Απάντηση Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών για την πορεία των έργων στο αεροδρόμιο Χίου

Πέμ, 05/11/2020 - 18:36

Ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών κ. Καραμανλής απάντησε στην ερώτηση που είχε καταθέσει ο βουλευτής Χίου ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία Ανδρέας Μιχαηλίδης στις 21 Σεπτεμβρίου αναφορικά με την πορεία και το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης των έργων βελτίωσης και αναβάθμισης στο αεροδρόμιο Χίου. Στην απάντησή του το Υπουργείο εκθέτει τα βήματα που έγιναν τόσο επί διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, όσο και από την σημερινή κυβέρνηση της ΝΔ.

Ως προς τις μελέτες, από την απάντηση προκύπτει, αφενός, ότι έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες που αφορούν τις εγκρίσεις της τροποποιημένης περιβαλλοντικής μελέτης και κάποιων οριστικών μελετών που αφορούν τα  έργα στον αεροδιάδρομο. Αφετέρου, καταγράφονται εκκρεμότητες που αφορούν την κατάθεση της οριστικής μελέτης για τον υποσταθμό φωτοσήμανσης και την έγκριση της μελέτης σκοπιμότητας του όλου έργου αναβάθμισης.

Ως προς τη χρηματοδότηση, η απάντηση αναφέρει ότι υποβλήθηκε αίτημα συγχρηματοδότησης του έργου (μόλις) στις 21-8-20 προς την Διαχειριστική Αρχή του σχετικού προγράμματος ΕΣΠΑ. Όμως, δεν προσδιορίζεται από το Υπουργείο ποιο είναι το ύψος του αιτούμενου προϋπολογισμού– το οποίο, όπως  προκύπτει από άλλα σημεία της απάντησης, υπερβαίνει τα 30 εκατομμύρια - ενώ ταυτόχρονα η απάντηση της Αρχής, η οποία αναμένονται στα τέλη Οκτωβριου, περί ένταξης του έργου δεν έχει ακόμα δοθεί.

Τέλος, στην απάντησή του ο κ. Υπουργός αναφέρει ότι η δημοπράτηση -εφόσον εγκριθεί η ένταξη-συγχρηματοδότηση- του έργου προγραμματίζεται ως το τέλος του έτους και η έναρξη των εργασιών τον Ιούνιο του 2021, με αναμενόμενο διάστημα υλοποίησης τους 32 μήνες.

Από την πλευρά μας δηλώνουμε ότι θα παρακολουθούμε στενά όλα τα προαναφερθέντα εκκρεμή και ανοιχτά ζητήματα του φακέλου, καθώς και το βασικό χρονοδιάγραμμα που θέτει το Υπουργείο για την έναρξη των εργασιών. Αυτονόητα θεωρούμε ότι αυτός ο έλεγχος θα γίνει και από την τοπική κοινωνία και τους φορείς του νησιού.

Σχετικά Άρθρα