Χίος, Δευτέρα 6 Ιουλίου

Η άποψη μου για την Προκυμαία

Τετ, 03/06/2020 - 18:09

ΘΕΜΑΤΑ:      α) Χρήση ζώνης παραλίας Κεντρικού Λιμένα Χίου από αυτοκίνητα Ειδικού σκοπού με κατεύθυνση από Νότο προς Βορρά

β) Χρήση ετέρου ρεύματος ζώνης παραλίας από τις παρόδιες επιχειρήσεις της Προκυμαίας.

 

Συν. Επιστολή κ. Χρήστου Παπαχρήστου

Προς το Δ.Σ. Χίου

Κοιν: Λιμενική Επιτροπή Χίου

            Κύριε Πρόεδρε, Κύριε Δήμαρχε, Κυρίες και Κύριοι Δημοτικοί Σύμβουλοι, Αγαπητοί Συμπολίτισσες και Συμπολίτες.

Τοποθετούμαι πάνω στα (2) δυο θέματα με την ιδιότητα του Πολιτικού Μηχανικού από το 1967, με τη συμμετοχή μου στην Ομάδα Πρωτοβουλίας Πολιτών – Οι φίλοι του πεζού – και ως Δημότης Χίου.

            Από την προϊστορία των τελευταίων (20) είκοσι χρόνων έχει γίνει κοινά αποδεκτό ότι τόσο άμεσα όσο και μεσομακροπρόθεσμα είναι δυνατή η χρήση μόνο του εξωτερικού ρεύματος της ζώνης παραλίας από οχήματα ειδικού σκοπού εφόσον η στάθμευση στους λοιπούς δρόμους της πόλης και των περιχώρων περιορισθεί στους προβλεπόμενους χώρους και η μεταφορά Δημοτών και Επισκεπτών προς το Κέντρο και την Προκυμαία γίνεται είτε πεζή ή με συγκοινωνία σε τακτές ώρες συμβατές με τις ανάγκες των Δημοτών.

            Τα προηγούμενα προκύπτουν και από την λιτή δήλωση στην Λιμενική Επιτροπή του Διοικητή της Π.Υ. Χίου κ. Ι. Βουράκη που χαρακτήρισε το Κέντρο της Πόλης - σήμερα – άβατο για τους πιο πάνω λόγους, που εμποδίζει την Υπηρεσία του να το υποστηρίξει Πυροσβεστικά.

            Η πόλη διαθέτει μαζί με την Π.Ε. Χίου πολλούς χώρους στάθμευσης που σήμερα χρησιμοποιούνται κατά 10 μέχρι 30 τοις εκατό μια και οι συμπολίτες προτιμούν να σταθμεύουν τα δίκυκλα ή τετράτροχα μη νόμιμα μια και ο δήμος – διαχρονικά – δεν έχει δείξει να τον απασχολεί το θέμα.

            Κατά συνέπεια το αίτημα των επαγγελματιών πέρα από εύλογο και πολυστήρικτο, έρχεται στην κατάλληλη στιγμή, για να σπρωχθούν χρονίζουσες καταστάσεις όπως το πρόβλημα της παράνομης στάθμευσης στην μόνιμη και τελική λύση τους.

            Εξ άλλου με την λύση που θα δοθεί θα εξακολουθήσουν να εξυπηρετούνται οι πεζοί, οι μαμάδες με καρότσια, τα Α.Μ.Ε.Α. κλπ. αλλά και οι λοιποί δημότες και επισκέπτες που θα μπορούν – όλοι μαζί – να απολαύσουν μια Προκυμαία χωρίς θόρυβο, καυσαέρια και λοιπές οχλήσεις, όπως εύστοχα περιγράφει στο συνημμένο σημείωμα που απέστειλε στην «ΑΛΗΘΕΙΑ» ο μόνιμος φίλος και επισκέπτης μας κ. Χρήστος Παπαχρήστος από την Ελβετία ψυχίατρος και

            Επιπλέον όπως ο ίδιος περιγράφει, αναβαθμίζεται το προσφερόμενο προϊόν πολιτιστικά και κοινωνικά, με ελκτικές δυνατότητες για την προσδοκώμενη επανεκκίνηση του μηδενικού τουρισμού.

Ένας ακόμη παράγοντας που συντελεί στην αποδοχή του αιτήματος, είναι: η ολοκλήρωση του Περιφερειακού Δρόμου της Πόλης από τον οποίο μπορεί να γίνεται χρήση μικρών Ι.Χ. και μεγάλου μήκους και βάρους οχημάτων, συνεκτιμωμένων και των επικίνδυνων σπηλαιώσεων του εξωτερικού (προς τη θάλασσα) ρεύματος από Νότο προς Βορρά, για το οποίο πρέπει να επιληφθεί ΑΜΕΣΑ η Λιμενική Επιτροπή.

Πέραν τούτων σας επαναγνωρίζω ότι σε μεσομακροπρόθεσμη βάση υπάρχει κατατεθειμένη στο πρώην Λ.Τ. Χίου και σήμερα Δ.Λ.Τ. Χίου από το 2004 η πρόταση του τότε Πλοιάρχου Λ.Σ. και σήμερα Υ/Ναυάρχου Ε.Α. κ. Σταύρου Μιχαηλίδη με την οποία διπλασιάζονται και πλέον οι δυνατότητες του Κ. Λ. Χίου και μηδενίζεται η διέλευση όλων των οχημάτων από και προς τα πλοία Ακτοπλοΐας δια της Προκυμαίας, με παράλληλη δημιουργία πολύ μεγάλου χώρου στάθμευσης ανατολικά του νότιου Λιμενοβραχίονα και Μαρίνα 125 σκαφών.

Η πρόταση προωθήθηκε θετικά προς την Γεν. Γραμματέα Περιφέρειας Β.ΑΙ. με κοινοποίηση προς το ΥΕΝ/Γ.Γ.Λ.Λ.Π. από τον τότε Πρόεδρο Λιμενικού Ταμείου Χίου και σημερινό Δήμαρχο Χίου κ. Σταμάτην Κάρμαντζην με το με Α.Π. 258/22-02-2005 έγγραφό του, που αναφέρει τα πλεονεκτήματα της λύσης του κ. Σταύρου Μιχαηλίδη.

                                                            Με εκτίμηση

                                                            Δήμης Μυλωνάδης

                                                            Πολιτικός Μηχανικός          

Άλλες απόψεις: Του Δήμη Μυλωνάδη