Χίος, Δευτέρα 6 Απριλίου

Ξεκινά η ανακύκλωση των μπαζών

Παρ, 19/04/2019 - 17:05

Τέλος στους μπαζότοπους, τέλος στα μπάζα και στην ανεξέλεγκτη απόθεση τους στο νησί μας βάζει η άδεια που έλαβε η ΑΝΑΚΕΜ για ανακύκλωση των ΑΕΚΚ. Το γνωστό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης (ΣΕΔ) επεκτείνεται πλέον και στη Χίο και φιλοδοξεί να δώσει διέξοδο για τα Απόβλητα Εκσκαφών Κατασκευών Κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ) που παράγονται από κάθε τεχνικό δημόσιο ή ιδιωτικό έργο.

Οπως σημειώνεται σε σχετικό δελτίο τύπου: Αυτά τα απόβλητα (κοινώς μπάζα) που εγκαταλείπονται σε παράνομους μπαζότοπους υποβαθμίζουν το περιβάλλον, ρυπαίνουν το έδαφος και τους υδροφορείς, εντείνουν τα πλημμυρικά φαινόμενα και μπορούν να προκαλέσουν πυρκαγιές.

Τι  αλλάζει με την ΑΝΑΚΕΜ;

Πλέον όμως, όλα τα μπάζα πρέπει να οδηγούνται σε αδειοδοτημένη μονάδα ανακύκλωσης που είναι συμβεβλημένη με την ΑΝΑΚΕΜ. Αυτό διασφαλίζεται και από τις αρμόδιες υπηρεσίες.

Στα δημόσια έργα, οι υπηρεσίες ελέγχουν το Σχέδιο Διαχείρισης των Αποβλήτων και τη σύμβαση του αναδόχου με το Σύστημα. Ενώ μετά το πέρας των εργασιών ο ανάδοχος υποβάλλει βεβαίωση παραλαβής των ΑΕΚΚ.

Για τα ιδιωτικά έργα, η υπηρεσία  εκδίδει άδεια δόμησης. Αφού όμως διασφαλιστεί ότι τα ΑΕΚΚ θα οδηγηθούν στην ανακύκλωση.

Όσον αφορά στις ανακαινίσεις, στο τέλος των εργασιών, οι πολίτες μπορούν να ζητούν από τη συνεργαζόμενη εταιρεία που συλλέγει τα μπάζα, τη βεβαίωση του Συστήματος για την νόμιμη παραλαβή των ΑΕΚΚ σε μονάδα.

Τι γίνονται τα μπάζα;

Μετά από διαλογή και επεξεργασία, τα ΑΕΚΚ (μπάζα) γίνονται προϊόντα όπως άμμος, 3Α, γαρμπίλι κλπ. Τα υλικά αυτά ξαναγυρίζουν στην αγορά, αντικαθιστώντας ύλες που εξορύσσονται.

Κοστίζει τελικά η ανακύκλωση;

Για την ορθή διαχείριση των ΑΕΚΚ ο νόμος προβλέπει εισφορά. Είναι η ανάλογη εισφορά ανακύκλωσης της συσκευασίας που ο κάθε καταναλωτής καταβάλλει στην τιμή ενός προϊόντος.

Η εισφορά για την ανακύκλωση των ΑΕΚΚ είναι πολύ μικρή σε σχέση με το κόστος κάθε έργου από το οποίο παράγονται.

Για να γίνει, επιπλέον, κατανοητό το μικρό ή μεγάλο κόστος της ανακύκλωσης μπάζων αρκεί να αναλογιστεί κανείς:

α. το κόστος για την αποκατάσταση των μπαζωμένων ρεμάτων. Το πληρώνει τελικά ο φορολογούμενος.
β. Το κόστος από τις ζημιές που προκαλούν οι πλημμύρες στους οικισμούς. Το πληρώνει τελικά ο φορολογούμενος - πολλές φορές και με τη ζωή του…  Άρα είναι ασύγκριτα μεγαλύτερο από το κόστος εναλλακτικής διαχείρισης των ΑΕΚΚ.

γ. Το κόστος από την ρύπανση των υδροφορέων εξαιτίας επικινδύνων προσμίξεων στα ΑΕΚΚ είναι ανυπολόγιστο. Κι αυτό το πληρώνει ο φορολογούμενος – ακόμα και με την υγεία του.

δ. Το κόστος της ζημιάς από τις πυρκαγιές που μπορεί να προκληθούν από την ανεξέλεγκτη απόθεση ΑΕΚΚ στο περιβάλλον, λόγω των προσμίξεων σε ξύλο, πλαστικό, γυαλί κ.ά, είναι τις περισσότερες φορές βαρύτατη και μη αναστρέψιμη. Και αυτό το πληρώνει τελικά ο φορολογούμενος.

Συνεπώς, το “κόστος” κάθε υλικού δεν προσδιορίζεται μόνο από την αξία του σε χρήμα αλλά και από το περιβαλλοντικό, ενεργειακό, και ανθρώπινο κόστος.

