Χίος, Τετάρτη 5 Αυγούστου

του Λευτέρη Πυκνή

Λευτέρης Πυκνής

Χρόνια Πολλά στη... μισή Ελλάδα

του Λευτέρη Πυκνή
05/01/2019 - 20:20

    Χρόνια Πολλά σέ όλους τούς Γιάννηδες καί τά παρακλάδια πού είναι πάρα πολλά γίαύτό γιορτάζει καί ή μισή...
Λευτέρης Πυκνής

Οι Γερμανοί... ξανάρχονται

του Λευτέρη Πυκνή
02/01/2019 - 06:28

Μιά άληθινή Τραγική ´Ιστορία πρίν άκριβώς έβδομήντα πέντε χρόνια γιά τήν ένδεκαμελή οίκογένεια τού ´ Ιάκωβου καί τής ´Ιουλίας Καμίτση τό γένος...
Λευτέρης Πυκνής

Βομβιστική ένέργεια στόν ΣΚΑΪ  ....ΑΙΣΧΟΣ   καί   ΝΤΡΟΠΗ !!!

του Λευτέρη Πυκνή
17/12/2018 - 08:07

Δυστυχώς οί τελευταίες καθημερινές διχαστικές έξαγγελίες άπό Κυβερνητικά στόματα έξάπτουν τήν φαντασία καί προκαλούν σέ έγκάθετα άνδρίκελα νά...
Λευτέρης Πυκνής

Η ´Ελλάδα στίς Φλόγες !!! Κοινωνία ΩΡΑ Μηδέν !!!

του Λευτέρη Πυκνή
09/12/2018 - 08:09

Καταγγέλλω καί Κατηγορώ ! ´Οσους καί ´Οσες εύρίσκονται σέ ύπεύθυνες θέσεις!!! Καί θέτω τά άκόλουθα έρωτήματα! Πού βαδίζουμε σάν ´Έθνος; Σάν Κοινωνία;...
Λευτέρης Πυκνής

´Ανοικτή ´Επιστολή πρός τήν κορυφή τής Πυραμίδας τής Δικαιοσύνης!

του Λευτέρη Πυκνή
23/11/2018 - 08:15

´Αξιοσέβαστοι κ,κ,Πρόεδροι καί Είσαγγελείς καί τών τριών ´Ανωτάτων Δικαστηρίων!         Μέ μεγάλη προσοχή παρακολουθώ καθημερινώς άπό τά Μ.Μ.Ε.τά...
Λευτέρης Πυκνής

´Οποιος δέν μπορεί νά δείρει τόν γαΐδαρο ,δέρνει τό σαμάρι!!

του Λευτέρη Πυκνή
15/11/2018 - 07:19

 Μεγάλα καί σοφά λόγια παρουσιάζουν όλες οί παροιμίες τού φιλόσοφου καί θυμόσοφου λαού μας!       ´Αναρωτιέμαι ποιός ύπεύθυνος δημοσιοϋπαλληλικός...
Λευτέρης Πυκνής

Πατρικές Συμβουλές στόν Κινέζο Πρωθυπουργό μας

του Λευτέρη Πυκνή
14/11/2018 - 06:25

Αξ.Κύριε Πρωθυπουργέ, Παίρνω τό θάρρος έπειδή στήν ήλικία είστε μικρότερος άπό τά παιδιά μου νά σάς έκθέσω τίς άπόψεις μου τούς προβληματισμούς καί...
Λευτέρης Πυκνής

Έφυγε γιά τό τελευταίο ταξίδι γιά τό κοιμητήριο τού ´Αγ.Γεωργίου Καλλιμασιάς ή Σοφία Παύλου Γαννιάρη.

του Λευτέρη Πυκνή
09/11/2018 - 06:43

Εφυγε πράγματι γιά τό τελευταίο ταξίδι στά πάτρια έδάφη τής γεννέτηρας της στήν Καλλιμασιά ή αξιοσέβαστη μάννα Σοφία Γαννιάρη τού Παύλου.      Μιά...
Λευτέρης Πυκνής

Θα τρίζουν τα κόκκαλα του Μακαριστού Χριστόδουλου

του Λευτέρη Πυκνή
07/11/2018 - 16:22

Με όλο τον σεβασμό προς τους λειτουργούς ιερωμένους και στην χριστιανική θρησκεία, θέλω να εκθέσω τις προσωπικές μου απόψεις σχετικώς με το σύμφωνο...
Λευτέρης Πυκνής

Κατάρρευση των βορειοανατολικών τοιχών τής Ιεράς Μονής Μυρτιδιωτίσσης!

του Λευτέρη Πυκνή
03/11/2018 - 09:12

Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους σας και δημόσια τις ευχές μου για τα 72 χρόνια που κλείνει σήμερα 3 Νοεμβρίου ο αδελφόφιλος Καριαμομίχαλος! Δεν θα γίνω...
Λευτέρης Πυκνής

´Αθλητικά Στάδια καί Γήπεδα Ποδοσφαίρου τής Χίου !!!

του Λευτέρη Πυκνή
30/10/2018 - 19:23

´Αγαπητοί φίλοι φίλαθλοι καί όχι όπαδοι! Ξεκινώ τίς σκέψεις μου καί τό κείμενο μου μέ αύτή τήν διαφορά γιατί άπό πολλών έτών έχω άπογοητευθεί μέ τήν...
Λευτέρης Πυκνής

Παρέλαση τής 28ης ´Οκτωβρίου 1940 σήμερα στή Χίο

του Λευτέρη Πυκνή
28/10/2018 - 19:45

Απευθύνομαι πρός κάθε άρμόδιο Κρατικό καί Στρατιωτικό ´Υπεύθυνο !!! ´Αξιότιμοι Κύριοι, Μέ όλο τό σεβασμό πρός τίς ´Ενοπλες Δυνάμεις καθ´ότι είμαι...