ποιότητα των οδικών σημάνσεων, τα προβλήματα των Σχολείων, τα μεγάλα προβλήματα ύδρευσης, η ανάπλαση των Τριών Μύλων Βροντάδου, το Φυσικό περιβάλλον και το περιαστικό δάσος της Κλειδούς, το Κέντρο Ομηρικών Σπουδών, το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, ο υπό μελέτη περιφερειακός δρόμος του Αίπους, τα προβλήματα καθαριότητας, προβλήματα στη στάθμευση αυτοκινήτων, τονίστηκε η αναγκαιότητα του Ηλεκτροφωτισμού στην πλατεία του ΦΟΒ, τέθηκε το ζήτημα διαχωρισμού του Ενιαίου Δήμου Χίου σε Τρεις Δήμους, συζητήθηκε το Σχέδιο πόλης, το Παραλιακό Μέτωπο, και φυσικά το πρόσφατο ζήτημα που ανέκυψε με την χωροθέτηση της αφαλάτωσης από τη ΔΕΥΑΧ στους 3 Μύλους.

Ακούσαμε με μεγάλη προσοχή και καταγράψαμε τα πάντα και υποσχεθήκαμε να δίνουμε καθημερινό αγώνα στο Δημοτικό Συμβούλιο και στα αρμόδια όργανα για την επίλυση των περισσότερων προβλημάτων από αυτά που ακούστηκαν. Όσο αφορά την αφαλάτωση είμαστε σαν Συμμαχία Αξιών σύμφωνοι με την κατασκευή της, αλλά, όπως τονίσαμε και στο Δημοτικό Συμβούλιο, διαφωνούμε κάθετα με την εγκατάστασή της στους 3 Μύλους.

Ενημερώσαμε και τους συμμετέχοντες ότι η θέση που εκφράσαμε στο Δημοτικό Συμβούλιο και στη ΔΕΥΑΧ είναι η εγκατάσταση να γίνει στην περιοχή του Θόλους όπου υπάρχουν ήδη εγκατεστημένες και αδειοδοτημένες όλες οι αφαλατώσεις της Χίου με έτοιμη ρευματοδότηση, έτοιμη υδροληψία υφάλμυρου νερού που σημαίνει μείωση κατά στο μισό του κόστους επεξεργασίας και έτοιμη διάθεση των αποβλήτων.

Θα ακολουθήσουν επαφές και διαδικτυακές συναντήσεις με όλες τις κοινότητες της Χίου.

 

 

 

 

Σχετικά Άρθρα