Όχι πια μπάζα

Με την ΑΝΑΚΕΜ λέμε όχι πια μπάζα! Για μια Ελλάδα χωρίς μπάζα, η ΑΝΑΚΕΜ προσκαλεί όλους τους πολίτες στην κοινή προσπάθεια να εξαλείψουμε το φαινόμενο της ανεξέλεγκτης απόρριψης μπαζών στο περιβάλλον. Παραμένει δε, στη διάθεση κάθε ενδιαφερόμενου για την παροχή υποστήριξης και περισσότερων πληροφοριών στην ιστοσελίδα μας www.anakem.gr

 

Σχετικά Άρθρα

Δευ, 06/04/2020 - 11:30

Η ΟΕΒΕ Χίου με επιστολή της στον  Πρωθυπουργό και τους Υπουργούς Οικονομικών και Ανάπτυξης, αναφέρεται στο ζήτημα της ηλεκτρονικής πλατφόρμας «My Business Support» μέσω της οποίας οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις θα υποβάλλουν αιτήσεις χορήγησης ενίσχυσης για να λάβουν την επιστρεπτέα προκαταβολή του 1 δισ. ευρώ.

Αναλυτικά η επιστολή της ΟΕΒΕ αναφέρει:

"η Κυβέρνηση στο πλαίσιο μέτρων στήριξης των επιχειρήσεων που επλήγησαν οικονομικά από την εμφάνιση του κορωνοϊού, ανακοίνωσε τη δημιουργία της ηλεκτρονικής πλατφόρμας «My Business Support» μέσω της οποίας οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις θα υποβάλλουν αιτήσεις χορήγησης ενίσχυσης για να λάβουν την επιστρεπτέα προκαταβολή του 1 δισ. Ευρώ. Στην ουσία πρόκειται για ένα μέτρο ευνοϊκής χρηματοδότησης με χαμηλό ή μηδενικό επιτόκιο που όμως δημιουργεί ερωτηματικά στους επαγγελματίες αφού δεν διευκρινίζονται πολλά ζητήματα.

Η Ομοσπονδία Επαγγελματιών, Βιοτεχνών και Εμπόρων Χίου ΔΙΕΚΔΙΚΕΙ για τους επαγγελματίες την στήριξη των μικρών επιχειρήσεων καθώς οι μεγάλες έχουν ήδη πρόσβαση στο τραπεζικό σύστημα και θεωρεί ότι θα πρέπει να γίνουν οι εξής τροποποιήσεις στην ΠΝΠ και διευκρινήσεις:

  1. Να διαχωριστούν οι αυτοαπασχολούμενες επιχειρήσεις καθώς και αυτές που απασχολούν προσωπικό έως 20 υπαλλήλους από τις επιχειρήσεις που έχουν προσωπικό έως 500 άτομα. Αν η οικονομική ενίσχυση υπολογίζεται με βάση τον αριθμό του προσωπικού για ακόμη μια φορά οι μικρές τοπικές επιχειρήσεις θα αποτελέσουν τον «τελευταίο τροχό της αμάξης» με αποτέλεσμα τη μη ουσιαστική στήριξη τους.
  2. Η χρονική προθεσμία έως τις 10 Απριλίου θα πρέπει να διευρυνθεί έως το τέλος του μήνα αφού σ’ αυτό το ελάχιστο χρονικό περιθώριο θα μπορέσουν να ανταποκριθούν κυρίως οι επιχειρήσεις με οργανωμένα λογιστήρια. Το μεγαλύτερο ποσοστό των επαγγελματιών της χώρας εξυπηρετούνται από λογιστικά γραφεία που σημαίνει αυξημένο κόστος αλλά και χρονική καθυστέρηση (με κλειστές επιχειρήσεις και απαγόρευσης κυκλοφορίας) αφού αυτή η περίοδος για τους λογιστές είναι ιδιαίτερα πιεστική ενώ παράλληλα το σύνολο των ακαθάριστων εσόδων του έτους 2019 δεν έχει υποβληθεί!
  3. Θα πρέπει να διευκρινιστούν οι προϋποθέσεις ένταξης των επιχειρήσεων στην πλατφόρμα, το ύψος των χρηματικών ποσών ενίσχυσης καθώς και ο αριθμός των επιχειρήσεων που θα συμπεριληφθούν αφού δεν υπάρχει αριθμός προτεραιότητας και θα εξεταστούν τα αιτήματα ένα προς ένα
  4. Στις προϋποθέσεις για την εκδήλωση ενδιαφέροντος περιλαμβάνεται η συμπλήρωση στοιχείων από τον Απρίλιο μέχρι τον Δεκέμβριο του 2020, οι επιχειρήσεις, ανεξαρτήτως τύπου τηρούμενων βιβλίων συμπληρώνουν τον κύκλο εργασιών ΦΠΑ ή τα ακαθάριστα έσοδα κάθε μήνα, κατά περίπτωση, μέχρι τη δέκατη ημέρα του επόμενου μήνα. Τα ανωτέρω στοιχεία που συμπληρώνονται από την επιχείρηση, επαληθεύονται από τις δηλώσεις ΦΠΑ και Εισοδήματος, στις αντίστοιχες φορολογικές χρήσεις, OTAN αυτές υποβληθούν.

Η Ο.Ε.Β.Ε. Χίου κρούει τον Κώδωνα του κινδύνου στην Κυβέρνηση και θεωρεί πως πρέπει λάβουν σοβαρά υπόψη πως οι επιχειρήσεις που «χτυπήθηκαν» οικονομικά από τον κορωνοϊό είναι κυρίως οι αυτοαπασχολούμενες και χαμηλού αριθμού εργαζομένων!

Καλούμε όλους τους επαγγελματίες και τα σωματεία-μέλη μας να μην προχωρήσουν σε σύναψη δανείου χωρίς να γνωρίζουν το επιτόκιο, το ύψος του δανείου, τις δεσμεύσεις και τους βασικούς όρους!"