Ψηφιακή έκδοση για 8 πιστοποιητικά

Πέμ, 15/04/2021 - 14:54

Μια νέα διαδικασία ψηφιακής έκδοσης, μέσω του gov.gr, οκτώ πιστοποιητικών αστικής και δημοτικής κατάστασης από τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών όλης της χώρας, ξεκίνησε αιτη την περίδο.

Ειδικότερα και σύμφωνα με την προϊσταμένη των ΚΕΠ Δήμου Χίου Λίτσα Λύκου, για πρώτη φορά, με επιτόπου ψηφιακή αίτηση  μπορεί ο πολίτης να παραλάβει τα εξής πιστοποιητικά:

1) Πιστοποιητικό Γεννήσεως επικαιροποιημένο.

2) Πιστοποιητικό Οικογενειακής κατάστασης επικαιροποιημένο.

3) Ληξιαρχική πράξη γέννησης από τον 08/2013 (για πρώτη φορά online από τα ΚΕΠ).

4) Ληξιαρχική πράξη γάμου από τον 08/2013 (για πρώτη φορά online από τα ΚΕΠ).

5) Ληξιαρχική πράξη Συμφώνου Συμβίωσης από τον 08/2013 (για πρώτη φορά online από τα ΚΕΠ).

6) Ληξιαρχική Πράξη Θανάτου από τον 08/2013 (για πρώτη φορά online από τα ΚΕΠ).

7) Πιστοποιητικό Ιθαγένειας (για πρώτη φορά online από τα ΚΕΠ).

8) Πιστοποιητικό Εγγυτέρων Συγγενών εφόσον έχει εκδοθεί για μια φορά (για πρώτη φορά online από τα ΚΕΠ).

 

Σύμφωνα με την κ. Λύκου η ενέργεια αυτή θα βοηθήσει στην αποσυμφόρηση των ΚΕΠ καθώς  αρκετοί πολίτες κυρίως μεγάλης ηλικίας προσέρχονται για έκδοση πιστοποιητικών καθώς δεν είναι εξοικειωμένη με την νέα τεχνολογία.

Σχετικά Άρθρα