3 ημέρες προθεσμία να φύγουν οι πρόσφυγες - μετανάστες από το λιμάνι

Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο επιτρέπει το στήσιμο 10 σκηνών και στέλνει τελεσίγραφο στο Υπ. Προστασίας του Πολίτη
Παρ, 13/03/2020 - 15:46

Με νέο έγγραφό του στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, το Αρχηγείο της ΕΛΑΣ και τη Δ/νση Αστυνομίας Χίου ο Πρόεδρος του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου, Κυριάκος Ζωάνος στέλνει τελεσίγραφο ζητώντας τους να αναλάβουν τις ευθύνες τους για τους 258 πρόσφυγες και μετανάστες που κρατούνται στην περιοχή της παλιάς ιχθυόσκαλας. Επισημαίνει ότι το Λιμενικό Ταμείο επέτρεψε την παραμονή αρχικά 130 ατόμων, ο αριθμός αυτός σε λίγες ημέρες διπλασιάστηκε και εκείνο που ζητά πλέον είναι εντός 3 ημερών να δοθεί λύση, επιτρέποντας παράλληλα για ανθρωπιστικούς λόγους και για λόγους που αφορούν τη μη εξαπλωση του κορονοϊού να τοποθετηθούν 15 σκηνές των 10 ατόμων.

To αίτημα για την τοποθέτηση των σκηνών είχε απευθύνει η Δ/νση Αστυνομίας Χίου, η οποία μάλιστα είχε ζητήσει με έγγραφό της (επισυνάπτεται) από την Υπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ να παραχωρήσει τις σκηνές. Επίσης, όπως προκύπτει από ευχαριστήριο σημείωμα του Λ.Τ. η Ιερά  Μητρόπολη Χίου,  Ψαρών & Οινουσσών,  ο  Σύλλογος Τριτέκνων  Χίου  και  ο Ερυθρός  Σταυρό, έκαναν τη δωρεά σημαντικού  αριθμού  κουβερτών και  ειδών  ρουχισμού  και  ιματισμού,  για τους πρόσφυγες - μετανάστες που βρίσκονται στο λιμάνι.

Αναλυτικά το έγγραφό του Λιμενικού Ταμείου προς το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη  αναφέρει:

"Σύµφωνα µε την υπ’ αριθµ.  76/2020  Απόφαση  του   ∆.Σ.   του  ∆.Λ.Τ.   Χίου παραχωρήθηκε χώρος εντός της Χερσαίας  Ζώνης Λιµένα Χίου προκειµένου να

φιλοξενηθούν 130 ΠΕΠ για χρονικό διάστηµα επτά (7) ηµερών.

Σήµερα διανύουµε την τέταρτη µέρα της ως άνω παραχώρησης.  Σηµειώνουµε ότι η ως άνω έγκριση έλαβε χώρα για 130 ΠΕΠ  οι οποίοι σήµερα έχουν φθάσει ήδη τον αριθµό των 258, και οι οποίοι τελούν σε καθεστώς διοικητικής κράτησης.

Όπως ειπώθηκε και στην υπ’ αριθµ. πρωτ.  600/09-03-2020 επιστολή µας, που σας αποστείλαµε, το ∆.Λ.Τ. Χίου δεν φέρει  καµία ευθύνη για την φύλαξη και

τον καθαρισµό του εν λόγω χώρου.

Αντιλαµβανόµενοι τις έκτακτες συνθήκες  που έχουν διαµορφωθεί στο νησί δυνάµει  της  από  02-03-2020  πράξης  νοµοθετικού   περιεχοµένου,  που  έλαβε

αριθµό ΦΕΚ 45Α/02-03-2020, συναινούµε στην  τοποθέτηση των δέκα πέντε (15) σκηνών χωρητικότητας δέκα (10) ατόµων έκαστη  προκειµένου να φιλοξενηθούν

ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΣ   οι ανωτέρω για χρόνο που δεν θα υπερβαίνει τις τρεις (3) ηµέρες, για λόγους ανθρωπιστικούς και δηµόσιας υγείας, δεδοµένου της εξάπλωσης του COVID-19.

Κατόπιν, δεν δεσµευόµαστε για οποιαδήποτε  παράταση, και καλούµε όλες τις αρµόδιες Υπηρεσίες να αναλάβουν αρµοδίως τις ευθύνες τους."

Συνημμένα αρχεία:

Σχετικά Άρθρα