10 μόνιμες προσλήψεις στους Δήμους της Χίου και την Περιφερειακή Ενότητα - Αναλυτικά οι θέσεις και τα προαπαιτούμενα

Τετ, 12/01/2022 - 11:01

Στις 20 Ιανουαρίου ξεκινούν οι αιτήσεις για την προκήρυξη 13Κ/2021 του ΑΣΕΠ που αφορά στην πρόσληψη 1468 μονίμων, Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής, Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης σε Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού κ.α.

Ανάμεσα στις θέσεις που προκηρύχθηκαν είναι και 10 στους  Δήμους Χίου, Ψαρών και Οινουσσών καθώς και στην Περιφερειακή Ενότητα.

Ειδικότερα:

1 θέση ΠΕ Γεωτεχνικών Κτηνιάτρων - Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου Χίου (ν. Χίος)

1 θέση ΠΕ Κτηνιάτρων - Δήμος Χίου (ν. Χίος)

1 θέση ΠΕ Μηχανολόγων - Μηχανικών - Δήμος Ηρωϊκής Νήσου Ψαρών Χίου (ν. Ψαρά)

2 θέσεις ΠΕ Μηχανικών (Ειδικότητα Πολιτικών Μηχανικών) - Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου Χίου (ν. Χίος)

1 θέση ΤΕ Διοίκησης Μονάδων Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Δήμος Χίου (ν. Χίος)

1 θέση ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού - Δήμος Ηρωϊκής Νήσου Ψαρών Χίου (ν. Ψαρά)

1 θέση ΤΕ Μηχανικών - Δομικών έργων / έργων υποδομής Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου Χίου (ν. Χίος)

1 θέση ΤΕ Μηχανικών - Μηχανολόγων Μηχανικών Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου Χίου (ν. Χίος

1 θέση ΔΕ Διοικητικού Λογιστικού - Δήμος Οινουσσών Χίου (ν. Οινούσσες)

 

* Επισυνάπτεται η σχετική προκήρυξη

Συνημμένα αρχεία:

Σχετικά Άρθρα