Έρευνα για την Κλιματική αλλαγή στη Χίο

Παρ, 14/06/2024 - 17:05

Με αφετηρία την Χίο, στο πλαίσιο του προγράμματος Chios Climate Change (CCC) διεξάγεται έρευνα, αποκλειστικά για όσους κατοικούν στην Χίο, με σκοπό να αναπτυχθεί μια πρότυπη εκστρατεία ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και κατανόησης για την αντιμετώπιση, μετριασμό και προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, που θα ανταποκρίνεται στις δικές τους ανάγκες.

Η έρευνα επιχειρεί να καταγράψει τις απόψεις, ανησυχίες και γνώσεις των κατοίκων σχετικά με το φαινόμενο της κλιματικής αλλαγής. Οι πληροφορίες, που θα συλλεχθούν, θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για τους σκοπούς της έρευνας.

Η συμπλήρωσή του είναι ανώνυμη και διαρκεί 10-15 λεπτά.  

Το πρόγραμμα Chios Climate Chance (CCC) υλοποιείται από την Ελληνική Ένωση Προστασίας Θαλάσσιου Περιβάλλοντος (HELMEPA) με τη συγχρηματοδότηση του Κοινωφελούς Ιδρύματος «Μαρία Τσάκος» και του Κοινωφελούς Ιδρύματος Ιωάννη Σ. Λάτση.

Σχετικά Άρθρα