Και οι μηχανικοί στη διήμερη κινητοποίηση για προσφυγικό - μεταναστευτικό

Πέμ, 16/01/2020 - 10:36

Τη συμμετοχή των μηχανικών της Χίου στο διήμερο κινητοποιήσεων για το προσφυγικό - μεταναστευτικό, στις 22 και 23 Ιανουαρίου γνωστοποιεί με την παρακάτω ανακοίνωσή της η Ν.Ε. Χίου του ΤΕΕ/T. ΒΑ. Αιγαίου, που επισημαίνει παράλληλα ότι οι μηχανικοί θα συνδράμουν με τεχνογνωσία στις νομικές ενέργειες που θα κινηθούν για την προσβολή των μελλοντικών ΚΥΑ που θα εκδοθούν προς «Νομοτυποποίηση» των νέων δομών στα νησιά μας.

"Η Ν.Ε. Χίου του ΤΕΕ/T. ΒΑ. Αιγαίουέπειτα από τη συμμετοχή και την παρακολούθηση των ειδικών συσκέψεων/συνεδριάσεων της Περ. Βορείου Αιγαίου και του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου  Χίου  σχετικά  με  ζητήματα  που  προέκυψαν  από  τις  αποφάσεις  της  Κυβέρνησης  για  τη διαχείριση του μεταναστευτικού/προσφυγικού ζητήματος έχει να εκφράσει τα κάτωθι:

 

· Η  προτεινόμενη  νέου  τύπου  δομή  δεν  πρόκειται  να  επιλύσει  το  ζήτημα  ούτε  να ανακουφίσει το νησί από τις επιπτώσεις που βιώνει σήμερα.

· Το μέγεθος της προτεινόμενης εγκατάστασης έχει σοβαρό, δυσμενές περιβαλλοντικό αποτύπωμα και καταστρατηγεί σημαντικά σημεία της χωροταξικής νομοθεσίας.

· Ενοχλεί  ιδιαίτερα και προσβάλει την αξιοπρέπεια των πολιτών του νησιού οποιαδήποτε συνοδά «ανταποδοτικά» μέτρα εξαγγέλλονται (ΦΠΑ, δρόμοι, κλπ τα οποία δικαιούμαστε λόγω της νησιωτικής ιδιαιτερότητας)

 

Για τους παραπάνω λόγους, η ΝΕ Χίου του ΤΕΕ/Τ. ΒΑ. Αιγαίου αποφασίζει:

 

1.    Τη συμμετοχή των Μηχανικών της Χίου στις κινητοποιήσεις του ΒΑ Αιγαίου στις 22 και 23 Ιανουαρίου 2020

2.    Τη συνδρομή με τεχνογνωσία στις νομικές ενέργειες που θα κινηθούν για την προσβολή των μελλοντικών ΚΥΑ που θα εκδοθούν προς «Νομοτυποποίηση» των νέων δομών στα νησιά μας."

 

 

Σχετικά Άρθρα